OSOBNOST PAOLE DI ROSA

 

Život i primjer sv. Paole di Rose njegujemo i čuvamo, ne samo da joj se divimo, nego da je nasljedujemo. Ona je uzor koji svijetli na obzorima života, ona je osobnost koja privlači i oduševljava.

 

Paola je bila vrlo inteligentno dijete. Pokazivala je neuobičajen interes za nebo. Još kao dijete bila je vrlo sabrana. Bila je žestokog temperamenta, stavovi jasni, reakcije ponekad žustre i eksplozivne. Ali zahvaljujući jakoj duhovnosti uspijeva ih kontrolirati bez većih poteškoća. Sve što bi joj donijeli, dijelila je, iz čistog zadovoljstva jer je bilo siromašne djece. Tu iščitavamo njeno veliko milosrđe, dok u drugom retku kaže: “Iako bi im najradije dala pljuske, ipak upravo od njih krenem s darovima.“ Bila je lijepa  i pripremljena za život ali žudila je jedino za Bogom i njegovim svijetom. Ljubav prema Bogu iskazivala je predanom ljubavlju prema najpotrebnijima. Bila je odgovorna, spremna na najviše žrtve, čuvajući se i najmanjeg grijeha. Euharistija i Marija su joj bili izvori snage i nadahnuća za duhovni život. Bila je vrlo poslušna i podvrgavala se i najmanjoj želji. Živi je uzor kršćanskog života. Vrlo precizna, s njom je na sva područja života ušao mir, red i disciplina, poboljšavala je međuljudske odnose, poticala na zajedničko moljenje krunice. Trudila se da nikog ne iznevjeri, da opravda njihova očekivanja, bdjela je na djevojkama i bolesnima majčinskom brigom i nježnošću. Improvizacijama nije prepuštala ništa. Trudila se sa svima biti ljubazna i pravedna. Vrlo darežljiva: savjetom, paketima materijalnih dobara, novcem. Imala je vremena za svih i našla bi svakog dana vremena i za sebe. Bolesnici, sluge, radnici u njima je gledala sliku Krista. Kupovala je i čitala knjige duhovnih sadržaja ( Sveto Pismo, životopisi svetaca, posebno mistika). Bila je dosjetljiva, očekivana kao anđeo utjehe kojega Bog šalje. Žedna duša, da im pođe u susret da ih vrati na put vjere. Puna pouzdanja u Boga, a istovremeno se osjećala najnemoćnijom. Žena Abrahamove vjere. Imala je hrabrosti poći ususret sigurnoj smrti. Paola je anđeo tješitelj, svjetla točka usred mraka, zagovornica vjere i nade, istinski dokaz ljubavi pod crnim plaštem sveprisutne smrti. Ljudi su za nju  udovi Otajstvenog Tijela Kristova. Požrtvovna, mudra i pravedna. Majka u duhovnom smislu: ljubi i žrtvuje se. Sredstvo Božje ljubavi, koje govori jezikom ljubavi. Nošena optimizmom kršćanske ljubavi prema bližnjemu. Osjetljiva na potrebe siromaha, bolesnih, mladih i djece. Razborom i krepostima zrela osoba. Donosi vjeru, nadu, utjehu, nadnaravnu snagu koja osvaja ljude. Paola je ona koja radi, ljubi, trpi i u svemu tome je do kraja ustrajna. Energična i odvažna.

 

Pred Svetohraništem se osjećala najljepše. Sveta misa ju je hranila i jačala joj duhovne snage. Zahvale nakon pričesti dizale su je u visine, te bi zaboravljala da živi na zemlji. Euharistijska klanjanja za nju najljepši sati. Kćer Majke Božje, koja je vodi svojom majčinskom ljubavlju. Radovala se križu kao dobitku, uspjehu ili slavi. Što bi više patila to bi se više priljubila Bogu i osjećala neslućene slasti njegove blizine. Jaka, prosvijetljena, djelotvorna. Nadala se i onda kada razumni ljudi odustaju.

 

Ljubav – kraljica kreposti bila je duša njezine duše. Ljubav prema Bogu na prvom mjestu – smisao života. Sve je pripravna ostaviti za ljubav ljubljenoga! Bog zaslužuje sve. Djelima ljubavi treba sve ljude dovesti Bogu.

 

U molitvi je dobila mnoge milosti za sebe i za druge. Najradije je meditirala muku i rane Kristove. Imala je dar uvida u savjesti. U molitvi je rasla njena želja da pripada samo Bogu.

