Utorak, 31.03.2020. 14:52

Sretan Uskrs!

Prvo čitanje: Dj 10,34.37-43

10 34Petar tada prozbori i reče: "Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, 37Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: 38kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao." 39"Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! 40Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje - 41ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima - nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih." 42"On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!" 43"Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha."

Pripjevni psalam: Ps 118,1-2.16-17.22-23

118 1Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
2Neka rekne dom Izraelov:
“Vječna je ljubav njegova!”

16Jahvina me uzdigne desnica,
Jahvina se proslavi desnica!
17Ne, umrijeti neću nego živjeti
i kazivat ću djela Jahvina.

22Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
23Jahvino je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Drugo čitanje: Kol 3,1-4

3 1Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! 2Za onim gore težite, ne za zemaljskim! 3Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! 4Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Evanđelje: Iv 20,1-9

 

20 1Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. 2Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: "Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše." 3Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. 4Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. 5Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. 6Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže 7i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. 8Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. 9Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Razmatranje

Marija Magdalena provela je besanu noć, čekajući da prođe SABAT, subota dan nekretanja za Židove.
Mrak je. Samo se pijetlovi oglašavaju. Magdalena sama žuri grobu. Ljubav je jača od straha, od noći, od mrtvog tijela.

Magdalena je hrabra. Isus je bio hrabar kada je dopustio da mu Magdalena javno pomaže noge. Ista je to hrabrost. Zarazna. Zablista jednima kao spas a drugima kao kamen spoticanja.
Isus je Magdalenu uskrisio na život u punini: u dostojanstvu, ravnopravnosti, izabrao je da ga prati iz blizine. On je njen RABUNI Učitelj od kojega je učila novi zivot, nove odnose, pristup životu i smrti...
Iznenađena pomaknutim kamenom trči Petru i Ivanu da ih obavijesti i da ih pokrene na trčanje.
Ona želi znati "gdje su ga stavili".
Dvojica učenika trče do groba. Ivan čeka Petra i pušta ga da prvi uđe u grob.
Skupa su u grobu. Zapažaju svaki detalj. Povoji na jednoj strani, odloženi ubrus na drugoj.
Ivan gleda prazne povoje. Oni su njemu vidljivi znak Isusove uskrsne prisutnosti. Sakramenat po kojemu je povjerovao.
Prazni povoji slavili su pobjedu Božjeg plana spasenja nad začetnikom grijeha i smrti.
Učenici se vraćaju kući. Magdalena ostaje plačući uz grob. Tako nastavlja jedanaesti redak. Isus joj se ukazuje. Zove je imenom. Tek tada ga prepoznaje. Bog hoće da ga se traži i čeka na osamljenom mjestu. Tražiti ga plačući.
Bog se gane na suze čovjeka.
Misionarska ljubav ima suzne oči. Služi Isusu za mraka i za dana. Trči, plače, navješćuje, poziva, pokreće, angažira, ostaje na straži, zapaža, čuje i odgovara na Isusov poziv.
Misionarsko predanje čini nas spremnim za Isusa u svim prilikama i uvjetima.
To je naša prepoznatljivost u ovome svijetu.
Isus se ukazuje nama pred "praznim" životom siromaha.

Sretan Uskrs!

S. Ljilja Loncar

Misionarka Milosrđa