Svaki sam dan sve bliže kući čija su vrata uvije otvorena, gdje je Isus već otišao da bi nama pripravio mjesto među svetima.

Godina B

1. nedjelja Došašća

30. studenog 2014.

Ulazimo u vrijeme iščekivanja. Naš je život pod znakom iščekivanja Dolaska Gospodinova: „Tvoj slavni dolazak iščekujemo!“ Prisjećamo se prvog Kristovog dolaska u tijelu. Kroz cijelo Došašće provlači se tiha radost nadanja. Iščekujemo njegov slavni dolazak, na kraju naše povijesti...

Prvo čitanje: Dn 7,13-14

7  13Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. 14Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.

Pripjevni psalam: Ps 93,1-2.5

93  1Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven,
 Jahve zaodjeven moći i opasan.
Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.

2Čvrsto je prijestolje tvoje odiskona,
 ti si od vječnosti!
5Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost je ures Doma tvojega, Jahve, u sve dane!

Drugo čitanje: Otk 1,5-8

1  5i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha 6te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! 7Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen. 8Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

Evanđelje: Iv 18,33-37

18  33Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: "Ti li si židovski kralj?" 34Isus odgovori: "Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?" 35Pilat odvrati: "Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?" 36Odgovori Isus: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde." 37Nato mu reče Pilat: "Ti si dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Nedjelja je Krista Kralja neba i zemlje, čije kraljevstvo nema kraja i svršetka.

Kralj, kraljevstvo asocira nas na monarhiju, podanike, časnike na kraljevu dvoru, strukturu koja jednima omogućava slobodu u smislu provođenja svih želja koje gode ljudskoj naravi a drugima oduzima svu slobodu i stavlja ih kao instrumente u službu ovih vladajućih.

Takvu sliku i očekivanja imali su i hranili židovi svih vjekova i još uvijek za nju se bore svojim ratovanjem, kako bi proširili granice svoje države Izraela, ubijajući Palestince.

Evanđelje za ovu nedjelju donosi isječak scene Isusa na sudu pred Pilatom. Rimski prokurator  upitno ponavlja tvrdnju,  zbog koje ga on  treba osuditi na smrt, na traženje naroda i njihovih vođa. Isus mu uzvraća protupitanjem: "Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?"  Pilat se počinje braniti dokazima da on nije židov, da su ga  Isusov narod i svećenički poglavari izručili njemu.

Isus  je osuđen, ipak vlada situacijom i koristi priliku da objasni tko je On i od kuda je njegovo kraljevstvo. Kraljevstvo Njegovo ni po čemu nije slično ovozemaljskom kraljevanju.

Zatim argumentira svoju tvrdnju dokazom da On nema svoju vojsku niti sluge koje bi ginule za njega i svojim oružjem i životima spriječile Njegovo izručenje.

Pilat zbunjen propituje: "Ti si dakle kralj?"

Očito nije razumio da ima jedno drugo Božje kraljevanje, na osnovama poslušnosti Bogu.

Isus štoviše proglašava da se zato rodio i došao na ovaj svijet da svjedoči za istinu i tko je god od istine, sluša njegov glas.

Pogledajmo  prvo i drugo čitanje i njihovu povezanost s Isusom Kraljem.

Sin čovječji, na oblacima dolazi Pradavnome da od njega primi vlast, čast i kraljevstvo za svu vječnost. Sv. Ivan u Isusu Kristu vidi ispunjenje Danijelova proroštva. On nas je ljubio i svojom krvlju nas otkupio, učinivši nas kraljevskim svećenstvom za vjekove.

U tome je njegovo kraljevanje različito i nadilazi zemaljske vladare. Po spašavanju svega čovječanstva od grijeha On je Alfa i Omega, Onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

Očima Pilata i židova Sin Božji bio je zastrt oblakom Isusova ljudskog izgleda, naravi. Svoja očekivanja zasnivali su na čisto ljudskim razmišljanjima i kalkulacijama, koja paze na ovozemaljsku vlast, čast i slavu. Ugoditi svome tijelu i svome egu. Osigurati sebi i svojima dug i  lagodan život ovdje na zemlji.

Nas,  koji slušamo Isusov glas i činimo što je Njemu milo, Isus poziva da u „oblaku“ ljudske naravi svake osobe služimo Njemu koji jest. Naše tjelesne oči, uši, ruke, srce, usta neka su kanali za duhovne oči, uši, ruke, srce i usta u komunikaciji sa Sinom Čovječjim čije kraljevstvo ne pripada ovom zemaljskom poretku.

Misionari Milosrđa znaju da Bogu služe, zato odvažno i spremno trpe protivštine koje im dolaze od „zemaljskih“ situacija i ljudi. Nisu pasivni u trpljenju, već hrabro i ponizno vladaju svakom situacijom na Isusov način.

S. Ljilja Lončar
Službenica Milosrđa

Prvo čitanje: Dn 12,1-3

12  1U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti - svi koji se nađu zapisani u Knjizi. 2Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. 3Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.

Pripjevni psalam: Ps 16,5.8-11

16  5Jahve mi je baština i kalež:
 Ti u ruci držiš moju sudbinu.

 8Jahve mi je svagda pred očima;
 jer mi je zdesna, neću posrnuti.
 9Stog` mi se raduje srce i kliče duša,
 i tijelo mi spokojno počiva.

 10Jer mi nećeš ostavit` dušu u Podzemlju
 ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
 11Pokazat ćeš mi stazu u život,
 puninu radosti pred licem svojim,
 sebi zdesna blaženstvo vječno.

Drugo čitanje: Heb 10,11-14.18

10  11I svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha. 12A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu 13čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim. 14Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene. 18A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Evanđelje: Mk 13,24-32

13  24Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti 25zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. 26Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. 27I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba." 28A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu. 29Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! 30Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. 31Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti." 32"A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Nalazimo se pred kraj liturgijske godine. Čitanja govore o događajima koji prate svršetak svijeta. Upućuju na njihove apokaliptične znakove. Uzeta su iz proroka Danijela i njegovih viđenja o svršetku svijeta, iz poslanice Hebrejima koja daje apsolutnu važnost prinosu žrtve Isusa Krista i evanđelje donosi Isusovo upozorenje i potiče na budnost i ozbiljnost pred okončanju ovozemaljske stvorenosti.

Uzeti ćemo samo neke retke iz čitanja.

„Umnici će blistati kao sjajan nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost“.

Svako vrijeme ima znakove posljednjih vremena koji ispunjaju tjeskobom i beznađem vjernike i nevjernike. Uvijek se čuje kako su ona prošla vremena bila bolja, zdravija, humanija, pravednija i tako dalje.

Uzmimo da je ovo vrijeme, moje i tvoje vrijeme. To je naše jedino i svaki dan sve posljednije vrijeme. Naše milosno vrijeme. Vrijeme prisutnosti Sina Čovječjega uskrsloga. On je prinosom sebe Ocu usavršio nas,  po krštenju posvećene. Po svojem stalnom odnosu s Njim, postajemo umnici koji će u slavi Njegovoj blistati kao zvijezde navijeke. Blistat će oni koji su mnoge  učili pravednosti.

Ovo su riječi poticaja i potvrde našem misionarskom poslanju. Pravednost u Bibliji znači odnositi se prema drugoj osobi na način kako se Bog milosrđa odnosi. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Misionari Milosrđa ljube bližnjega svoga Božjim srcem i djelotvorno.

U bližnjega,  koji je na rubu duhovnog i  materijalnog siromaštva ulažu sebe: svoj rad, svoju molitvu, svoj novac, svoja poznanstva, sve svoje mogućnosti koje nadmašuju njihove osobne granice i zahvaćaju mogućnosti onih na koje mogu utjecati da doprinesu pravednosti putem  milosrđa,  kako bi konkretna osoba živjela u punini po mjeri čovjeka.

Na početku svake godine putem medija najavljuju se kojekakva „proroštva“ velikih vidjelaca budućnosti. Sa strepnjom slušamo o mnogim katastrofalnim događanjima u svijetu. Tražimo u njima znakove najava kataklizmi, potresa, poplava, atomskih ratova i svih drugih nesreća.

Preko godine sve više zaboravljamo na ta proroštva.

Isus nam izričito kaže da je svršetak svijeta poznat samo Ocu. Njegove su riječi nama utjeha i nada. „Gugučimo“ psalam srcem i usnama: Jahve mi je baština i kalež: Ti u ruci držiš moju sudbinu. Jahve mi je svagda pred očima; jer mi je s desna, neću posrnuti.