 

Nije bilo dana kada nije učinila neko dobro djelo bližnjemu.

 

  

Što je pogodovalo da Paola dobije nadahnuće za karitativni rad i osnivanje kongregacije?

Okolnosti u kojima se Paola našla pogodovale su za nadahnuća za karitativni rad i za osnivanje kongregacije. S djelima milosrđa počela je još u internatu kada je siromašnim učenicama dijelila sve što bi joj donijeli od slatkiša do odjeće.

Trudila se upoznati svakog namještenika , zanimala se za njihove obiteljske situacije, a siromašnijim ženama pokazivala je dodatne znakove darežljivosti: savjetom, paketima materijalnih dobara ili dodatnim isplatama u novcu. Bolesnici, sluge i radnici, uživali su posebnu pažnju, za njih se brinula ne samo iz kršćanskih pobuda, nego je potaknuta svojom duhovnošću u kojoj su oni bili slika Isusa patnika.

Osnovala je oratorij i s djecom iz oratorija organizirala je obilazak bolesnika i pomoć najsiromašnijima te druga karitativna djela ljubavi.

U ljeto 1836. u Bresciji se pojavila kolera, a pomoći niotkuda. U jednom trenutku donijela je odluku dostojnu Abrahamove vjere, poći u bolnicu i njegovati oboljele. To je značilo poći ususret sigurnoj smrti i zato je graničilo s ludošću.

Paoli i Gabrijeli pridružile su se i druge žene i djevojke, i nijedna od njih nije oboljela.

Službeno osoblje bolnice izbjegavalo je teške poslove i Paola koristi okolnosti, a i razabire nadahnuće: „Predosjećam kako Bog želi da osnujemo redovničku družbu koja bi imala zadaću dvoriti bolesnike svom ljubavlju koji oni kao naši bližnji zaslužuju.“

U blizini bolnice , koju je Paola kupila svojim mirazom, nalazilo se sirotište – mjesto krajnjeg zaborava i zapuštenosti. Paula je ušla među njih kao pohod samoga neba. Majčinskom ljubavlju upoznala je svaku djevojčicu (žensko sirotište), obnovila spavaonice, učionice, načinila veliku radionicu i kapelu, a zatim organizirala stol okrepe. Organizirala je i malu školu, vjeronaučnu pouku i molitvu. Slično iskustvo je prošla i škola za gluhonjeme. Pričale su jezikom ljubavi.

5. ožujka 1841. osnovala je pobožno društvo „ Službenice milosrđa“

13. veljače 1843. stiže dekret vladinog odobrenja Udruženja

22. studenog 1850 su odobrena pravila Družbe od pape Pia IX.

 

Osobni rad u molitvi:

Moje osobine, u čemu su slične i na čemu moram raditi???

 

 

 

 

 

Mudre misli sv. Marije Krucifikse di Rosa:

 

„Tko ljubi Boga, ne može ne ljubiti bližnjega.“     

 

„Ljubav prema bližnjemu put je kojim se stiže do Boga.“   

 

„Meni je najviše stalo do toga da mi duša bude lijepa.“  

 

„Želim se svidjeti Gospodinu.“         

 

„Njegujmo Krista u ljudima i živimo ovom dušom evanđeosku istinu da sve ono što se učini najmanjima, Njemu biva učinjeno.“

 

„Kušnje pročišćavaju vjeru, učvršćuju naše pouzdanje u Gospodina.“                             

 

„Kušnje su najbolja vježba za postojanost i bezrezervnu opredijeljenost za ljubav.“                 

 

„Naša poniznost i strpljivost, otvoriti će brane Božjeg blagoslova.“

 

„Iskazujmo ljubav jedni drugima, kako bismo mogli biti velikodušni prema Isusu.“     

 

„Zagrljeni, stupajmo ponosno, jer borimo se za kraljevstvo Božje.“

 

„Očima duše moguće je dobiti uvid i doživjeti nedokučive Božje stvarnosti.“   

 

„Vjera širi vidike svijeta, čovjeka neprestano nadilazi i oslobađa ga od straha i neizvjesnosti.“      

 

„Ljubav prema bližnjemu, put je kojim se stiže do Boga.“    

 

„Nema drva, kojim bi se mogao bolje zapaliti i uzdržati u nama oganj božanske ljubavi od drveta križa.“  

 

„Radosti svijeta, kako ste isprazne i kratkotrajne u usporedbi s duhovnim uživanjem.“