Srijeda, 25.11.2020. 10:11

1. nedjelja Došašća

Prvo čitanje:

Iz 63, 16b-17b; 64, 2b-7

O da razdreš nebesa i siđeš!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ti si, Gospodine, naš otac, otkupitelj naš – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto si dopustio da odlutamo s tvojih putova, zašto dade da nam srce otvrdne da se tebe više ne bojimo? Vrati se, radi slugu svojih i radi pleménâ baštine svoje! O da razdreš nebesa i siđeš: pred licem tvojim tresla bi se brda. Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onomu što pravdu čini radosno, onima što se tebe spominju na putima tvojim; razgnjevismo te, griješismo, od tebe se odmetnusmo. Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac: mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 80, 2ac.3b.15-16.18-19

Pripjev:

Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

 

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj,
probudi silu svoju, priteci nam u pomoć!

Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

 

Drugo čitanje:

1Kor 1, 3-9 

Očekujemo objavljenje Gospodina našega Isusa Krista.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 13, 33-37

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Ulazimo u vrijeme iščekivanja. Naš je život pod znakom iščekivanja Dolaska Gospodinova: „Tvoj slavni dolazak iščekujemo!“ Prisjećamo se prvog Kristovog dolaska u tijelu.

Kroz cijelo Došašće provlači se tiha radost nadanja. Iščekujemo njegov slavni dolazak, na kraju naše povijesti, kada će „otrt“ svaku suzu, tada više neće biti boli i tuge, jer će Sin, Kralj, uspostaviti pravdu i stalni mir.

Zdenčani, ne smijemo biti pasivni u čekanju Kristove završnice ljudske povijesti i uspostave novoga Božjega svijeta. Imamo Božji zadatak, a to je: stalno zalaganje za poboljšanje ovoga svijeta i po cijenu križa.

Adventska nas čitanja podsjećaju na našu zadaću izgradnje novoga, boljega, Božjega svijeta. Ne smijemo biti pasivni. Moramo spremno čekati ponovni Kristov Dolazak – moramo stalno bdjeti, biti budni.

Ti nam Isuse neprestano dolaziš, opraštaš nam grijehe, preporađaš nas na novi život. Dolaziš da nam daš svoga Duha kako bismo svijet gledali kroz tvoju ljubav. Dolaziš da nas vodiš i spasiš, kad zalutamo. Ako ti se potpuno predamo, prepoznati ćeš nas kao svoje i u času konačnog susreta s tobom.

Isus u ovom govoru vrlo uporno ponavlja riječ: „Pazite! Bdijte!“ – To je zapovijed Došašća!

Isus nas želi naći: čista srca, mirne savjesti, radosne i pune ljubavi. Nismo u stanju trajno se očuvati od grijeha, bez milosti i pomoći Božje.

Gospodin će nas svojom milošću osloboditi naših grijeha i zaliječiti rane naših duša.

U nazivu Došašća uključen je još jedan pojam. Riječ je o ponovnom Kristovom dolasku. Živimo u međuvremenu – do konačnog dolaska Kristova. A u tom međuvremenu, najvažnija je budnost.

Isus naročito zahtijeva od apostola, ali i od svih nas i svima kaže:“ Bdijte!“

Budnost označava aktivnost u poslu, u Crkvi, u vjeri u odnosu prema drugom čovjeku s poštovanjem i ljubavlju. Biti budan znači činiti dobro sebi i drugima – cijelom svijetu. Vjerujmo da će Isus na vidljiv način doći ponovo pred sve narode svijeta i da ćemo ga svi moći vidjeti.

Iščekujmo Gospodina!

Gospodar nam može doći u susret kada on to odluči. Može nas iznenaditi! Neka nam se ne dogodi da budemo nespremni, jer nam on to ne bi oprostio.

To je iščekivanje, konačnog susreta s onim koga se ljubi, susreta koji više nikada neće biti ugrožen odsutnošću ili raskidom. To je iščekivanje srca koje ljubi, vjerno čekanje na ljubljeno biće.

Pomozi nam Gospodine, da u našim srcima stalno zriju plodovi tvoje ljubavi, dobrote, istine, vjere i mira – plodovi za tvoj ponovni dolazak.

 

N.M