S. Ljilja Lončar
Službenica Milosrđa

Prvo čitanje: 1 Kr 17,10-16

17 10Ustade on i krenu u Sarfatu. Kada je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva; on joj se obrati i reče: “Donesi mi malo vode u vrču da pijem!” 11Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče joj: “Donesi mi i malo kruha u ruci!” 12Ona odgovori: “Živoga mi Jahve, tvoga Boga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrču. I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i da umremo.” 13Ali joj Ilija reče: “Ništa se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. 14Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: `U ćupu neće brašna nestati ni vrč se s uljem neće isprazniti sve dokle Jahve ne pusti da kiša padne na zemlju.`” 15Ode ona i učini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoše jela, ona, on i njen sin. 16Brašno se iz ćupa nije potrošilo i u vrču nije nestalo ulja, po riječi koju je Jahve rekao preko svoga sluge Ilije.

Pripjevni psalam: Ps 146,7-10

146 7potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruh daje.
Jahve oslobađa sužnje,

8Jahve slijepcima oči otvara.
Jahve uspravlja prignute,
Jahve ljubi pravedne.

9Jahve štiti tuđince,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.

10Jahve će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena. Aleluja!

Drugo čitanje: Heb 9,24-28

9 24Krist doista ne uđe u rukotvorenu Svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. 25Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju; 26inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. 27I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, 28tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put - bez obzira na grijeh - ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.

Evanđelje: Mk 12,38-44

12 38A on im u pouci svojoj govoraše: "Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, 39prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; 40proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!" 41Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. 42Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. 43Tada dozove svoje učenike i reče im: "Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. 44Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Ove nedjelje vidimo Isusa kako sjedi nasuprot riznice u Hramu i promatra vjernike u darivanju Boga svojim novcem. Neki su bili bogati i davali su obilato. Među hodočasnicima Isus je opazio kako se primiče jedna žena. Po njenom izgledu zaključio je da je to udovica, jako siromašna udovica. Iz svojeg „rupčića“ pažljivo je izvadila dva novčića i sa strahopočitanjem ubacila ih u riznicu.

Potresen veličinom ovog dara, Isus zove svoje učenike da s njima podijeli svoj doživljaj te da ih pouči kako i koliko treba darivati. Bogu dati SAV SVOJ ŽITAK. Isus je Bog, kao čovjek promatra davanje vjernika. Nakon što je vidio različita darivanja od različitih osoba s različitim mogućnostima, On izriče Božja očekivanja pa i u materijalnom smislu. To je mjera čovjekova naslanjanja na Božju brigu i zauzetost za darovatelja.

Udovica nema zaštite ni oslonca. Ona računa na proroštvo Izaije koji u ime Jahve Boga staje u obranu sirota i udovica. Ona je čula za svoju prethodnicu koja je nahranila proroka Iliju iz prvog čitanja. Vjera udovice poseže za onim što je premalo u ljudskim očima i u usporedbi s drugim bogatašima. Ipak je to sve što posjeduje, na što se oslanja i od čega bi mogla sutra preživjeti.

U Zdencu smo svjedoci da većina kumova koji godišnje darivaju 900 kn za školovanje jednog siromašnog djeteta, i suradnika koji trajnim nalogom na svoj tekući bankovni račun odvajaju 15 kuna mjesečno za „Dva kruha“ siromašnijima od sebe, pripadaju ovoj klasi siromašne udovice.

Neki od njih daju mjesečno po 100 kn za kumstvo, jer ne mogu uplatiti sve odjednom. Uzor i predstavnik svih velikodušnih siromašnih darovatelja u Zdencu je Tomo M., ulični prodavač Malog oglasnika. Jedan dan je došao s 900 kn da uplati za jedno kumstvo. Pitala sam ga od kuda mu tolika svota novca? Odgovorio je: „Upao mi je dobar posao“. Na pitanje koji posao, odgovorio je da je dijelio letke za neki restoran i to su mu „dobro“ platili. Dijelio je letke cijeli sedmi mjesec.

Odlučio je svoju zaradu darovati nekom nepoznatom djetetu u misijama, da jednu godinu pohađa školu. Pokušala sam ga odgovoriti od te odluke, bilo mi ga je žao. Pocrnio od ljetne žege, iscrpljen i „loše“ odjeven odavao je dojam da njemu treba novčana pomoć. Uzalud sam ga odgovarala da uzme natrag svoj novac i ako mu treba da će njemu Zdenac pomoći. Ostao je čvrst govoreći:“ Ja sam to odlučio i želim pomoći da nekom djetetu bude bolje“.

To nije sve. Tomo sredinom svakog mjeseca donese 20, 40 ili 50 kn, kako kada zaradi. Ovo je četvrta godina njegova ubacivanja u „riznicu Dva kruha“ iz koje se liječe, oblače, hrane, uče djeca u Hrvatskoj i misijama, starci i druge osobe u potrebi.

Bog nam iskazuje svoju brigu po svojim siromašnim darovateljima i stalno ih umnaža. Unatoč sušnim godinama recesije i nerada u Hrvatskoj, u riznici Zdenca ne presušuje „brašna i u vrču ulja“ za Božje proroke i siromahe.

Dragi Zdenčani uzmimo ovu nedjelju Tomu M. da nam bude učitelj u velikodušnom davanju. Dajmo sebe, svoje vrijeme, svoje srce, svoj novac od malih primanja i koji je već unaprijed potrošen na dugove i kredite. Dajmo bez računice, znajući da Bogu dajemo kada u Zdencu i kroz Zdenac darivamo.

S. Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Pnz 6,2-6

6  2da se svega svog vijeka bojiš Jahve, Boga svoga, ti, sin tvoj i sin tvoga sina, vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. 3Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se razmnožiš u zemlji kojom teče med i mlijeko, kao što ti je obećao Jahve, Bog otaca tvojih. 4Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! 5Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! 6Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.

Pripjevni psalam: Ps 18,2-4.47.51

18  2Ljubim te, Jahve, kreposti moja!
3Jahve, hridino moja, utvrdo moja spase moj;
Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!

 4Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna,
 i od dušmana bit ću izbavljen.

47Živio Jahve!  Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

51umnožio si pobjede kralju svojemu,
 pomazaniku svome milost si iskazao,
Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

Drugo čitanje: Heb 7,23-28

7  23K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. 24A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. 25Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima. 26Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban - svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa - 27koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi  žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. 28Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve - nakon Zakona - Sina zauvijek usavršena.

Evanđelje: Mk 12,28-34

12  28Tada pristupi jedan od pismoznanaca koji je slušao njihovu raspravu. Vidjevši da im je dobro odgovorio, upita ga: "Koja je zapovijed prva od sviju?" 29Isus odgovori: "Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. 30Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!" 31"Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih." 32Nato će mu pismoznanac: "Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. 33Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga - više je nego sve paljenice i žrtve." 34Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: "Nisi daleko od kraljevstva Božjega!" I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

31.  nedjelja kroz godinu. Približavamo se kraju liturgijske godine.

Prvo čitanje uzeto iz Ponovljenog zakona  predstavlja najstariji i najvažniji tekst u Starom Zavjetu. To je zapovijed koju je svaki Židov učio napamet i svaki dan ponavljao. Još i više: te riječi bile su ispisane na komadu pergamenta, savijenog u malu kutijicu, okruglog sjajnog izgleda, koju su muškarci Židovi kao ukras i podsjetnik nosili vezanu na čelu.

Nošenje je simbolično i praktično značilo: urezanost u srce i um najvažnije istine u Bibliji.

Te riječi su rasvjetljavale život i put osoba, obitelji i naroda. One su sačuvale da Božji narod, uza sve svoje nesreće od egipatskog višestoljetnog robovanja do babilonskog i asirskog sužanjstva, ostane  iznutra čvrst u svojoj vjeri i nadi u Jahvu, koji ih po svojoj beskrajnoj dobroti izbavlja od svih neprijatelja.

Pripjevni psalam je  molitva  u ritmu  pjesme, gdje je zahvalno spominjanje Boga i njegovih spasiteljskih  zahvata. Izriče se iskustvo Boga kao hridi, pećine u kojoj je sigurna zaštita …

Svatko od nas u ovim riječima pronalazi vlastito uporište u Bogu. Još i više, mi kao pojedinci i zajednica Zdenca  pozvani smo  biti  Božja hrid i zaštita osobama koje su izložene životnim vjetrometinama.

