Ponedjeljak, 31.10.2022. 13:45

32. nedjelja kroz godinu C

Prvo čitanje:

2Mak 7, 1-2.9-14

Kralj svijeta uskrisit će nas na život vječni.

 

Čitanje Druge knjige o Makabejcima

U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas želiš pitati i od nas saznati? Radije ćemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca!«

Drugi izdišući reče: »Ti nam, zlikovče, oduzimaš sadašnji život, ali će nas Kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni.« Poslije njega mučili su trećega. On spremno isplazi jezik kad su zatražili i hrabro pruži ruke. Junački reče: »Od neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da ću ih od njega natrag dobiti.« I sam kralj i njegova pratnja zadiviše se hrabrosti mladića koji je prezirao muke.

Kad je taj preminuo, podvrgli su četvrtoga istim mukama. Prije nego što je izdahnuo, reče ovo: »Blago onom koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti! A ti – za tebe nema uskrsnuća na život!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam:

Ps 17, 1.5-6.8b.15

Pripjev:

Kad se probudim, Gospodine,
naužit ću se pojave tvoje.

 

Počuj, Gospodine pravedni,
i vapaj mi poslušaj,
usliši molitvu iz usta iskrenih!

Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze,
ne zasta mi noga na putima tvojim.
Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti:
prikloni mi uho i čuj riječi moje.

Sakrij me u sjenu krila svojih
a ja ću u pravdi gledati lice tvoje
i kad se probudim,
naužiti se pojave tvoje.

Drugo čitanje:

2Sol 2, 16 – 3, 5

Utvrdio vas Gospodin u svakom dobru djelu i riječi.

 

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Lk 20, 27-38

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«

»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Glavna misao prvog čitanja i evanđelja jest uskrsnuće na vječni život. Isus slikovito predočuje da oni koji su dostojni „onog svijeta“ … anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.

Saduceji su vjerovali u Boga, održavali su zapovijedi ali samo ono što je bilo vidljivo i prihvatljivo ljudskom razumu. Zatvorili su Božju svemogućnost u ljudske okvire. Bog može samo ono što je za njih prihvatljivo, prosuđuju zemaljskim odnosima nebesku stvarnost. Navode primjer žene koja je pripadala sedmorici braće i preslikavaju ovozemaljske odnose na nebeske. Za njih je Bog materijalan i prolazan, jednak je njima i u službi je njihova shvaćanja i potreba.

Puno puta i mi se nađemo zapleteni u saducejsku mrežu, zamišljajući da ćemo u vječnosti nastaviti s našim rodbinskim i prijateljskim odnosima na zemaljski način. Ne samo to, već molimo Boga da bude u službi naših zemaljskih potreba, potreba naših najbližih, zaboravljajući da je prolazno u službi rasta prema neprolaznom.

Isus ovu zgodu koristi da približi nebesku stvarnost. „Djeca ovog svijeta“ su osobe koje prianjaju svim umom, svom snagom i svim srcem da ovdje žive „vječno“, kao da nema ništa poslije. Sve mogućnosti i vrijeme usmjereno je na osposobljavanje i stjecanje materijalnih dobara i društvenog statusa i biti „in“.

Kršćani znaju da su gosti i pridošlice u ovom svijetu. Tijelo im je hram Duha Svetoga. Žive poput anđela, slobodni od tjelesne požude, od pohlepe za prljavim dobitkom… jer su sinovi Božji, jer su uskrsnuli na život po bezuvjetnoj ljubavi. Poput anđela stavljaju se u službu Bogu. Volja Božja njihov je biti „in“.

Poziv i poslanje Misionara Milosrđa je da se otvorimo Duhu Svetom da u nama stvori nove odnose već sada na zemlji: odnose anđela nebeskih i sinova Božjih. Međuodnosi u Zdencu su braće i sestara u Kristu Isusu. Svojim djelima milosrđa i riječima uzajamnog hrabrenja i svjedočenja znakovi smo novog Neba i nove Zemlje, gdje Bog kraljuje.

Vladari ovog svijeta neprestano nas nagone na prinos žrtava ovozemaljskim božanstvima s obećanjima da ćemo sačuvati život i uskladili ga s trendovima i standardima modernog doba.

Oduprimo se tim „zlim“ ljudima.

Naša je snaga u Riječi Božjoj i primjeru mladića makabejaca koji su se hrabro i do smrti oduprli navalama Zloga. Naša je radost u Euharistiji, sjedinjeni s Isusom stavljamo se u službu Riječi koja trči pronoseći radost sve prisutnosti Boga- ljubavi koji spašava iz ponora tame i truleži grijeha.

Duh Sveti umnožio nam žeđ za spašavanjem duša a Gospodin neka upravi srca naša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

 

s. Ljilja Lončar
Misionarka Milosrđa