Srijeda, 24.08.2022. 13:07

22. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje:

 

Sir 3, 17-18.20.28-29

Ponizi se i naći ćeš milost u Gospodina.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Sine moj, budi krotak u poslu svojem,

i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli.

Što si veći, to se većma ponizi

i naći ćeš milost u Gospodina.

Iako je velika moć u Gospodina,

on prima počast poniznih.

Nema lijeka bolesti oholnikâ,

jer se opačina u njima ukorijenila.

Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama,

i pažljivo uho želja je mudračeva.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam:

 

Ps 68, 4-5ac.6-7ab.10-11

Pripjev:

U dobroti, Bože, ti si pripravio dom siromahu.

 

Pravedni neka se raduju,
neka klikću pred Bogom,
neka kliču od radosti.
Pjevajte Bogu, slavite mu ime!
Ime mu je Gospodin!

Otac sirotâ, branitelj udovicâ,
Bog je u svom svetom prebivalištu.
Napuštene Bog će okućiti,
sužnje izvesti na sretnu slobodu.

Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju,
okrijepio je umornu.
Stado se tvoje nastani u njoj,
u dobroti, Bože, ti je pripravi siromahu.

Drugo čitanje:

 

Hebr 12, 18-19.22-24a

Pristupili ste gori Sionu i gradu Boga živoga.

 

Poslanice Hebrejima

Braćo: Niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječî. – Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. – Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku novog Saveza – Isusu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje:

 

Lk 14, 1.7-14

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote Isus dođe u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu:

»Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ’Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«

A i onome koji ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.«

Riječ Gospodnja.

 

Razmatranje: «Ponizi se i naći ćeš milost u Gospodina»

Kako je teško u vremenu u kojem živimo govoriti o poniznosti kad nam se pruža prilika da našu oholost hranimo na svakom koraku. Mnogo grijeha i nedaća u našem životu proizlazi iz oholosti jer kako kaže Sirah tad se u nama opačina ukorijeni, zato nas dalje upućuje»…Što si veći , to se većma ponizi i naći ćeš milost u Gospodina…»

Posvijestimo si češće da su sva naša materijalna, duševna i duhovna dobra Božji dar nama jer …»ako Gospodin kuće ne gradi, uzalud se muče graditelji»

Koju snagu i poticaj nam daje Pavao u svojoj poslanici »…pristupili ste gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu…», zato smo svaki dan iznova pozvani odlučiti se i ustrajati živeći Božji zakon, uprisutnjujući već ovdje i danas, djelić Božjeg kraljevstva na zemlji.

Bogu našem sva slava i čast pripada.

Osluškujući kroz molitvu Božju volju na što nas poziva, proslavimo Boga svojim životom. Na Gozbu Gospodnju pozovimo siromahe ljubavi, zaslijepljene lažnim sjajem ovog svijeta, hrome koji posrću na krivim životnim putovima ne tražeći ništa zauzvrat. Sam Isus nam u evanđelju poručuje:» Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.»

K.Š.