U skladu s tim, drugo čitanje iz poslanice Hebrejima govori nam o vječnom svećeniku koji je prinio samoga sebe Bogu;  koji može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima. Ovaj „koji po njemu pristupaju Bogu“ je za nas imperativ u najpoticajnijem smislu riječi. Mogućnost koju primamo pričešćujući se Njegovom riječju, tijelom i krvlju, daje nam milosnu svijest da budemo sve vrijeme u Njemu spojeni s Bogom, kraljem vječne slave.

Evanđelje nam donosi  pametno  pitanje jednog pismoznanca:  „Koja je zapovijed najveća?“

Isus mu citira istu  zapovijed koju nam danas donosi prvo čitanje. Uz bok ovoj stavlja ljubav prema bližnjemu. Sažima deset Božjih zapovijedi u ove dvije.

Pismoznanac zadovoljno potvrđuje slaganje s Isusovim tumačenjem i dodaje svoj komentar: „ Više je nego sve paljenice i žrtve." 

Na što ga Isus, ugodno iznenađen njegovim ispravnim shvaćanjem i poletom poziva:  "Nisi daleko od kraljevstva Božjega!". Drugim riječima, želi reći odličan si za biti moj učenik.

Pismoznanac je shvatio Isusovu poantu: osoba je ispred svih vjerskih obreda, služiti čovjeku na Božji način je vršiti volju Božju.

Ovo je potvrda i poticaj nama, misionarima milosrđa, da naša djela milosrđa budu ugodna Bogu i da spajaju primatelja s njegovim izvorom, Bogom od kojega svako dobro duše i tijela.

Božja blizina je izvor našim nadahnućima,  koja nas stalno mijenjaju i potiču na nova djelovanja ljubavi prema Bogu i bližnjima.

S. Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Jr 31,7-9

31  7Jer ovako govori Jahve: “Kličite od radosti Jakovu, pozdravite burno prvaka naroda! Neka se ori vaš glas! Objavite slavopojkom: Jahve spasi narod svoj, Ostatak Izraelov! 8Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje: s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje: vraća se velika zajednica. 9Evo, u suzama pođoše, utješene sad ih vraćam! Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti, jer ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac.”

Pripjevni psalam: Ps 126,1-6

126  1Hodočasnička pjesma.
Kad Jahve vraćaše sužnjeve sionske,
 bilo nam je k`o da snivamo.
2Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo:
“Velika im djela Jahve učini!”

 3Velika nam djela učini Jahve:
opet smo radosni!
4Vrati, o Jahve, sužnjeve naše
k`o potoke negepske!

5Oni koji siju u suzama,
 žanju u pjesmi.
6Išli su plačući noseći sjeme sjetveno:
 vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje.

Drugo čitanje: Heb 5,1-6

5  1Svaki veliki svećenik, zaista, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. 2On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. 3Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. 4I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron. 5Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, 6po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

Evanđelje: Mk 10,46-52

10  46Dođu tako u Jerihon. Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. 47Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!" 48Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: "Sine Davidov, smiluj mi se!" 49Isus se zaustavi i reče: "Pozovite ga!" I pozovu slijepca sokoleći ga: "Ustani! Zove te!" 50On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. 51Isus ga upita: "Što hoćeš da ti učinim?" Slijepac mu reče: "Učitelju moj, da progledam." 52Isus će mu: "Idi, vjera te tvoja spasila!" I on odmah progleda i uputi se za njim.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Ovo nedjeljni odlomak Markova evanđelja prikazuje nam  Bartimeja, slijepca, koji u Isusu prepoznaje obećanog Mesiju i Spasitelja. On sjedi pokraj ceste i pored njega prolaze ljudi koji idu u Jeruzalem na slavlje Pashe. Zbog svoje ograničenosti ne može se pridružiti mnoštvu. Bartimej se ne predaje, ne pada u očaj, želi da ozdravi, da progleda. Čuo je da putem prolazi Isus, u svojoj nutrini osjetio je da mu Isus može pomoći, i poče vikati :«Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!» Mnogi su ga ušutkivali ali on je još jače vikao:«Sine Davidov smiluj mi se!» Isus im reče da ga pozovu, i oni ga pozvaše, hrabreći ga: «Ustani! Zove te!» On baci sa sebe ogrtač, skoči i u vjeri dođe do Isusu, koji ga upita :» Što hoćeš da ti učinim?»  Batimej reče:» Učitelju, moj da progledam». Isus mu reče:» Idi, vjera te tvoja spasila!» I on odmah progleda i uputi se za njim.

Isus je i do sada ozdravljao slijepce ali Bartimej je poseban po tome što je odmah nakon ozdravljenja krenuo za Isusom. Bartimej nam je primjer probuđene vjere jer on nije samo progledao očima, već i srcem.

Sljepoća je teška bolest i oni koji su slijepi potrebni su tuđe pomoći. Iz ovog nedjeljnog evanđelja vidimo da se može biti slijep i pored zdravih očiju. Svi oni koji su bili zdravih očiju i koji su hodili prema Jeruzalemu u Isusu nisu vidjeli niti prepoznali Mesiju i Spasitelja. Vidio ga je i prepoznao srcem, slijepi Bartimej. Ono što se vidi i prepozna srcem, najvrjednije je.

Dok ovo pišem u misli mi dolazi jedno pitanje, kao da me Isus pita: « Vjeruješ li da je Zdenac moje djelo? Vjeruješ li da je to moj dar vama koji ste u Zdencu i svima koji će doći u Zdenac?»

Moj odgovor je vjerujem ali moja djela ne pokazuju da još uvijek srcem vidim tu istinu.

Na meni je ogrtač, osjećam se  grešna, nedorasla i neprimjerena Tvojega poziva, slaba sam i sumnjam u sebe. Unatoč tome Isuse pozivaš me i kroz moje slabosti i sumnje vodiš me k sebi, jer me ljubiš i želiš da živim s Tobom. Želiš da preko mene ljubiš i djeluješ, zbog toga te molim Isuse da mi pomogneš. Vapim za Tvojom pomoći Sine Davidov.

Isuse, smiluj mi se, molim te, pobudi moju vjeru, vjeru koja će mi dati hrabrosti da te nasljedujem i u djelima a ne samo riječima. Isuse daj da čujem Tvoj poziv jer želim sa sebe baciti ogrtač koji me sputava. Molim te da potpuna vjera u Tebe bude svjetlo mome srcu.

Dragi Zdenčani neka Isus bude cilj svake naše molitve, svakog našeg traženja, jer samo nas On može osloboditi i nanovo roditi, kako bismo u potpunosti mogli biti Njegovi suradnici na ostvarivanju Kraljevstva Božjega u Zdencu.

Blaženka

Prvo čitanje: Iz 53,10-11

53  10Al` se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžit` sebi dane i Jahvina će se volja po njemu ispuniti. 11Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.

Pripjevni psalam: Ps 33,4-5.18-20.22

33  4Jer prava je riječ Jahvina
 i vjernost su sva djela njegova.
5On ljubi pravdu i pravo:
 puna je zemlja dobrote Jahvine.

18Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
19da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

20Naša se duša Jahvi nada,
on je pomoć i zaštita naša.
22Neka dobrota tvoja, o Jahve,
bude nad nama,
 kao što se mi u tebe uzdamo!

Drugo čitanje: Heb 4,14-16

4  14Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - čvrsto se držimo vjere. 15Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. 16Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Evanđelje: Mk 10,35-45

10  35I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: "Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo." 36A on će im: "Što hoćete da vam učinim?" 37Oni mu rekoše: "Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva." 38A Isus im reče: "Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?" 39Oni mu rekoše: "Možemo." A Isus će im: "Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, 40ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati - to je onih kojima je pripravljeno." 41Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. 42Zato ih Isus dozva i reče im: "Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. 43Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! 44I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. 45Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Evanđelje nam opisuje želju i molbu dvojice Zebedejevih sinova, Ivana i Jakova, koji su Isusovi rođaci. Nakon što je Isus opisao na koji način će biti mučen i ubijen, a zatim da će uskrsnuti, dvojica braće ocijenila su da se stvar bliži kraju i da ne smiju gubiti vrijeme, već dok su još na putu osigurat će sebi glavna mjesta kod Isusa u slavi njegovoj.

Smijemo pretpostaviti da su se oni već odavna bavili tim pitanjem pozicioniranja oko slavnog rođaka i učitelja Isusa. U drugom evanđelju piše da su nagovorili svoju majku da ih ona zagovara kod Isusa.

