Srijeda, 14.04.2021. 16:07

3. vazmena nedjelja

Prvo čitanje:

Dj 3, 13-15.17-19

 Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar narodu:

»Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.

I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 4, 2.4.7.9

Pripjev:

Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

 

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja,
ti što me u tjeskobi izbavi:
smiluj mi se, usliši moju molitvu!

Znajte: Gospodin čudesno uzvisuje prijatelja svoga;
Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.

Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?«
Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

Čim legnem, odmah u miru i usnem,
jer mi samo ti, Gospodine,
daješ miran počinak.

 

Drugo čitanje:

1Iv 2, 1-5a

 On je pomirnica za grijehe naše i svega svijeta.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.

I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Lk 24,35-48

Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.«

Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.

Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna izgradnja Zdenčana

Obnovimo svoju Vjeru u uskrsloga Krista koji živi među nama. I u ovoj vazmenoj nedjelji čitanja nas pozivaju na obraćenje i okretanje k Bogu. Okrenutost Bogu znači i obnavljanje naših odnosa prema drugima, živjeti s ljudima.

Isus je došao promijeniti, „popraviti“ svijet. U nama treba uskrsnuti „novi čovjek“, prijatelj, čovjek mira, čovjek slika Božja...

Isus nam pokazuje svojim životom i uskrsnućem, kako sve to uskrsnuti.

Živimo iz ljubavi i za Ljubav i naše uskrsnuće ostvariti će se u sjedinjenju s Apsolutnom Ljubavlju, s Bogom. Naša ljubav nije jaka za uskrsnuće ali je jaka da nas približi i ugradi u Isusovu ljubav. On je došao da svi s njime uskrsnemo.

Mi ljudi, možemo počiniti zlo, i nesvjesno i iz neznanja. Ali znamo da milosrdni Bog oprašta grijehe onih koji se iskreno pokaju i obrate se. Obraćenjem ostvarujemo duhovni obrat. I sam Petar nas poziva na obraćenje. Poziva nas da se svim svojim silama, mislima i osjećajima, djelima i riječima, trajno opredjeljujemo za Krista.

Čuvajmo zapovijedi Božje, osobito ljubav. Svjetlost Božjega lica utisnuta je u nas. Molimo Gospodina da nas prosvjetljuje svojim svijetlom i da nikada ne zakažemo u svom odabiru.

Obnovimo svoju Vjeru u uskrsloga Krista koji živi među nama.

Vijest o Isusovu uskrsnuću u učenicima izaziva radost, oduševljenje, ali i strah. To je strah koji traži odgovor života. Obraća im se sa „Mir vama.“ Njihov strah pretvara se u Božje djelo, u apostolsku zadaću: da svijetom pronesu Evanđelje, da postanu svjedoci Isusovi. No više neće biti sami: Duh Sveti će biti s njima i u njima.

Duh Istine u svjetlu Pisma uvijek će pronaći nova rješenja za nas. Ražariti će nam srca i uputiti nas da budemo njegovi učenici koji će nastaviti veliko djelo Božje ljubavi.

Naši životi i naša djela trebaju biti, snažni vidljivi znakovi Božje prisutnosti i njegove ljubavi među ljudima.

N.M.


Za izgradnju duhovnog zajedništva u Zdencu

Vjera u Isusa Krista uključuje osobni duhovni rast, iznošenje u grupi svojih doživljaja uskrslog Krista, doživljaj njega dok su skupa u zajednici, dolazak Duha Svetoga dok su zajedno, poslanje propovijedanja i lomljenja kruha u Njegovo ime.

Luka opisuje susret učenika. Dva učenika pričaju drugim učenicima sve što im se dogodilo idući u Emaus i kako su ga prepoznali u lomljenju kruha. Svi su ga vidjeli, čuli, jeli kruha ili riba iz ruku uskrslog Krista. Toma mu je stavio ruku u ranu da se uvjeri da je Isus živ i da im daruje mir.

Vlada klima uvjerenja da je Isus živ, da se ukazuje pojedinačno i kad su zajedno, da im tumači pisma, da ima znakove čavala na rukama i nogama, da im udahnjuje Duha Svetoga sa riječima mira i poslanja. U jednom takvom okruženju i oduševljenju Isus staje između njih s istim riječima: „Mir vama“. Odjednom kriza vjere. Zbunjenost i prestrašenost zahvatila je svih jer su mislili da vide duha, utvaru, da im se pričinja. Ova zbunjenost i prestrašenost ukazuje koliko naša podsvjesna uvjerenja nadvladavaju ono što tek nastaje, čega smo svjedoci, što nas je okupilo, ulilo nam radost i prividno očistilo od straha.

Isus zamjećuje njihovu zbunjenost i strah te ih pita:“ Zašto vam sumnje obuzimaju srce“? Isto pitanje Isus upućuje tebi, meni i svakom iz Zdenca. Zašto sumnjaš da je Uskrsli prisutan?

Pokazuje im ruke i noge, tumači im da duh tijela i kostiju nema. Pita ih imaju li štogod za jesti, kao što je Samarijanku pitao za piti. Jede njihovu ribu pred njihovim očima. Na njihov način dokazuje im svoje uskrsnuće. Isuse objasni nam znakove tvoje prisutnosti u izvanrednim događajima našeg života.

Nastavlja ih podsjećati na ono što im je govorio dok je bio s njima i što je u Starom zavjetu prorečeno o Njemu, uključujući muku, smrt i uskrsnuće. Prisjeća ih da će se u Njegovo ime propovijedati svakom narodu obraćenje i otpuštenje grijeha. Učenici su tome prvi svjedoci. Bit će obučeni u Silu odozgo. Isuse pripremi nas Zdenčane za dnevni dolazak Duha Svetoga. Bit ćemo ti svjedoci.

Važno je zapaziti da je rast u vjeri u prisutnost Uskrslog složen proces. Mi smo slojevita bića. Kad se čini da smo u nešto sto posto sigurni odjednom se pojavi Isus gdje hoće i kada hoće, i to nas šokira. Umjesto radosti i mira obuzme nas sumnja i strah da je sve to skupa samo moja osobna i naša zajednička utvara, obmana. U ovim situacijama važno je zajednički potražiti što Biblija odgovara na moju i našu sumnju. Ostati zajedno u molitvi do dolaska Sile odozgo.

Vježba:

Njegovati svijest otvorenosti, pojedinačno i zajednički, tako se pripremati za Isusova ukazanja kad smo sami i kad smo skupa.

S. Ljilja Lončar