Petak, 23.09.2022. 10:44

25. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje:

Am 8, 4-7 

Protiv onih koji kupuju siromaha za novac.

 

Čitanje Knjige proroka Amosa

Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! Kažete: »Kad li će mlađak proći da prodamo žito, i subota da tržimo pšenicu? Smanjit ćemo efu, povećati šekel da varamo krivim mjerama, da kupimo siromaha za srebro, potrebita za sandale i da prodajemo otražak pod žito.« Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim: »Dovijeka neću zaboraviti nijednoga djela vašega.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 113, 1-2.4-8

Pripjev:

Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha.

 

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

 

Drugo čitanje:

1Tim 2, 1-8

Neka se obavljaju prošnje za sve ljude Bogu, koji hoće da se svi ljudi spase.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini.

Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Lk 16, 1-13 

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:

»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.' I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.' A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.' Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto korâ pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.'

I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.

Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?

Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana 

Nakon što je Isus narodu pripovijedao o dobroti oca prema rasipnom sinu, Isus svojim učenicima nasamo priča o mudrom postupku nepravednog upravitelja.

Priča je dvosjekli mač. Isus uzima za primjer bogatog čovjeka koji ima upravitelja. Radi lošeg upravljanja daje mu otkaz. Našavši se na ulici upravitelj razmišlja o svojem uzdržavanju. Kopati nema snage a prositi se stidi. Primjenjuje staru metodu u novoj situaciji. Ide od dužnika do dužnika, kojima je davao zajam u ulju i pšenici. Poučava ih kako će smanjiti svoj dug a za uzvrat oni će mu osigurati hranu za življenje.

Isus hvali snalažljivost nepravedna upravitelja. Zatim dodaje da su sinovi ovog materijalnog svijeta snalažljiviji od sinova svijetlosti.

Isus ovom usporedbom poučava učenike da naprave sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kada nestane ovo bogatstvo da nas ti prijatelji prime u vječne šatore na nebu.

Naši prijatelji koji za nas grade šatore na nebu, su svi oni siromasi kojima služimo otkidajući vrijeme, trud i materijalna dobra da bi njima bilo malo bolje u ovom svijetu interesa i računica.

Šatori na zemlji grade vile na nebu. Vile na zemlji grade šatore na nebu.

Misionari Milosrđa dijele svoje imanje: dane, snagu, imovinu, domovinu… Nemaju stalnog boravka. Siromasi su graditelji naših stanova na nebu.

Ono što smo dali to imamo.

 

s. Ljilja Lončar
Misionarka Milosrđa