Njihova zamolba izazvala je gnjev i ljutnju kod ostalih deset učenika. Očito da su svi čeznuli za istom pozicijom u slavi svojega Učitelja. Nitko nije ozbiljno uzimao, a još manje se uživljavao u detaljan opis, s kojim je Isus najavljivao ono što će mu se dogoditi za koji dan u Jeruzalemu. Slute da je On prvi na listi glavara gdje su imena onih koji trebaju okrutno biti  smaknuti za Pashu.  Oni su to informativno znali, ali su očekivali čudo kojim će se Isus spasiti, kao što je spasio stotine ljudi od smrti, koji su bili osuđeni od istih vlasti.

Isus ne ide s njima u raspravu. Pita ih jesu li spremni piti kalež boli koji će on piti i krstiti se krstom kojim će se On krstiti. Oni spremno potvrdiše svoj pristanak. Isusova sudbina presudna je za živote apostola. Njegova zadaća koju ima od Oca za ovaj svijet tu prestaje, da obuči učenike da vrše volju nebeskog Oca do smrti na križu. Ostalo je  Očeva odluka  kome će dati prva mjesta uz svojeg Jedinca.

Učitelj koristi svaku, pa i ovu priliku da naglasi da je Božje vrednovanje suprotno od ljudske naravne težnje. Zemaljski vladari okrutno postupaju s narodom i  pomoćnici vladara (velikaši) okrutno se ponašaju protiv njih. Ukazavši na praksu zemaljskih vlastodržaca Isus zapovijeda svojim učenicima: ali tako neka ne bude među  vama. Tko bi želio biti najveći među vama neka bude vaš poslužitelj. Tko bi želio biti prvi neka bude „rob“ svima. Isus obrazlaže zašto je to tako:“ Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."

Isus nam zapovijeda da budemo prvi u služenju svima unutar grupe. Da siromasi, duhovni i materijalni, koji smo svi mi u nekom dijelu svoga života,  imamo  život u punini po mjeri čovjeka na sliku punine Kristove. Ovo je princip koji je sv. Marija Krucifiksa dala svojim sestrama u oporuci: ljubite se prvo među sobom.

Pozvani smo svetim pozivom na služenje, da se očituje slava Božja. Izabrali smo put umiranja svakoj želji i očekivanju da budemo veliki u očima zemaljskih uglednika, dragih prijatelja, svojih roditelja i obitelji. Izabrali smo „biti nerazboriti, ludi i čudni“ u vlastitom razumu. Dati sebe u samozataji, u ne vrijeme, kad više ne mogu, kad se bojim; dati više, dati najbolje, prijeći preko vlastitog prava, vlastite istine, dati s ljubavlju znajući da Isus nastavlja svoje služenje u meni, časteći svojeg Oca koji je na nebesima i na zemlji. 

Gospodine Bože, Oče milosrđa i svake utjehe slava ti i hvala za sveti poziv služenja na način roba, kojemu je jedino važna volja njegova gospodara. Ti si naš Gospodar kojemu služimo snagom Duha Svetoga preko osoba potrebitih duhovnih i tjelesnih djela milosrđa. Daj da naše oči vjere prepoznaju tebe nazočna u svakoj osobi u neposrednoj blizini, kao i u siromasima u našem gradu, zemlji i u misijama koje si zadao nama- misionarima milosrđa.

Gospodine Isuse Kriste ti si ispunio proroštvo Izaije iz prvog čitanja. Ispuni ga u meni osobno i nama kao zajednici koju si  pozvao na služenje. Jahvina volja neka se na nama ispuni.

Dragi članu, suradniče i prijatelju Pokreta Misionara Milosrđa, u drugoj poslanici Hebrejima sveti pisac nam pokazuje uskrslog Isusa, koji je bio u svemu jednak nama i prošavši sva iskušenja, zagarantirao da imamo jednake mogućnosti življenja i služenja Bogu na ovoj zemlji. On jedino nikada nije bio odvojen od volje Očeve što znači da nije bio u grijehu. Izvor svakog grijeha je odvojenost u nekom dijelu sebe od Božje volje. Grijeh je želja da mi drugi služe i da pod izlikom svojih potreba ja njih vrtim oko sebe. Grijeh je imati sebe u središtu vlastite pažnje i procijene kako ću što više sebi ugoditi u duhovnim i tjelesnim „opravdanim“ traženjima.

Apsolutna poslušnost Bogu u vjeri kao čovjek, nama je poticaj i mogućnost suobličenja s Njim, poništenjem svojih zemaljskih ambicija za biti gospodari svojega života, izabirući iz trenutka u trenutak suprotno ljudskoj naravi  lakšeg i ugodnijeg.

Samo tim putem  progresivnog samoodricanja steći ćemo Bogu nasljednike u Zdencu Milosrđa. On će učiniti sve drugo.

SRETNA SVIMA MISIJSKA NEDJELJA!

S. Ljilja Lončar

U prvom čitanju prepoznajemo Isusa u slici sluge pravednoga koji će opravdati mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. U Isusovim rukama je oslobođenje čovječanstva. Od svih vrsta robovanja najviše nas pritišću grijeh i smrt. Isus, naš Otkupitelj, darovao je svoj život da bi nas oslobodio od ropstva vlasti grijeha i smrti. Pobijedio je Sotonu koji je želio nama zavladati upravo po grijehu i smrti.

U poslanici Hebrejima naglašeno je da je Isus iskušavan u svemu ( kao i mi ), samo što nije sagriješio. Iako često ispovijedamo da je Isus pravi Bog i pravi čovjek, ipak On za većinu nas ostaje dalek i neshvaćen. Apostoli koji su ostavili sve i krenuli za Isusom također ga ne shvaćaju. Vjeruju kako će Isus u Jeruzalemu biti okrunjen.

Na putu za Jeruzalem Isus im govori o svojem poslanju, muci, smrti i otajstvu uskrsnuća. Želi ih utvrditi u nasljedovanju njegova puta. Opterećeni željom za vlašću i čašću, apostoli ne shvaćaju da je Isusovo prijestolje križ.

Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, ne mogu dočekati ulazak u grad, već od Isusa prije ulaska u grad, traže za sebe počasna mjesta uz njegovo prijestolje. Ostala desetorica prosvjeduju, jer i oni žele to isto. Isus im je poručio da njihov put ne može biti drugačiji od njegova.

Isusa moramo slijediti i prema Kalvariji. Nasljedovati Isusa radikalno je opredjeljenje koje u sebi nosi i križ, patnju. Patnja ima smisla, Bog je s nama u patnji i svojom patnjom možemo pridonijeti Božjem dijelu spasenja. Nasljedujući Isusa postajemo suradnici u dijelu spasenja čovječanstva. Ako u patnji praštamo i ljubimo pronaći ćemo svijetlost i nadu. To je veliko otajstvo spasenja.

Isus je Sin Božji koji svojim životom savršeno vrši volju Božju. Nemojmo se prestrašiti križa i patnje, nasljedujmo Isusa jer On je jedini put koji nas vodi u život. Isus nam kaže da nije došao da mu služe, nego da On služi i da dadne život svoj kao otkup mjesto svih! Nadu čovječanstvu daju oni koji služe, koji su spremni sebe darovati za druge, koji žive bezuvjetnu djelotvornu ljubav Božju.

Dragi Zdenčani budimo Božji ljudi, ljudi nade. Molimo Isusa da nam pomogne, dajmo mu naša siromašna srca, da ih ispuni poniznošću, strpljivošću i čistoćom, kako bi u svemu odgovarala njegovim željama. Molimo ga da iz našeg srca otkloni sve one želje koje nas zavode. Neka nas čisto srce vodi do sjedinjenja s Božjom voljom. Postanimo istinski Božji suradnici, dajmo sebe, posve, za ostvarenje Kraljevstva Božjeg na zemlji.

Blaženka

Prvo čitanje: Mudr 7,7-11

7 7Zato se pomolih i razbor dobih; zavapih i primih duh mudrosti. 8Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. 9Nisam je htio uspoređivati ni sa draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. 10Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. 11A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno.

Pripjevni psalam: Ps 90,12-17

90 12Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce.
13Vrati se k nama, Jahve! Ta dokle ćeš? Milostiv budi slugama svojim!
14Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane! 15Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali!
16Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj! 17Dobrota Jahve, Boga našega, nek` bude nad nama daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek` uspije.

Drugo čitanje: Heb 4,12-13

4 12Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. 13Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.

Evanđelje: Mk 10,17-30 

10 17I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: "Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?" 18Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! 19Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!" 20On mu odgovori: "Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti." 21Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom." 22On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. 23Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: "Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!" 24Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! 25Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." 26Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: "Pa tko se onda može spasiti?" 27Isus upre u njih pogled i reče: "Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!" 28Petar mu poče govoriti: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom." 29Reče Isus: "Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, 30a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u budućem vijeku život vječni.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu koncentrira se na objašnjenje mudrosti u životu.

