Zdenac - Pokret Misionara Milosrđa

Ovaj priručnik poslužiti će svim Zdenčanima i prijateljima Zdenca da usvoje i šire duhovnost Zdenca, da rastu u duhovnosti i svakodnevno dišu s Bogom. Neka Zdenac bude susret s Bogom. Poput Samarijanke ostave svoj stari način života i krenu ususret drugima, čineći im djela milosrđa i poziva ih da dođu u Zdenac, gdje će upoznati Isusa.

Kroz biblijske tekstove  i teološka uporišta, dokumente Crkve spoznavati, da je cilj i svrha evangelizacije obnova čovječanstva koja uključuje unutarnju preobrazbu osobe i kolektivne svijesti ljudi, njihova djelovanja, života i životne sredine, jednom riječju obnova svega ljudskoga (usp. EN 18-19).

Uzvjerovati da je volja Božja roditi i odgojiti svaku dušu za Boga. Primiti svaku dušu misleći na Isusovu žeđ  za njom. Naša zaštitnica sv. M. Krucifiksa di Rosa poučavala je svoje kćeri: u bolesnicima nemojte gledati stvorenja nego samu osobu Isusa Krista.

Budite milosrdni i sveti kao što je Otac nebeski milosrdan i svet. Usp. Mt 5,48

Misionari Milosrđa stalno žive i kušaju svoju nemoć i Kristovu nazočnost i svemoć. U stalnom su dijalogu sa Uskrslim, koji je vjeran svojem obećanju „ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“.  Mt 28,20

U Apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium (20) papa poziva „Svaki kršćanin i svaka zajednica, moraju raspoznati put koji Gospodin pokazuje, ali od svih nas traži se da prihvatimo ovaj poziv: izaći iz vlastite udobnosti i imati hrabrosti poći na sve periferije koje trebaju svijetlo evanđelja“.

Ne dopustimo da nam srca budu zatvorena u naše pojedinačne  brige, već ih otvorimo obzorima čitavog čovječanstva.

Zdenac  kroz svoj Pokret Misionara Milosrđa  je nositelj i promicatelj Isusove oporuke poslanja po svem svijetu. Po svom ustroju i raznovrsnom sudjelovanju omogućuje dobronamjernim ljudima i ustanovama doprinositi  u misijskom djelovanju i ispuniti svoju kršćansku obvezu i svoje pravo.

Ljubav Dobroga pastira neka nas sve ispuni, da budemo odgovorni jedni za druge i jedni druge podupiremo na putu k Bogu.

 

1 Korinćanima 13,1 naglašava da ne bismo bili ništa, makar govorili ljudskim ili anđeoskim jezicima, ili imali dar proricanja i znali sve tajne, ili  imali sve znanje, da smo najmudriji ljudi na svijetu, ili da imamo toliku vjeru da možemo premještati brda. Ako ti darovi ne bi bili popraćeni ljubavlju, bili bismo, doista ništa.