Utorak, 31.05.2022. 10:58

Duhovi

 Prvo čitanje:

Dj 2, 1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

 

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34

Pripjev:

Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.
Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

 

Drugo čitanje:

Rim 8, 8-17

 Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sâm Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 14, 15-16.23b-26

Duh Sveti poučavat će vas o svemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Živimo, jer nam ja Bog udahnuo svoga Duha. Imamo udjela u njegovoj sposobnosti da ljubimo. Nijedan čovjek nije potpuno bez unutarnjeg iskustva da ljubi, i u tome živi s tajnom Duha Svetoga.

On je onaj koji nam daje okus dobra. On je onaj, koji nas goni na pomirenje. On je onaj, koji nas zove na solidarnost. On je onaj, koji pokreće naše srce u iskustvu lijepoga i puno puta nas i izvan toga savjetuje.

 

Božji Duh, djeluje u nama i na nama. U molitvi nam se daje iskustvo, u kojem smo svjesni, da stojimo pred tajnom našega života, da pripadamo onome kojemu se molimo “Oče naš”. To je Duh, koji nam svjedoči, da smo uistinu djeca Božja.

 

Bog je vjeran onomu što je na početku stvorio po Duhu. On želi, da to živi i u njemu postigne dobri cilj.

Božji Duh je pozitivna moć u našoj povijesti, i on nalazi ljude, po kojima uvijek iznova može djelovati pomirenje, oslobođenje i obnova.

Mi slavimo tu jasnu istinu kao puninu uskrsne tajne. Sjećamo se, kako su ljudi tada iskusili Isusa kao mjesto, na kojemu je Bog pokazao snagu svoga Duha.

Na svetkovinu Duhova zahvaćeni smo od Boga, i njegovom punomoću izlazimo kao svjedoci i navješćujemo, što je on učinio, što on danas želi činiti, i što će on sve dovršiti.

Duhovi su svetkovina koja je naložena od Boga i o njegovoj vjernosti nošena od svjedoka pozitivnog mišljenja.

Raspeti, koji je nosio sve negativnosti i trpio, šalje iz slave Očeve “snagu sa visine” i oboružava s njom svjedoke, koji oglašavaju njegovu novu blizinu i govore, da smijemo i trebammo zazivati iz tame svoga života i stupiti u prostor njegova ozdraviteljskog, obnoviteljskog, oslobađajućeg djelovanja po Duhu.

Mi smo obdareni ovom punomoću za svjedočanstvo nade u našemu krštenju. Nijedan čovjek nije time zasvagda oboružan. Zato Crkva slavi Duha kao Božji dobri dar s pozivom za njegovim uvijek novim dolaskom. Taj mnogostruki poziv zbija se u slavlju Euharistije.

 

Pričati o Bogu, govoriti o vjeri, govoriti o onome što smo s vjerom iskusili u našemu životu: tu smo još bojažljivi i prestrašeni. Hrabrost za to daje Duh Sveti.

Duh Sveti je naš nadnaravni životni dah, koji nas oživljava, prožima i potiče na dobro.

Molimo sv. Augustina: “Diši u meni, Duše Sveti, da mislim sveto. Potiči me Duše Sveti, da činim sveto. Privuci me Duše Sveti, da ljubim sveto. Jačaj me, Duše Sveti, da čuvam sveto. Čuvaj me, Duše Sveti, da sveto nikada više ne izgubim.”

On je kao blagi povjetarac, koji nas zahvaća i vodi k dobru. Božji sveti Duh poštuje našu slobodu; on nas poziva i budi naš ugodan okus za dobro.

 

Zazovimo svetu Djevicu i Majku Božju Mariju za njezin zagovor kod Boga. Ona je bila ispunjena Duhom Svetim i neka nam ona izmoli od Boga darove Duha Svetoga.

N. M.