Prvo čitanje je svjedočenje o podrijetlu mudrosti i načinu dobivanja, uvjetima koje treba ispuniti za primanje dara mudrosti. Opisuje osjećaje i odnos osobe prema mudrosti. Molitva je koja prethodi razboru, a VAPAJ dobiva duh mudrosti. Duh se nastanjuje u onome koji vapi.

Sva dobra ovog svijeta nisu ništa u usporedbi sa duhom mudrosti. Posebno izražava zaljubljenost u duha mudrosti. Sva blaga ovog svijeta, prijestolja, pa i samo zdravlje ništa nije pred tim darom. Sveti pisac zaključuje da su mu sva blaga i dobra nebrojena došla od ruku mudrosti. Ta dobra nisu ovozemaljske naravi. On sam postao je Božji mudrac koji riječju i primjerom uprisutnjuje samog Boga, izvor i počelo vječne mudrosti.

Za nas kršćane, i još više misionare, ovo čitanje pokazuje nam što trebamo vapiti Bogu. Mudrost Božja koja nam je u pozivu dana kao sjeme želje i odluke: posvetiti se provodeći u djela milosrđa Njegovu Riječ. Bog bogat milosrđem nastanio se u srcima našim i učinio nas sebi sličnima čisteći nas od sebičnosti naše. Neprekidni tihi vapaj Zdenčana je: ISPUNI ME SOBOM, O BOŽE SVETI, BOŽE SVEMOGUĆI, MILOSRDNI BOŽE. Ništa od Tebe ne tražim, ni zlato, ni zdravlje; bogatstvo i slavu daj drugima, a meni sebe daj i to mi je dosta.

Zauzmi moje unutarnje prostore, nastani se u mislima mojim, plamen ljubavi tvoje u srcu mi gori, hod moj neka je snagom Tvojom, vjera moja gleda djelovanje Tvoje. Naših dvadeset minuta s Bogom lice u lice ispuni vapajem za Njim samim. Ne gubimo vrijeme u molitvi tražeći prolazna dobra, već Njega samoga.

Riječ Njegova živa je i djelotvorna. Čitajući je i ponavljajući preko dana rečenicu koja me se dojmila, davat će ti jasnoću i žar za prionuti uz blagost i poniznost, što je preduvjet da Duh Sveti u tebi oblikuje NOVOG ČOVJEKA koji je izraz Božjeg milosrdnog srca u svim okolnostima i svim prigodama.

Evanđelje nam opisuje mladića i njegovo „uredno“ vršenje svih zapovjedi. Isus ga je zavolio i pozvao ga da sve proda i dade siromasima, a zatim da pođe s Njim i da bude kao On. Ovaj se rastužio i otišao. Isus je također ostao tužan. Rastužila ga je navezanost na ovozemaljska bogatstva koju je ovaj mladić imao. Računica kojom se preračunao.

Isus mu je davao sebe i evanđelje. Time bi uz progonstva, dobio stostruko sve vrste bogatstva: kuće, braće i sestara, majki i djece i polja. Bio bi vječan, a smrt bi mu bila dobitak. Navezanost na „razboritost“ kojom prosuđuju „dobri kršćani“, koji sve zapovjedi vrše i pobožno žive, sprečava BITI ISUSOV, koji ide dalje i želi samo jedno:

MOJA JE HRANA VRŠITI VOLJU OČEVU I DOVRŠITI DJELO NJEGOVO“. Vježba je to vjere i ljubavi svaki dan u malim stvarima, u običnim navikama postavljanja u svoj dnevni raspored što hoću i mogu i što nije za mene.

Bože sačuvaj da bi se ovako nešto dogodilo bilo kome od nas Zdenčana.

U srcu svome i misli svojoj imamo jeku i sliku Isusova pogleda i riječi: dođi i budi sa mnom. Učinit ću te MISIONAROM BOŽJEG MILOSRĐA.

Evo me Isuse. Jedan dan u dvorima Tvojim bolji je od tisuću drugih.

S. Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Post 2, 18-24

2 18I reče Jahve, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on." 19Tada Jahve, Bog, načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. 20Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. 21Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. 22Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. 23Nato čovjek reče: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!" 24Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.

Pripjevni psalam: Ps 128,1-6 

128 1Hodočasnička pjesma.
Blago svakome koji se Jahve boji,
koji njegovim hodi stazama!
2Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

3Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji k`o mladice masline
oko stola tvojega.
4Eto, tako će biti blagoslovljen
čovjek koji se Jahve boji!

5Blagoslovio te Jahve sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svog!
6Vidio djecu svojih sinova,
mir nad Izraelom!

Drugo čitanje: Heb 2,9-11

2 9ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. 10Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve - kako bi mnoge sinove priveo k slavi - po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja. 11Ta i Posvetitelj i posvećeni - svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom.

Evanđelje: Mk 10,2-16

10 2A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: "Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?" 3On im odgovori: "Što vam zapovjedi Mojsije?" 4Oni rekoše: "Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i - otpustiti." 5A Isus će im: "Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. 6Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. 7Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; 8dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. 9Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!" 10U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. 11I reče im: "Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. 12I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub." 13Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. 14Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: "Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! 15Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući." 16Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Post 2, 18-24

 Reče Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam." Velikodušni Bog predočava čar svemira, biljnog i životinjskog carstva na Zemlji koje je stvorio za čovjeka. Život u izobilju po mjeri čovjeka, ali čovjek na sve to ne pokazuje radosno lice i njegova čežnja za nečim većim premašuje sav taj svijet. Na njegovu licu vidi se tuga, a on se osjeća usamljeno. Bog pun ljubavi i dobrote želi da njegovo stvorenje bude sretno. Gospodin pusti tvrd san na čovjeka pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. I čovjek zapjeva prvu ljubavnu pjesmu: "Evo kosti od moje kosti, meso od mesa mojega!" On ispunjen Božjom ljubavi, prilazi ženi i oni postaju 'jedno tijelo', što ni smrt ne raskida.

"Ljubav je jača od smrti".

Heb 2, 9-11

U muci Krist postaje čovjek u punom smislu, dostigavši tako puninu utjelovljenja: "Premda je sin iz onoga što prepati, naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju zaštitnik vječnog spasenja - proglašen od Boga velikim svećenikom".

Mk 10, 2-16

Evanđelje nam donosi: "Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja." Farizeji kušaju Isusa u vrlo složenom pitanju: „Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?“ Isus se poziva na Božji naum i vrijednost kršćanskog braka, kroz što se u prvom redu očituje u ljubavi iz koje se rađa dijete kao potvrda te ljubavi koja traje kroz vjekove. Danas se u našim obiteljima zbiva mnogo toga što nije u skladu sa kršćanskim vrednotama jer većina kršćana prihvaća olako programe koji su više na štetu nego na korist obitelji.

Bože, molim te, da u našem narodu bude više obitelji po uzoru na Svetu Obitelj.

Volonterka Marijeta

Prvo čitanje: Br 11,25-29

11  25Jahve siđe u oblaku i poče s njim govoriti. Zatim uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na onu sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše. 26Dvojica ostadoše u taboru.  Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo - bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u tabor - te počeše u taboru prorokovati. 27Neki mladić otrča te javi Mojsiju: “Eldad i Medad”, reče, “prorokuju u taboru!” 28Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: “Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!” 29Mojsije mu odgovori: “Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Jahvin postao prorok! Kad bi Jahve na njih izlio svoga duha!”

Pripjevni psalam: Ps 19,8.10.12-14

19  8Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi;
 pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči;
10neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda;
 istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni,

12Sluga tvoj pomno na njih pazi,
vrlo brižno on ih čuva.
 13Ali tko propuste svoje da zapazi?
Od potajnih grijeha očisti me!

14Od oholosti čuvaj slugu svoga
da mnome ne zavlada.
Tad ću biti neokaljan,
 čist od grijeha velikoga.

Drugo čitanje: Jak 5,1-6

5  1De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! 2Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, 3zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! 4Evo: plaća kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama. 5Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! 6Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!

Evanđelje: Mk 9,38-43.45.47-48

9  38Reče mu Ivan: "Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama." 39A Isus reče: "Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. 40Tko nije protiv nas, za nas je." 41"Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća." 42"Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more." 43"Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. 45I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge bit bačen u pakao. 47I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao, 48gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

U prvom čitanju knjige Brojeva  opisan je silazak Boga u oblaku,  kako je razgovarao s velikim prorokom i vođom naroda Božjega, Mojsijem. U  evanđelju Bog je postao čovjek u Isusu , postao je sjedinjen s ljudskom naravi. Jednostavni prepoznaju u Isusu Spasitelja i sa strahopoštovanjem u prostodušnosti srca pristupaju mu i slijede ga, u zajedništvu su s Njime.

