Četvrtak, 25.05.2023. 03:07

Blagdan Pedesetnice, Duhovi

Prvo čitanje:

Dj 2, 1-11 

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

 

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34

Pripjev:

Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje:

1Kor 12, 3b-7, 12-13 

U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 20, 19-23 

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Dodi Duše Sveti,

Pohodi duše nas  grešnika,

Poteci višnjom milosti,

U grudi naše, što od zemlje stvori ih...

 

Isuse Kriste u današnjem evanđelju ulaziš  učenicima kroz zatvorena vrata. To je znamenje tvoje uskrsle prisutnosti.

Dolaziš po mraku, usred straha. Staješ u sredinu da te svi podjednako gledaju. Vidiš njihovu uzrujanost, tugu, grč i neizvjesnost.

Kažeš im: mir vama!

Pokazuješ im rane na svojim rukama i grudima.

Po ranama si prepoznatljiv. Samo su rane ostale iste. Ti si se nakon uskrsnuća u potpunosti promijenio.

Vidjevši tvoje rane učenici su se uvjerili da si to ti i obradovali su se.

Radost i povjerenje otvorile su im srca za mir i poslanje. Želiš da nastave tvoje poslanje koje si primio od Oca.

Da doneseš život u punini po mjeri Novog uskrslog Čovjeka. Život koji se rađa iz opraštanja grijeha. Koji raste po nasljedovanju tebe Isusa iz Nazareta. Koji donosi mir i radost u mjesta i srca zgrčena strahom i grijehom. Hvala ti i slava, ti presveto Trojstvo za novi dah stvaranja na sliku Isusa Krista Sina Čovječjega. Hvala ti i slava, za tvoje beskrajno milosrđe u sakramentu svete ispovjedi koje nam daruješ po svećenicima.

Hvala ti i slava, za poziv i poslanje da budemo tvoji Misionari Milosrđa.

 

Tvoja Majka nam je Učiteljica u poslušnosti Duhu Svetom i odgajanju djece i mladih u Očevoj volji. Molimo te za svakoga koji je povezan sa Zdencem, puninu Duha da bude primjer otpuštanja vlastitih i tuđih grijeha, uvreda, osuda, predrasuda, svake vrste zarobljenosti i odvojenosti od Boga, sebe i bližnjih.

Marijo Ružo otajstvena moli za nas.

Amen.

s. Ljilja Lončar

Misionarka Milosrđa