Petak, 18.12.2020. 10:04

4. nedjelja Došašća

Prvo čitanje                                                                                                                                                               

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru, a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: »Pogledaj! Ja, evo, stanujem u dvoru od cedrovine, a kovčeg Božji stoji pod šatorom.« A Natan odgovori kralju: »Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom.« Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: »Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovo govori Gospodin: ’Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam? Ja sam te uzeo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad narodom mojim Izraelom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je ime velikanâ na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim. Gospodin će ti podići dom. I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam 89, 2-5.27.29

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«

On će me zvati: Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i savez svoj vjeran.

 

Drugo čitanje Rim 16, 25-27

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru – jedinomu mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje Lk 1, 26-38

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Bog dolazi!

Isus ne dolazi jednome narodu - Izabranima, nego svakoj osobi, ne samo pravednima,

nego je poslan i grešnima. Poslan je svima!

Bog je poslao svoga Sina Isusa, cijelom čovječanstvu, ali mnogi ga ne primiše.

On dolazi svakog trenutka povijesti, čovjeka pojedinca i pojedine zajednice. I mi danas trebamo paziti da nas nađe otvorene te nas uvede u svoje otajstvo, svoj misterij (Božji naum spasenja): da naš mali ljudski život bude uvučen u Božansko događanje.

Ideal otvorenosti Bogu i suradnje s Bogom jest Marija. Ona izlazi pred nas u svakoj nedjelji Adventa. Zdenčani, doživimo svoj Advent kao Marija, otvorimo svoje srce i razum!

Dolazi Ljubav! Bog Otac toliko ljubi svijet, nas, mene da nam šalje Spasitelja. Emanuela, Boga koji je s nama sa mnom. Svjestan je naše grešnosti i prihvaća sav teret naše prošlosti, a to je Ljubav koja prihvaća i ljubi svaku osobu.

Budimo karakterni i vjerni Bogu poput Natana, prenosimo Riječi Božje svojim životom i djelovanjem, a Bog će odlučiti tko će brati plodove. Velikom Davidu kaže „izgradnju Hrama namijenio sam nekom drugom“, naše je da budemo vjerni, dosljedni, strpljivi i poslušni.

Graditelj novoga Hrama – Crkve, nad kojom je razlivena vječna ljubav Božja je Sin Božji.

On je graditelj Duhovnog Hrama – Hrama Gospodnjeg, a to je Crkva Božja. Svaki

kršćanin koji njeguje u sebi božanski život milosti, ugrađuje se u Hram Kristov: „U njemu ste

i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu“ (Ef 1,22). U Crkvu Kristovu.

Ljubimo i zahvaljujmo Bogu što je vjeran svojim obećanjima. Zahvalimo mu što se u Isusu Kristu otkriva nama i otkriva nam svoj naum, spasenje čovjeka po snazi Boga.

Pozvani smo živjeti u zajedništvu s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Blagdan Adventa treba nas „napuniti“ Božanskom energijom za život u vjeri.

Zdenčani, poput Marije spremno se otvorimo Bogu, napustimo uhodane putove i s vjerom se uputimo prema budućnosti koju nam Bog nudi.

Bog nam uvijek dolazi. Samo se Božji dolazak ne može dogoditi ako ne pripremimo sebe, svoje srce za susret s Gospodinom.

Za obostrani Susret, potrebno je otvoriti se milosti da nas ona ispuni kao što je ispunila Mariju.

Što se više predajemo Bogu, to nas Bog više zbunjuje. Božji dolazak je uvijek iznenađujući, on donosi novost, koju mi nesavršeni ne možemo objasniti.

Idimo u susret Božiću, otvorena srca, slušajući što nam Bog govori, kuda nas poziva, što trebamo učiniti za njega.

Povucimo se u dom svoje duše, tiho njegujemo svoju nutrinu, čitanjem Svetoga pisma i molitvom. Bog nas poziva i očekuje naš odaziv.

Živa – življena vjera, uvijek je zvanje, a to znači: poziv Božji i odaziv čovjeka.

Kada se uključimo s aktivnom vjerom u Božji poziv, nastaje novi svijet. Postanimo Božji suradnici. Svuda je moguće biti Božji suradnik za novi, Božji svijet. Samo ako znamo i hoćemo trajno osluškivati Božje pozive i odgovarati na njih velikodušnošću poput Marije. Tada Božja snaga nadilazi sve ljudske granice.

Tada Bogu ništa nije nemoguće!

N.M.