Duše Sveti otvori oči srca našega da vidimo Božje prisustvo u svakoj osobi, da mu se poklonimo u poniznosti srca svoga i da s blagošću stupamo  u dijalog, znajući da s Tobom razgovaramo.

Bog uzima od  duha koji je na Mojsiju i stavlja ga na starješine naroda. Zahvaćeni istim duhom oni prorokuju. Imaju zajedničko iskustvo s Mojsijem. Vide Božjim očima, govore njegovim riječima, čak i dvojica starješina koji su ostali u šatoru.

Jošua koji je od svoje mladosti s Mojsijem ljuti se na Eldada i Medada i moli Mojsija da ih ušutka. Jošua još raste u vjeri, ovo je prilika da ga njegov učitelj pouči da nikome ne treba uskraćivati primanje dara od Boga. Štoviše, on ga poučava da prizivlje na sav narod izljev duha Božjega.

Gospodine izlij svoga duha na sve nas. Tvoj duh neka nastani naše misli, osjećaje i pretače se u naše milosrdno djelovanje, tebi na slavu i spasenje duša.

Učenici Isusu pričaju da su sreli čovjeka koji je u njegovo ime izgonio zloduhe, te su se hvalili kako su mu branili jer nije s njima. Isus ih poučava o jedinstvu  koje se očituje  djelovanjem u  istom duhu. Iz teksta nam nije poznato jeli taj čovjek nekad susreo Isusa, ne znamo na koji je način primio od Njegova duha. Dar Božji kojega ima je vidljiv po plodovima : to je oslobođenje zarobljenih od zloduha.

Ova dva primjera nam pokazuju važnost duhovnog jedinstva koji se očituje po vidljivim plodovima  u korist  čovjeka koji trpi  i izgradnji duhovne zajednice.

U svijetlu ovog opisa vrednujemo  važnost i veličinu suradnika i kumova Zdenca Milosrđa koji u istom duhu i nakani  doprinose djelima milosrđa, progovarajući i svjedočeći Boga prisutna u djeci, starcima, bolesnima i svakoj osobi potrebitoj vjere, ljubavi i pouzdanja . Djela milosrđa su Božji govor ljubavi i brige kojim prorokuje Zdenac Milosrđa u jedinstvu sa svim svojim članovima i suradnicima.

Sve je veliko i važno u Isusovim očima ako se radi u Njegovo ime: „Tko vas napoji čašom  vode u ime toga što ste Kristovi neće mu propasti plaća.“ Ali vrijedi i obratno: ne sablažnjavaj  nejaka u vjeri.

Slavimo te Bože sveti, Bože jaki, Bože ljubavi i beskrajnog milosrđa što se očituješ po svima koji prorokuju riječima nade  i djelima milosrđa,  svima nama i po nama suvremenim  siromasima duše i tijela.

s Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Mudr 2,12.17-20

2  12Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv Zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. 17Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. 18Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. 19Zato ga iskušajmo porugom i mukom da istražimo blagost njegovu i da prosudimo strpljivost njegovu. 20Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.”

Pripjevni psalam: Ps 54,3-8

54  3Spasi me, Bože, svojim imenom
i jakošću svojom izbori mi pravdu!
4Poslušaj, Bože, moju molitvu
i usliši riječi usta mojih!

5Oholice ustadoše na me
i moj život traže silnici:
na Boga se ne osvrću.
6Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.

7Okreni nesreću na dušmane moje,
zatri ih u vjernosti svojoj.
8Od srca rado ću ti žrtvovati,
slavit ću ti ime, Jahve, jer je dobrostivo.

Drugo čitanje: Jak 3,16-4,3

3  16Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. 17A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. 18Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

4  1Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

Evanđelje: Mk 9,30-37

9  30Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. 31Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: "Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati." 32No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati. 33I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: "Što ste putem raspravljali?" 34A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. 35On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: "Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!" 36I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: 37"Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

U prvom čitanju knjige Mudrosti opisano je razmišljanje, odluke i postupak „mudrovanja“ moćnika ovoga svijeta. Opisan je i razlog zbog čega su se uhvatili pravedna čovjeka. Zašto im on smeta? Kako će ga se riješiti? Vlastodršci priznaju da je njegovo ponašanje pravedno, da je njegova zaštita Bog, da u sebi ima blagost i smirenost jer je Božji sin. Kušaju ga porugom i mukom, osuđuju ga na sramotnu smrt. Opisana je sudbina Isusa i njegovih  vjernih nasljedovatelja. Sudbina ljudi koji se zalažu za socijalnu pravdu kao što je Mahatma Gandhi, Martin Luther King i svi „mali – veliki“ ljudi koji svoju egzistenciju riskiraju kako bi bilo svima dobro.

Psalam 54 je vapaj pravednika u situaciji pritisnutosti i muka koje mu zadaju povrijeđeni moćnici iz njegove okoline. Naziva ih oholicama i silnicima koji se na Boga ne osvrću. Njegovo je pouzdanje i smirenje u imenu Gospodina.

Poslanica sv. Jakova spaja situaciju iz evanđelja i knjige Mudrosti. Ukazuje na razlike nebeske i zemaljske mudrosti. Zemaljska mudrost izvire iz zavisti, pohote udova, iz žudnje, hlepnje za moći. Plodovi su svadljivost, svako zlo djelo, ratovi, međusobne borbe, rđave molitve, neuslišane molitve… Osvrnimo se na  svoje neuslišane molitve. Jesu li naše molitve žudnja naših udova „zemaljskih“ kako bi bili ispunjeni kao svi drugi „zemaljski“ i tako ispunili svoje zemaljske potrebe?

Mudrost koja s neba dolazi čista je, milostiva, mirotvorna, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana i nehinjena. Pravednik strada u očima ljudi, ali ima sve osobine ove mudrosti s neba. Prolazi sve faze koje je prošao njegov Učitelj: predanost ljudskoj zloći, ubit će ga – poništiti njega u očima ljudi, njegova djela, njegov nauk.

Između poništenja i uskrsnuća su tri dana – dovoljno vremena da se sve ljudsko „raspadne“, prijeđe u ništavilo. Uskrsnuće je snagom Božjom oživilo pravednika i njegovo zalaganje, mudrost s neba: čistu, dobrostivu, punu svakog dobrog djela.

Isus uzimajući dijete, koje u tadašnjem društvu skoro ništa nije vrijedilo, tumači put  koji vodi zemaljskim stazama do Oca nebeskog, do slave uskrsnuća.

Oče nebeski, otvori nam oči srca da razlikujemo zemaljsku mudrost od nebeske. Da se opredijelimo za Tebe, da ti služimo u malenima, da te ljubimo u prezrenima ovog svijeta. Stišaj oluju naše pohlepe. Očisti nam podsvjesnu žudnju za priznanjem da se najviše žrtvujemo za Tebe i želju da nas se drži za Prvake u Zdencu.

S. Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Iz 50,4-9

50  4Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne.  Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. 5Gospod Jahve uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah. 6Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja. 7Gospod mi Jahve pomaže, zato se neću smesti.  Zato učinih svoj obraz k`o kremen i znam da se neću postidjeti. 8Blizu je onaj koji mi pravo daje. Tko će se pravdati sa mnom? Iziđimo zajedno!  Tko je protivnik moj u parnici? Nek` mi se približi! 9Gle, Gospod mi Jahve pomaže, tko će me osuditi? Svi će se oni k`o haljina izlizati, moljac će ih razjesti.

Pripjevni psalam: Ps 116,1-6.8-9

116  1Ljubim Jahvu jer
 čuje vapaj molitve moje:
2uho svoje prignu k meni
 u dan u koji ga zazvah.

3Užeta smrti sapeše me,
stegoše me zamke Podzemlja,
 snašla me muka i tjeskoba.
 4Tada zazvah ime Jahvino:
“O Jahve, spasi život moj!”

5Dobrostiv je Jahve i pravedan,
 pun sućuti je Bog naš.
6Jahve čuva bezazlene:
 u nevolji bijah, on me izbavi.

8On mi život od smrti izbavi,
oči moje od suza, noge od pada.
9Hodit ću pred licem Jahvinim
u zemlji živih.

Drugo čitanje: Jak 2,14-18

2  14Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? 15Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje 16pa im tkogod od vas rekne: "Hajdete u miru, grijte se i sitite", a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? 17Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. 18Inače, mogao bi tko reći: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.

