Utorak, 27.09.2022. 14:54

27. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje:

Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Pravednik živi od svoje vjere.

 

Čitanje Knjige proroka Habakuka

»Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!« Tada Gospodin odgovori i reče: »Zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti! Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 95, 1-2.6-9

Pripjev:

O da danas glas Gospodnji poslušate,
ne budite srca tvrda!

 

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

 

Drugo čitanje:

2Tim 1, 6-8.13-14

Ne stidi se svjedočanstva za Gospodina našega.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj.

Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Lk 17, 5-10

O da imate vjere!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«

»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«

Riječ Gospodnja.

 

Razmatranje za duhovnu izgradnju Zdenčana

Prorok Habakuk promatra patnju pravednika: nepravdu,strah, ugnjetavanje, pljačku i nasilje. Vapi Jahvi za pomoć jer mu je mučno gledati samo takve stvari oko sebe. Jahve mu odgovara u viđenju i nalaže mu da ga zapiše na pločice kako bi ga svatko mogao čitati. Ono je za svoje vrijeme. Glasi: „Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.“

Pravednost stiže polako i sigurno.

Gledamo i slušamo o ratovima na raznim stranama svijeta. O bježanju tisuća ljudi iz Sirije. O zemljama koje ih primaju.

Ima nasilja koje nije dostupno javnosti. Vrlo česta nepravda, ugnjetavanje, pljačka i nasilje događa se u obiteljima. Dnevno gledam maske dobrog ponašanja muževa i žena kada su skupa. Iste te osobe kada su razdvojene, tuže mi se na obiteljsku situaciju nasilja. Česti su takvi slučajevi. Dok ih slušam duša mi vapi Bogu: „Dokle ćeš šutjeti, spasi ih jer izgiboše.“ Starozavjetni mentalitet i shvaćanje obiteljskih odnosa uzrokuju ovakva bezizlazna stanja.

Pavao u svojem pismu snaži Timoteja potičući ga da raspiruje milosni dar Božji kojega je primio po polaganju njegovih ruku. Ta od Boga smo primili snagu, ljubav i razbor. Strah dolazi od đavla, zlostavljača ljudi.

Poziva ga da odbaci stid zbog svjedočanstva za Gospodina. Štoviše neka se radosno zlopati za Evanđelje Božje, po snazi Božjoj. Neka uči riječi od svog učitelja i čuva poklad po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

U prvom čitanju zlo je doseglo svoj vrhunac u nasilju i patnji nedužnih. U drugom čitanju između redaka jasno je da apostol trpi nepravdu jer su progonitelji Krista Isusa njega zatvorili u sužanjstvo. On sužanj ne vapi za biti izbavljen, već se ponosi i hrabri svojeg učenika Timoteja da raspiruje milosni dar, da bude hrabar i silom Duha Svetog bit će pobjednik.

Rast u vjeri, pretpostavlja stav i uslužnost poniznog i poslušnog sluge.

Duše Sveti ispuni nas mudrošću i poslušnošću svojim nadahnućima kako bi nakon svega što učinimo ponizno molili :“ Gospodine sluga sam tvoj od kojega nemaš nikakve koristi. Sve dobro što činim dar je tvoj. „

Biti u službi Božjeg milosrđa, čast je koju Bog daje onima koji se osjećaju „beskorisni“ u vinogradu njegovu. Znaju da je sve dobro koje čine djelo Duha Svetoga.

S. Ljilja Lončar
Misionarka Milosrđa

 

Koliko smo se puta molili Bogu: "Ojačaj moju vjeru!" Često nam se događa da je naša vjera mala i slaba. Ali Isus misli da nam ne treba velika, snažna vjera. Vjera, iako mala, ima veliku moć. Vjera stvara nemoguće. Postavlja se pitanje: Što je vjera? Ona je prije svega povjerenje. Vjera je prije svega povjerenje u Boga. "Ojačaj moju vjeru" kažemo ako vjerujemo jedni drugima. Mogu li nekome vjerovati? Ako je nepovjerenje veće od povjerenja, onda ne možemo naprijed.

Vjerovati Bogu znači graditi na Njemu. Vjerujem li Bogu?

Molimo: "Ojačaj moju vjeru!" Pomozi mi da vjerujem, iako je to neshvatljivo!

Današnje Evanđelje pokazuje nam put, koliko jaka može biti naša vjera. Tko god vjeruje Bogu, ne pretvara se da je važan. Obavljamo svoje zadatke, ali nemamo automatsko pravo na ono što naše živote čini sretnim i zadovoljnim.

Život je i ostaje dar, na čemu trebamo biti zahvalni. Onaj koji ovako živi već ima pravu vjeru, dobro povjerenje u Boga. Ništa ne jača našu vjeru poput svakodnevnog zahvaljivanja Bogu. Sve je tvoj dar.

A mi, hvalimo jedni druge? Potrebno nam je priznanje, pohvala i poštovanje, a to je potrebno i našim najmilijima. Zahvaliti nekome za ono što je učinio za nas je rijetkost.

"Učinili smo ono što smo bili dužni učiniti!"

Pričekajte malo: možemo li jednostavno izostaviti strani tekst samo zato što ga ne razumijemo, a pogotovo ako se kaže da nam je evanđelje ponudilo Radosnu vijest, riječ vječnog života? U odnosu na Boga, ne možemo pokazati nikakva prava, ne možemo tvrditi vlastite činjenice i zasluge.

Tko nam je dao život? Tko nam daje fizičku snagu da djelujemo i činimo dobro? Tko je s nama s Njegovom milošću, kako bismo ispunili djela ljubavi? Sam Bog to radi! Ne možemo prijaviti ništa svoje, što nam prije nije dano. Od početka smo obdareni Božjom ljubavlju!

Sve što imamo i što jesmo je dar od Boga. Možemo samo zahvaliti, i moramo. Bog ima velike planove za nas i očekuje od nas da prihvatimo Njegove darove i obilno ih koristimo za dobro i spasenje svih ljudi.

Pogledajmo Božju stvarnost i ujedinimo se s Njim. Prihvatimo Božju Riječ kao Istinu, dajmo vjeru Božjoj riječi.

Bog djeluje svojom milošću nad našom vjerom, ali potreban je i naš pristanak. Vjera je dragocjenija od zlata. Budimo radosni svjedoci nade koja nas ispunjava.

N. M.