Petak, 22.01.2021. 15:20

3. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje:

Jon 3, 1-5.10

Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

 

Čitanje Knjige proroka Jone

Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put:

»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«

Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.

Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 25, 4b-7bc.8-9

Pripjev:

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

 

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje:

1Kor 7, 29-31

 Prolazi obličje ovoga svijeta.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko! Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 1, 14-20

Obratite se i vjerujte evanđelju!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.

Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Isus započinje svoje javno djelovanje u Galileji. Srž njegove poruke je: „Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!“

Poruka je ovo i nama danas. Sada, danas mogu nešto učiniti. Hoću li od svog života učiniti vrt kojim će Isus šetati ili? Primjećujemo li koliko je Bog među nama i s nama.

Isus od nas traži preobrazbu, više molitve, opraštanja, dobrih djela. Poziv je jasan.

Vjerujmo u snagu koju nosimo u sebi. Nije to naša snaga, nego Božja. Isus nam govori da vjerujući možemo sve: pobijediti zlo u sebi i oko sebe; da možemo biti nositelji Radosne vijesti; nositelji mira; možemo sve ako se uzdamo u Gospodina i ako ga ljubimo.

Neki njegovi zahtjevi čine nam se prestrogi. Kako spojiti pojam Radosne vijesti i Kristova križa? A ipak, to je jedini put spasenja.

Naš život po Kristu je ispunjen dubokim smislom. Bog nas štiti i voli.

Isusov poziv je za nas. Danas. Upravo u ovom trenutku. Bog nas zove, sada. Sada računa na nas. Čujete li kako u vašim srcima odjekuje Njegov glas. Isus je tako blizu.

Mi smo njegovi suradnici, njegovi učenici koji će u njegovo ime širiti Radosnu vijest. Bog želi biti milosrdan prema svima, budimo njegove ruke.

Posvijestimo prolaznost i kratkoću vremena u kojem živimo. Poput Isusa pozivajmo na obraćenje, pokoru, odricanje, na život u duhu njegove nauke.

Evanđelje nas poziva da razmišljamo o pozivu i poslanju. Poput Isusa donosimo svjetlost u ljudski mrak; propovijedajmo putujući.

Budimo „ribari ljudi“, dovodimo ljude jedni drugima i zajedno Bogu. Za dobar lov naše mreže trebaju biti čitave, pokrpane. Isus treba zdrave, treba obraćenike. 

Isusov poziv je osobni odnos. Svojim odazivom ulazimo u posebni odnos s Isusom. Nismo krenuli za idejom, nego za osobom. A od nas On zahtjeva poslušnost i spremnost ostaviti sve.

Isus zove. A poziv nije ljudski izbor, već Božji izbor, Božji zov koji dolazi nama. Mi odlučujemo hoćemo li prihvatiti poziv.

Bog stalno zove, zato mu se odazovimo!

 

N.M.