Evanđelje: Mk 8,27-35

8  27I krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: "Što govore ljudi, tko sam ja?" 28Oni mu rekoše: "Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka." 29On njih upita: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i reče: "Ti si Pomazanik - Krist!" 30I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. 31I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. 32Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. 33A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: "Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!" 34Tada dozva narod i učenike pa im reče: "Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. 35Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Ova nedjeljna čitanja nas pozivaju da ne okrećemo svoje lice od Isusa. Gledajući Isusa i nasljedujući Ga usvojit ćemo logiku križa, koja će nas dovesti do promjene. Zbog toga naš pogled i lice treba biti usmjereno prema Isusu kako bismo se oduprli ispraznostima, taštini, sebeljublju, traženju povlastica i izbjegavanju križa.

U Izajinijoj knjizi čitamo o onima koji su bili pozvani od Boga na poslanje, proročku službu, koja ih je stavljala u nezgodan položaj. Njihov život je bio ispunjen samoćom, progonstvima i uvredama. Sluga Božji prihvaća Riječ Božju i sluša što mu Bog otkriva i to kazuje ljudima. Sluga Božji mnogo trpi ali ne odvraća lice od pogrda i pljuvanja, već ostaje poslušan Bogu od kojega je primio poslanje.

I mi smo Zdenčani  pozvani od Boga i imamo poslanje. Pozvani smo da nasljedujemo Isusa u vjeri i ljubavi, predanju i vršenju volje Božje. Pozvani smo da gledamo lica bližnjih s ljubavlju, te da uočimo njihove potrebe i da im pomognemo. Teško je očitovati ljubav i prihvatiti služenje i poniznost, jer po ljudskim mjerilima to nisu vrednote kojima se postiže uspješnost. Danas biti uspješan znači biti nadmoćan, natjecati se u stjecanju materijalnih dobara za svoju vlastitu korist i nikako nije „in“ brinuti se za dobro drugih.

Isus nas poziva da idemo za njim, da se odrečemo samih sebe, da uzmemo svoj križ i da ga slijedimo, kako bismo spasili svoj život.

Isus je učenicima kazao što ga očekuje i kako će morati mnogo trpjeti. Petar ga je pozvao na stranu i počeo ga je odvraćati od Kalvarije. Okrenuo je svoje lice od Isusa jer ne može gledati u poniženog Mesiju. Petar je izgradio svoju sliku o Isusu koja nije nimalo slična ovoj stvarnoj, koju Isus najavljuje. Isus hoće da Petar gleda na pravu stranu i uči ga da svoj pogled usmjeri prema Kalvariji.

To isto vrijedi i za nas jer jedini put kojim trebamo ići je Isusov, jedino Isusov pogled je ispravan i jedino pravo mjerilo je Isusovo. Zbog toga trebamo život gledati Isusovim očima a ne po vlastitoj slici i mjerilima koju smo sami stvorili. Za to nam dakako treba hrabrosti i odlučnosti , jer skloni smo skrenuti svoj pogled od sveg onoga što nije onako kako smo mi zamislili da bi trebalo biti. Isus nas zbog toga poziva na odricanje i na prihvaćanju križa.

Isus nam  nudi put koji  nije privlačan, to je put odricanja od samih sebe i svega onoga što nas priječi da u Križu vidimo Život.

Ako doista želimo nasljedovati Isusa, onda hodimo njegovim putem sa sigurnošću i uvjerenjem da je to jedini put našega spasenja. Usmjerimo svoj pogled prema Križu i gledajmo u Križ, jer u njemu ćemo sresti Ljubav koja će nam pomoći da činimo dijela po kojima će naša vjera biti živa.

Blaženka

Prvo čitanje: Iz 35,4-7

35  4Recite preplašenim srcima: “Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da nas spasi!” 5Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti, 6tad će hromi skakati k`o jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti voda, i u stepi potoci, 7sažgana će zemlja postat` jezero, a tlo žedno - izvori. U brlozima gdje ležahu čaglji izrast će rogoz i trska.

Pripjevni psalam: Ps 146,7-10 

146  7Potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruh daje.
Jahve oslobađa sužnje,

8Jahve slijepcima oči otvara.
Jahve uspravlja prignute,
 Jahve ljubi pravedne.

9Jahve štiti tuđince,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.

10Jahve će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
Aleluja!

Drugo čitanje: Jak 2,1-5

2  1Braćo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću! 2Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći 3i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: "Ti lijepo ovdje sjedni!", a siromahu reknete: "Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!", 4niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude? 5Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?

Evanđelje: Mk 7,31-37

7  31Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. 32Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. 33On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. 34Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: "Effata!" - to će reći: "Otvori se!" 35I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. 36A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali 37i preko svake mjere zadivljeni govorili: "Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!"

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

U riječima  proroka Izaije prepoznajemo svoju zadaću. Ove riječi Misionari Milosrđa izgovaraju i ponavljaju bez prestanka osobama koje su u tjeskobi i strahu. Ne odnose se samo i isključivo na djecu u misijama i stare, osamljene osobe u našoj sredini i misijama. Višestruka je kriza: materijalno siromaštvo, nezaposlenost, neizlječiva bolest raka, obiteljska neslaganja i rastave, krediti i dugovi, ovisnosti o drogi, alkoholu, kocki, internetu,  elementarne nepogode, neizvjesnosti i strah od teških prognoza bliske budućnosti  i sve veća opasnost od  bezdušnih  „vladara“ ovoga svijeta. Situacije su to u kojima prenosimo  nadu u  Boga: budite jaki, ne bojte se! Izaija nabraja da će slijepci progledati, hromi skakati poput jelena, nijemi kliktati. Pustinja će procvasti po izobilju vode koja će u njoj izvirati. Uzmimo  ovo s dvojakim značenjem: fizičkim i duhovnim promjenama. Svaka promjena izvire iz uvjerljivog navještaja Misionara Milosrđa i njegova vidljiva svjedočenja da je i on sam bio pustinja koju je Bog pretvorio u izvore vode, da ima vid milosrdnog Boga koji ne gleda na vanjštinu, o kojoj govori apostol Jakov u drugoj poslanici. Radi se o vidu, sluhu, skakanju i kliktanju koje daje Bog u Duhu Svetom. Za primiti te Božanske moći i naviještati ih drugima koji su u problemima ovoga svijeta, pođimo s Isusom u osamu svaki dan dvadeset minuta. U osami On će stavljati svoje prste u naše uši i druge dijelove duhovnoga tijela. Ozdravljeni njegovim dodirima i riječima „effata – otvori se“ daje nam svoju moć da budemo posrednici Njegova ozdravljenja naših poznanika, prijatelja, članova obitelji i „slučajnih“ prolaznika kroz naš život, koji se nalaze u nekoj od gore spomenutih kriza.  Kao što duhovna bolest uzrokuje fizičku nemoć tako duhovno ozdravljenje donosi fizičko poboljšanje i osmišljava, nadom u Krista Spasitelja, najteže neprilike i poteškoće. Kroz otvaranje Isusu, sve što je Izaija navijestio postepeno postaje novo ponašanje koje ima svoj izvor u Bogu.

U radosnom prebivanju s Isusom, budimo u svakoj prilici Njegov dodir i riječ EFFATA koja hrabri i mijenja sudbine preplašenih.

S. Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Pnz 4,1-2.6-8

4 1”A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Jahve, Bog otaca vaših. 2Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, što vam ih dajem. 6Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: `Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod.` 7Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Jahve, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? 8Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim?

Pripjevni psalam: Ps 15,2-5

15 2Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, i istinu iz srca zbori, 3i ne kleveće jezikom; koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga; 4koji zlikovca prezire, a poštuje one što se Jahve boje; 5koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege, i ne daje novca na lihvu, i ne prima mita protiv nedužna. Tko tako čini, pokolebat` se neće dovijeka.

Drugo čitanje: Jak 1,17-18.21-22.27

1 17Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene. 18Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova. 21Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. 22Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. 27Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.

Evanđelje: Mk 7,1-8.14-15.21-23

7 1Skupe se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. 2I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. 3A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. 4Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. 5Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: "Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?" 6A on im reče: "Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. 7Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske. 8Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske." 14Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: "Poslušajte me svi i razumijte! 15Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje. 21Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, 22preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. 23Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Mojsije upućuje narod što je volja Božja, što moraju činiti kako bi poživjeli i ušli u Božju zemlju.

