Petak, 19.02.2021. 11:33

1. Korizmena nedjelja

Prvo čitanje:

Post 9, 8-15

Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.

 

Čitanje Knjige Postanka

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«

I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9

Pripjev:

Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju Savez tvoj.

 

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.
Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!
Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje:

1Pt 3, 18-22

 Vas sada spasava protulik korablje – krštenje.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 1, 12-15

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Duga Saveza – dobra savjest

Božje kraljevstvo

U naslovu ovog razmatranja i meditiranja nedjeljnih čitanja ZAGLEDAJMO se u tri znaka Božje opipljive prisutnosti među ljudima, i svime što je stvoreno.

Duga Saveza koja spaja Boga i Nou sa svim nasljedstvom njegovim, uslijedila je nakon pravednog uništenja ljudskog roda, svih životinja i svega stvorenog na zemlji.

Uništenje je posljedica iskrivljene ljudske savjesti, koja se povodila za POHLEPOM čovjekovih strasti. Posljedica je smrt – uništenje čovječanstva i svega stvorenog.

Noin trud oko pravljenja korablje i njegovo življenje usklađeno sa Božjim zapovijedima, spasilo je njegovu obitelj i parove od svih vrsta životinja.

Noa je svjestan Božje pravednosti i BLIZINE. Zahvalan je Bogu.

Bog, radi sebe i svojeg prijateljstva s Noom, stavlja DUGU SAVEZA kojom zaštićuje ljudski rod od svih budućih uništenja.

Duga je po svojim bojama i vremenu ukazivanja iza kiše, znak prisutnosti sunca koje je iznad svih vremenskih nepogoda, svih crnih oblaka. Ona najavljuje izvedravanje, ulijeva nadu, budi ushit i zadivljuje svojim raznolikim bojama. Pogled se ne odvaja od duge.

Ona je simbol DOBRE SAVJESTI koja spaja Boga Stvoritelja i Spasitelja, sa svakim ljudskim stvorom. Nou je Dobra savjest spajala s Bogom, po njoj se ravnao, ona ga je upravljala u izgradnji korablje.

Dobra - ispravna savjest je Glas Božji u svakom čovjeku.

U „pustinji ovog svijeta“ prisutan je Sotona. Glad, nepravda, požuda očiju, oholost života i sedam glavnih grijeha nastanjuju ovaj svijet, gdje se nalaze Božji izabranici.

Isus je boravio u pustinji četrdeset dana, bio kušan od Sotone.

Odupro se kušnjama ponavljajući citate iz Biblije.

Nakon kušnje, posta i molitve pročišćen vratio se u Galileju. Spreman da započne sa javnim naučavanjem Božje volje. Prilikom uhićenja Ivana Krstitelja, Isus nastupa u javnosti ponavljajući riječi Ivanove: Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju.

Misionari Milosrđa u mjeri u kojoj njeguju DOBRU SAVJEST u toj su mjeri DUGA SAVEZA između Boga i ljudi kojima su okruženi. Duga su Božje blizine, Njegove dobrote, Njegove nade, Njegova milosrđa, Njegova spašavanja ljudi koji se nalaze u korablji Crkve i malom „pretincu“ Zdenca, u Korablji – Crkvi, po programima duhovnim i solidarnim u svim oblicima.

Razvijajući svoju savjest od osnovnog održavanja deset Božjih zapovjedi prema aktivnom angažmanu navještaja Božjeg kraljevstva, Misionari milosrđa su DUGE SAVEZA koje ulijevaju RADOST I NADU mijenjajući turobnost dana u vedrinu življenja.

Naša molitva srca i uma ovaj tjedan je: JA SAM DUGA BOŽJEG MILOSRĐA.

Ponavljajmo je neprestano, od jutarnjeg dizanja do zadnje molitve prije spavanja. Duh Sveti snažno će djelovati u nama i po nama „kanalom“ ove molitve ponavljanja.

S. Ljilja Lončar