Srijeda, 25.01.2023. 13:48

4. nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

Sef 2,3; 3,12-13

Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod.

 

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega.

»Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 146,6c-10

Pripjev:

Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

 

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.

Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice.

Sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

Drugo čitanje:

1Kor 1,26-31

Slabe svijeta izabra Bog.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 5, 1-12a

Blago siromasima duhom!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Danas, kod nas učeništvo se svodi samo na crkvenu zgradu ili učionicu, dva sata tjedno poučavanja od strane nekog učitelja. No moramo da oni koji poučavaju to čine na primjeru vlastitih života, te izvući poučavanje iz učionica i vratiti ga u kontekst svakodnevnog života. To je bio Isusov model.

Isus nam daje sjajan primjer poučavajući na Gori, kad nam govori o blaženstvima. Blaženstva su Isusov manifest po kojima trebaju živjeti svi oni koji uistinu vjeruju.

Polazi iz svakodnevnog života, a daje nam pogled na novi svijet i u vječnost.

Gospodin nas svojom Riječju vodi put tog života, privlači nas sebi svojim uputama.

Te upute, tu Riječ nije lako čuti, nije lako svoj život usmjeravati tragom vječnosti.

Kome su riječi evanđelja koje smo upravo čuli hit (Mt 5, 1-12a)? Tko im se divi? Tko ih uzima za svakodnevni program svog života? Malo ih je.

Isus ide mimo ili čak protiv svih pa, u konačnici, i protiv sebe. Došao je živjeti među nas ljude kao čovjek s čovjekom, postao nam brat. Kao čovjek je živio prvi dio onoga što nam danas govori: bio siromašan, mnogočime ožalošćen, krotak, gladan i žedan pravednosti, milosrdan, čist srcem, mirotvorac, progonjen i ubijen.

Taj isti put kojim će sam poći u vječnost, Isus nama predlaže. To je put života. Taj put čovjeku nam nije lako prihvatiti: svatko od nas ima svoje strahove, svoje predrasude.

Isus nas poučava, čujemo ali…

Čovjek 21. stoljeća bi trebao biti čovjek nesebičan, ne pohlepan, suosjećan i otvoren za probleme oko sebe pa i cijelog čovječanstva, ne ohol nego discipliniran u prihvaćanju prava drugoga te snage razuma i istine, željan pravednosti, na svim razinama, plemenit i širokog srca za promicanje i unapređivanje svih oblika života i kulture, otvorenog i ka istini usmjerenog duha, mirotvorac te spreman i boriti se i trpjeti za dobro, a ne beskičmenjak - borac samo za vlastiti džep.

Nije li to čovjek kojeg oslikavaju blaženstva koja nam je izrekao Gospodin Isus?

Riječ Blaženstva jest Isusova riječ nama. Njome izlazi u susret čovjeku koji traži istinu o sebi, uvodi nas u stvarnost bez privida.

Duh kojim odiše ovaj govor i uz čiju pomoć ga je moguće živjeti, daje On, samo ako mu se dovoljno otvorimo, daje neusporedivu bistrinu i jasnoću. On nam vraća pravo lice Oca nebeskoga i naš lik – njegova smo djeca!

Riječi Blaženstava su putokaz, kao mali prozorčić u onu stvarnost koju ćemo, nadamo se, uživati kroz svu vječnost.

Učimo se, pripravljajmo se za ono svjetlo u kojem ćemo ga vidjeti kao što Jest, kad bude s našeg oka svake suze nestalo i kad bude zasićena svaka naša želja. Kad bude postalo jasno da On nije samo ljubav, milosrđe nego i blaženstvo – sreća bez kraja (sv. Augustin)!

 

N.M.