Imaju deset zapovijedi kojima ne smiju ništa nadodavati niti oduzimati. Zapovjedi zauzimaju mjesto u poretku po svojoj važnosti: prve tri odnose se na Boga i one su pred ostalim zapovijedima. Jer kad je Bog i Božje na prvom mjestu sve je na svojem mjestu. Druge zapovjedi pod okriljem su ovih triju zapovjedi, istječu iz njih. Plodovi su pravednost, jednakost, sloboda, dostojanstvo, poštivanje, uvažavanje, mudrost, mir i milosrđe. Po ovakvu ponašanju drugi narodi zaključuju da veličina, mudrost i pamet naroda dolazi od blizine Božje, od ustrajnog hoda sa svojim Bogom, u doslovnom vršenju Njegovih zakona i zapovjedi.

Sveti apostol Jakov ukazuje kršćanima kako svaki dobar dar i savršen poklon dolazi od Boga. Od Njega smo rođeni riječju Istine . Daje veliku važnost riječi koja ima moć spasiti duše naše. Objašnjava da vršenje riječi Božjih spašava. Daje kratko ali jasno tumačenje u čemu se sastoji bogoljubnost čista i neokaljana: zauzeti se za sirote i udovice i čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta. Unatoč vršenju deset zapovjedi i postizanju pravednosti među ljudima uvijek će biti sirota i udovica, jer uvijek će biti bolesti i smrti i situacija koje izmiču čovjekovoj moći. Takve situacije su prostor za milosrđe koje nadilazi zakone i zapovjedi. To je htijenje i opredijeljenost osoba i organizacija koje se otvaraju Bogu da On preko njih djeluje i spašava najugroženije. Ovo je poslanje nas misionara milosrđa. Njegujemo duhovni život kako bi se sačuvali od zaraze ovoga svijeta koji ima logiku materijalne koristi za učinjena djela.

Isus jasno određuje što je pred Bogom čisto a što je nečisto. U situaciji prigovora i kritike sa strane farizeja i pismoznanaca njegovim učenicima, da ne peru ruke i ne poštuju predaju starih tj. Mojsija, Isus nabraja dugi niz loših ponašanja i zlodjela koje izlaze iz srca onoga koji ne vrši zapovjedi. Učitelji Zakona stavili su vanjštinu u nutrinu, nebitno na mjesto bitnog i vanjsko pranje kao sredstvo spasenja.

Ovo je veliki poticaj za sve nas kršćane da preispitamo svoje srce, i što je to što prebiva u njemu i što izlazi iz njega. Jer čega je srce puno o tom usta govore.

U šatoru Gospodnjem smije prebivati samo onaj tko bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga...

S. Ljilja Lončar

Prvo čitanje: Jš 24,1-2.15-17.18

24  1Jošua potom sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove i oni stadoše pred Bogom. 2Tada reče Jošua svemu narodu: “Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: `Nekoć su oci vaši, Terah, otac Abrahamov i Nahorov, živjeli s onu stranu Rijeke i služili drugim bogovima. 15Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Jahvi, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi.” 16Narod odgovori: “Daleko neka je od nas da ostavimo Jahvu a služimo drugim bogovima. 17Jahve, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim očima učinio velika čudesa i čuvao nas cijelim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili. 18Još više: Jahve je ispred nas protjerao sve narode i Amorejce, koji su živjeli u ovoj zemlji. I mi ćemo služiti Jahvi jer je on Bog naš.”

Pripjevni psalam: Ps 34,2-3.16-23

34  2Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba,
      njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
3Nek` se Jahvom duša moja hvali:
        nek` čuju ponizni i nek` se raduju!
16Oči Jahvine gledaju pravedne,
        uši mu slušaju vapaje njihove.
17Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca
        da im spomen zatre na zemlji.
18Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje,
        izbavlja ih iz svih tjeskoba.
19Blizu je Jahve onima koji su skršena srca,
        a klonule duše spasava.
20Mnoge nevolje ima pravednik,
         ali ga Jahve od svih izbavlja.
21On čuva sve kosti njegove:
         ni jedna mu se neće slomiti.
22Opakost bezbošca ubija,
         platit će koji mrze pravednika.
23Jahve izbavlja duše slugu svojih,
         i neće platiti tko god se njemu utječe. 

Drugo čitanje: Ef 5,21-32

5  21Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. 24Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! 25Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 32Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.

Evanđelje: Iv 6,60-69

6  60Mnogi od njegovih učenika čuvši to rekoše: "Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?" 61A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: "Zar vas to sablažnjava? 62A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio?" 63"Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su." 64"A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju." Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. 65I doda: "Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca." 66Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. 67Reče stoga Isus dvanaestorici: "Da možda i vi ne kanite otići?" 68Odgovori mu Šimun Petar: "Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! 69I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

U ovom odlomku  Ivanovog evanđelja vidimo reakciju Isusovih učenika na njegov govor o kruhu i tijelu. Mnogi rekoše: «Tvrd je ovo govor! Tko ga može slušati?» Taj ih je govor sablaznio, smatraju da nije primjer; jer kako on, čovjek kojega poznaju, sin Josipa i Marije, može biti kruh života, kruh koji je s Neba sišao, i još im daje svoje tijelo za jelo?!

Isus ih poučava o Duhu i kaže im da je Duh onaj koji oživljuje, a  tijelo ne vrijedi ništa. To je za njih uvrjedljiv govor, reagiraju emotivno i zbog toga mnogi učenici napuštaju Isusa, umjesto da razgovaraju i da ga pokušaju razumjeti.

Tada Isus upita Dvanaestoricu: » Zar ćete i vi otići?»

«Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi vječnoga života. Mi vjerujemo i znamo da si ti Svetac Božji.»

Evo Petrovog spasonosnog odgovora, kada kaže: mi vjerujemo, jer doista samo u vjeri i duhu možemo prihvatiti Isusov govor i nauk. Tijelo nam tu ne pomaže, već samo Duh. Duh je taj koji oživljuje i jedino po Duhu možemo shvatiti i prihvatiti Isusov govor, a za to nam je potrebna vjera. Nevjera će nas odvojiti od Isusa i zato budimo ljudi vjere i obnovimo svoj savez s Bogom. Savez su obnovili i Izraelci na brdu Šekem kada su došli u Obećanu zemlju i odlučili su služiti Bogu, jer su svojim očima vidjeli čudesa i osjetili njegovu zaštitu koja ih je pratila na njihovom putu.

Vjerujem da smo i mi u svojem životu osjetili Božju blizinu i zaštitu, i zbog toga trebamo još čvršće u vjeri i pouzdanju prionuti uz Gospodina. Vjera nam pomaže da uđemo u Božji duh i vodi nas u život. Izabrani smo i pozvani da živimo Božju stvarnost, već sad ovdje na zemlji. S vjerom i pouzdanjem oslonimo se na Isusa i hrabro se suočimo sa svim onim što nas još uvijek priječi da nas Duh vodi kroz život.

Hranimo se Isusom u euharistijskom susretu i usmjerimo svoj život prema Njemu da uzmognemo rasti u duhu i da svoj duhovni rast pretočimo u djelotvornu ljubav prema bližnjima kojima je potrebna naša pomoć.

Blaženka

Stranica 7 od 9
Projekt Misionar Milosrđa

Biblijska razmatranja

 • 19. kolovoza 2018.

  Evanđelje ponovo označava Krista kao Kruh života. Krist želi u našim srcima probuditi želju za njim samim, kao hranom koja nas može nahraniti. Poziva nas da blagujemo život. Kroz euharistiju, u svakoj pričesti daruje nam se. Dolazi nam kao onaj koji na najistinitiji način biva prisutan u čovjeku. Suživljava se s nama, ponire u nas, postaje dio nas, a mi dio njega. Isus govori i o trećoj božanskoj Osobi: ... „Duhu koji oživljuje“ (Iv 6,63). Blagovanjem euharistije, ostvarujemo prisan odnos...

  Objavljeno u Godina B

Duhovne priče

 • Ja imam samo tri neprijatelja. Moj omiljeni neprijatelj, onaj kojega je najlakše privoljeti dobru, jest Velika Britanija. Moj drugi neprijatelj, indijski narod, daleko je opasniji protivnik. Ali moj je najstrašniji neprijatelj...

  Objavljeno u Duhovne priče

Svjedočanstva iz misija

 • Opasne četvrti

  Od razgovora do molitve, od užine do družine. Crtali su pod drvetom svoje male ruke na komadu papira i bojali bojicama. A bojica nije bilo puno. Morali su se dogovarati, razmjenjivati, čekati, biti jedni prema drugima uviđavni...

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.