Srijeda, 07.04.2021. 12:34

2. vazmena nedjelja

Prvo čitanje:

Dj 4, 32-35

Jedno srce i jedna duša.

 

Čitanje Djela apostolskih

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 118, 2-4.16ab-18.22-24

Pripjev:

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

 

Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,
ali me smrti ne preda.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!

 

Drugo čitanje:

1Iv 5, 1-6

Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.

Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 20, 19-31

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Druga vazmena nedjelja. Bijela nedjelja, Mali Uskrs, Mladi Uskrs.

Bijela nedjelja je iz prvih kršćanskih vremena kada su novokršteni odrasli u bijeloj krsnoj odjeći sudjelovali su na sv. Misi u uskrsnoj osmini. Od 7. do 11. stoljeća slavila se godišnjica krštenja onih koji su se na godinu prije krstili.

Naziv Mali Uskrs raširen je u Hercegovini. Mladi Uskrs zove se u Slavonskoj Posavini. Podsjeća na proljeće kada je sve pomlađeno, sve se rađa, raste, ima snagu preobrazbe od jedne hladne i tmurne zime u razigranost, veselje i smirujuću zelenu boju. Cvrkut ptica, rascvjetanost jaglaca i tratinčica mame u prirodu.

Kroz vazmeno vrijeme prvo čitanje uzima se iz Djela apostolskih. U godini B drugo misno nedjeljno čitanje uzima se iz poslanica sv. Ivana apostola.

Prvo Dj 4, 32-35 prikazuje nam ideal kršćanske zajednice. To je plod dolaska i primanja Duha Svetoga. Odnosi se na prvo razdoblje Kristove Crkve. Vidljiva je atmosfera bratske jednakosti, praksa poslušnosti Isusovim zapovijedima ljubavi, razvoj i organizacija jeruzalemske crkve.

Govori o MNOŠTVU koji PRIGRLIŠE VJERU. Grli se srcem i dušom. Jedinstvo IZ SRCA I DUŠE znak je životvorne i nepatvorene vjere u prisutnost Uskrslog Krista. Grlili su Isusa jedni u drugima. Mnogi su iz mnoštva poznavali Isusa. Neke je osobno ozdravio. Drugima oprostio grijehe, povratio nadu. U vrijeme kada su pisana Djela već su bile; druga i treća generacija koja je mogla s odmakom gledati i doživljavati Isusovu duhovnu prisutnost. Mnogi su se rodili u obiteljima Isusovih sljedbenika.

Nitko ništa nije svojatao, sve im je bilo zajedničko. Pokazuje novo vino u novim mješinama. Novi mentalni sklop, „proljeće“ iza surove i smrznute „zime“ u zakonima i propisima, formama, mjerenjima, uspoređivanjima, prozivanjima.

Srela sam jednu gospođu koja je u svojem autu vozila 50 obroka siromasima s ulica grada Porlamar, u Venezueli. To radi već tri godine. Iz jednog talijanskog restorana doniraju 3 puta u tjednu po 100 obroka za djecu i starce. Drugih 50 porcija razvoze druge dvije gospođe na druge strane, isto siromasima.

U svom prostranom jeepu ona odvozi tu hranu, skuplja odjeću, obuću i druge korisne stvari za siromašne. Na pitanje; od kuda dobiva volju, snagu i ustrajnost da sebe i svoje auto stavi u službu najpotrebnijima? Inače ima svoju djecu i supruga i sve kućne obveze.

Rekla je da svaki dan ide na sv. Misu. Kupila je veliko auto neobičnom intervencijom Božjom. U zahvalu rekla je Isusu: ovo auto je tvoje. Upotrijebi ga kako hoćeš i koliko hoćeš. Ja ti se stavljam u službu. Izuzetno je zračila radošću, snagom, svježinom, neumornošću iako je radila na 400 C . Okruženi smo sličnim osobama, znakovima i poticajima u Zdencu i izvan Zdenca. Svatko od nas pojedinačno i zajedno smo Znak prisutnosti Uskrslog Krista koji donosi radost proljeća i mijenja živote. Nedjelja je Božanskog milosrđa, a mi smo Misionari Božjeg milosrđa.

S. Ljilja Lončar, Misionarka Milosrđa