Srijeda, 21.04.2021. 08:26

4. vazmena nedjelja

Prvo čitanje:

Dj 4, 8-12

Nema ni u kome drugom spasenja.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar pun Duha Svetoga: »Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste,

ali koji postade kamen zaglavni.

I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29

Pripjev:

Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u mogućnike.

Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem!
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega!
Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!

 

Drugo čitanje:

1Iv 3, 1-2

Vidjet ćemo Boga kao što jest.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 10, 11-18

Pastir dobri život svoj polaže za ovce.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:

»Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Ova Nedjelja Dobroga pastira ujedno je i Nedjelja duhovnih zvanja. Danas posebno molimo za posvećene osobe, da nasljeduju Kristove kreposti, da čuvaju sve one koji su im povjereni.

Svi smo pozvani jedni drugima pomagati i spremno za druge živjeti.

Pastir je sav u službi ovaca. One prepoznaju njegov glas i otkrivaju da je vrijedno ići upravo za njim.

Isus, dobri pastir, ljubi nas, poznaje nas po imenu. On nam pokazuje put. Predlaže nam da budemo pastiri jedni drugima, da jedni drugima služimo i ljubimo se kao što je On nas ljubio.

Krist nam je kao dobri pastir dao primjer, da i mi činimo što je on činio, ne da sudimo nego da spašavamo, opraštamo umjesto da osuđujemo.

Slušajmo njegov glas, da naš život usmjerimo samo prema njemu.

Zdenčani, idimo za Isusom, dobrim pastirom, idimo putem ljubavi. Neće nam biti lako, nećemo biti pošteđeni od noći i tame, od boli i patnje, odbacivanja i osuđivanja. Ali Isus će nas dovesti do „života u punini“. Životu u punini pripadaju svjetlo i tama, visine i dubine, umiranje i život.

Imajmo potpuno povjerenje u Njega i idimo Njegovim putem, slijedimo ga. Zauzimajmo se za čovjeka, neka nam je stalo do života, jer Bog je ljubav i život.

Recimo DA, slušajmo ga, budimo bliski s Njim i čvrstom vjerom živimo kako nas On uči. Surađujmo s Njim.

S Isusom uvijek možemo računati, On nas toliko ljubi da je spreman i život dati za nas. Nismo sami i prepušteni svojoj sudbini, samo prihvatimo dar njegove ljubavi. On nam je prokrčio put, On nas štiti, On nam služi, život svoj daje.

Ali, odluka je na nama! Za Njim idu oni koji to žele, iz slobode i ljubavi.

Biti Kristov znači slušajmo i nasljedujmo Njega. Idimo Kristovim putem i budimo spremni vlastitim životom djelovati u njegovu životu i njegovu poslanju.

Ima i drugih ovaca i njih treba dovesti Kristu. Poput Isusa gledajmo dalje, tražimo one koji mu još nisu prišli i ne razumiju njegov put. On treba nas, treba našu pomoć. Budimo mu na usluzi.

Slijedimo svog pastira u njegovu primjeru nesebične ljubavi. Budimo Misionari Milosrđa.

Odazovemo li se u našoj blizini neće biti osamljenosti, svađa, mržnje. U ljubavi za druge darivati ćemo toplinu i radost života.

N.M.


Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Isus uspoređuje sebe sa pastirom, vlasnikom ovaca. Pastirom koji ne posjeduje ovce radi sebe. On, Isus kao čovjek, postoji da bi ovcama bilo dobro. Daje dokaz tomu: Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Ovce su važnije od njega samoga, od njegova života. Pastir dobri je simbol misionara koji brinu da osobama u potrebi bude dobro.

Druga oznaka dobrog pastira jest da POZNAJE svoje ovce. U Bibliji glagol «poznavanje» je PRIHVAĆANJE u potpunosti, prožimanje, zajedništvo života, predanje, posvećenje, uzajamno poštovanje, praštanje unatoč…, povjerenje unatoč...

To je BEZUVJETNA LJUBAV zbog koje Pastir dobri daje svoj život da bi spasio ovce (duše) od «vukova» koji simboliziraju sotonu, koji trga i upropaštava duše za vječnost. Misionar Milosrđa poznaje one kojima služi. On se s njima druži. Ulazi u njihove kuće, njihove živote. On u njih ima povjerenja, prihvaća ih i poštiva kao osobe koje imaju svoju prošlost, svoj život s usponima i padovima.

Isusa poznaju njegove ovce. Sve kvalitete poznavanja koje vrijede za dobrog pastira vrijede i za njegove ovce. Možemo samo izuzeti praštanje, jer Isus ništa nije propustio niti učinio nama na štetu.

Isus uspoređuje poznavanje između njega i Oca, sa poznavanjem koje je između njega i njegovih ovaca. Da bi imali jasnije što sve obuhvaća odnos Sina i Oca prisjetimo se riječi Očevih od Isusova začeća do kraja zemaljskog života. Riječi Isusovih koje se odnose na Oca i onih koje je upravljao Ocu zapisanih u evanđeljima. Zapazimo s kojom ljubavi i zanosom Otac upravlja Isusu i o Isusu govor, i obratno, kojim predanjem, poslušnošću i pouzdanjem Isus sin, govori o svojem Ocu i što osjeća prema Ocu. Taj odnos su gradili kroz Isusov zemaljski život. Taj isti odnos Isus gradi sa svojim ovcama.

Mi smo Isusove ovce, u koje on vjeruje, u koje se uzda. On svakoga od nas svaki dan i čas zove svojim imenom. On s nama jest. On želi da budemo okupljeni na jedno mjesto, da budemo zajednica koja je otvorena za privući druge ovce, koje se nalaze daleko od ovčinjaka, Crkve. Naše misijsko poslanje jest dozvati svojom sličnošću s Isusom po djelima milosrđa i poznavanjem Njegove riječi, druge ovce u Njegov ovčinjak, Crkvu.

Njegovo predanje Ocu izvor je i snaga njegova predanja života za ovce. To je volja Očeva. On joj je u potpunosti predan. Poslušnost Ocu upravlja njegovim ponašanjem prema ovcama.

Isusova posvećenost volji Očevoj uzor je nama Zdenčanima u našem duhovnom napredovanju koje je vidljivo po uzajamnoj podršci i vjeri da je svatko od nas jednako cijenjen i željen od Oca u Zdencu s namjerom da imamo život u punini po mjeri Božjeg čovjeka, koji život svoj predaje izgubljenim ovcama u svijetu i vremenu koje nam je dano od Oca po Kristu Isusu Gospodinu i Dobrom Pastiru svega svijeta.

s. Ljilja Lončar