Srijeda, 31.03.2021. 14:26

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova

Prvo čitanje:

Dj 10, 34a.37-43

S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 118, 1-2.16-17.22-23

Pripjev:

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

Drugo čitanje:

Kol 3, 1-4

Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 20, 1-9

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Uskrs je blagdan nad blagdanima. Uskrs je prvi dan Novoga svijeta – svijeta u kojem smrt nema posljednju riječ. Kristov uskrsni događaj, nije bio samo njegov, nego se dotiče svakog čovjeka, cijelog čovječanstva, svega stvorenja. U Kristu ćemo svi biti oživljeni. Uskrs nam daje veliku životnu nadu.

Nitko nije mogao zaustaviti božansku snagu uskrsnuća. Život se rodio. To je nov, jedinstven, neuništiv, vječni život! Krist je i danas živ!

Jedinstvena Isusova povezanost s Bogom očitovala se u pomazanju Duhom Svetim i u snazi kojom je Isus djelovao. U tome je i jamstvo našeg uskrsnuća – u najintimnijoj povezanosti s Bogom, Ocem, po Kristu u Duhu Svetomu.

Sav je Isusov život, smrt i uskrsnuće, radi nas ljudi i radi našega spasenja.

Zdenčani, „prošao je zemljom čineći dobro“. To bi trebao biti sažetak i našeg života. Život u Kristu je činiti dobro. Gradimo svoj život, svoje životne odnose s Bogom i među sobom. Život svoj temeljimo na Kristu.

„Za onim gore težite, ne za zemaljskim!“ Pavao moli „svoje“ da za onim GORE, svetim, teže, a ne za zemaljskim. S Kristom i u Kristu smo svi umrli.

Umrijeti, znači, umrijeti grijehu i svemu što je pod znakom grijeha. A suuskrsnuti, znači živjeti Bogu i po Božjem. Ako živimo novim, uskrsnim životom, iznutra smo obasjani Božjom ljepotom. Ona je sada skrivena. Otkrit će se u trenutku smrti, u našem Prijelazu. Od nas se traži, Isus traži, da cijeli svoj život živimo „na uskrsni način“ – kao „nova stvorenja.“

Uskrsli je u naš život unio smisao našeg postojanja. I mi trebamo proći kroz tamu smrti u svjetlost punine života.

On živi! Ljubav pokreće sve. Ljubav daje snagu, ona nas nosi. Uskrsnuloga ne možemo razumjeti bez ljubavi, ali i bez naviještanja.

Gledajmo očima srca, to nas vodi u dublje iskustvo vjere. To je Isusov i naš Uskrs.

Nosimo u sebi Njegovu ljubav, Isusove riječi i obećanje da ih nikada nećemo napustiti.

Često vidimo samo kamen i povlačimo se u svoju samoću. Kamen nas pritišće i onemogućava nam život. Ali Gospodin nas ne ostavlja. On odvaljuje kamen koji priječi život.

Odvali Gospodine sva naša kamenja: odbaci ih iz naših srca i naših glava.

Pomozi Gospodine, svom Zdencu da naviješta svijetu radost uskrsnuća, te svim ljudima donosi nadu u novi život. Da istinski živimo ljubav kojom nas ljubiš i budemo svjedoci tvoje ljubavi prema svima.

I nas šalješ, želiš da nosimo tvoj uskrsni mir svim ljudima!

Slijedimo uskrslog Krista!

 

N.M.