Srijeda, 08.11.2023. 08:30

32. nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

Mudr 6, 12-16

Mudrost nalaze oni koji je traže.

Čitanje Knjige Mudrosti

Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 63, 2-8

Pripjev:

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

 

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Na postelji se tebe spominjem,
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.

 

Drugo čitanje:

1Sol 4, 13-18

Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 25, 1-13

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Evanđelist Marko donosi nam vrlo znakovitu prispodobu. Govori o susretu koji se ima dogoditi, susretu radosti i sreće. Važna je duhovna poruka koju nam želi prenijeti.

Isus svoj govor završava riječima: „Bdijte jer ne znate dana ni časa.“ U toj poznatoj priči Isus je zaručnik, a to je česta biblijska slika. Bog sa svojim narodom postupa kao zaljubljeni mladić s djevojkom kao zaručnik sa zaručnicom.

Crkva stalno iščekuje svoga Zaručnika. To je trajno čekanje koje će završiti ponovnim dolaskom Isusa u slavi. To će biti konačan susret Zaručnika sa zaručnicom, Krista s Crkvom. Svaki vjernik postaje zaručnica koja očekuje svoga Zaručnika. Očekivanje je vrijeme ljubavi, ali i vrijeme kušnje. To je naša kršćanska stvarnost: čekati!

Nema  mjesta za strah i trepet, nego radost susreta. Čini se kao da više ne znamo čekati. Sve bi moralo biti sada. No to je život bez budućnosti u kojem nema mjesta za vjeru i nadu. Znam li biti strpljiv i čekati?

 U odnosu između Isusa i Crkve osjeća se puni pogled ljubavi i čežnje za voljenim zaručnikom. Zaručnica čezne u ljubavi za svojim zaručnikom. Tako i Crkva čezne za svojim Gospodinom Isusom izdišući poklik: „Marana tha!“, što će reći: „Dođi, požuri, Gospodine!“

Zaručnik kasni, odugovlači svoj dolazak. Ljubav sve trpi. Uvijek vjerno čeka i sve podnosi. Voljena osoba uvijek može okasniti, ali uvijek je iščekivana i dobro došla. Čovjek voljenu osobu uvijek dočekuje. Što je čekanje dulje, tim je veća radost susreta. Njihova je radost velika i iskrena.

Svatko od nas postaje zaručnica koja očekuje svoga Zaručnika. Očekivanje je vrijeme ljubavi, ali to je i vrijeme kušnje.

Djevice iz svadbene povorke malo su pozaspale i zadrijemale. Nije čudno jer čekanje umara. Zar nismo njima slični? Što se to događa s nama? Koliko puta pomislimo da nas je Isus izdao i da je zatajila njegova ljubav. Čini nam se dalek i nedostižan. Mnogim ljudima Isusova odsutnost smeta, ne mogu izdržati vrijeme kušnje.

Neki su se izgubili na putu vjere, neki bi željeli da Isus dođe i da riješi sve njihove materijalne i duhove brige. Ima i onih koji se lako razočaraju u vjeru i Isusa jer smatraju svoje molitve neuslišanima. Nije tako!

Zaručnik sve vidi i čuje. I to neka nam bude sigurnost da ustrajemo u vjeri poput onih pet mudrih djevica. Očekivanje još više intenzivira ljubav. Čovjek je prepušten vjeri, a ne znanju. Prepušten je povjerenju i pouzdanju u Boga, a ne u svoje ljudske postupke.

Znakovita je poruka vezana uz ulje u svjetiljkama.

Vjernik je pozvan biti svjetlo u mračnim zakutcima ovoga svijeta. Isus je u svojem naučavanju više puta govorio o potrebi dobrih djela. To su djela ljubavi, djela milosrđa, nesebično darivanje samoga sebe bez uzdarja. Bez djela ljubavi nije moguće dočekati Zaručnika. Bez ulja, tj. bez milosrđa nije moguć ulazak na svadbenu zabavu.

Ulje simbolizira i vjeru onoga koji očekuje. Često nas svakidašnji umor uspava i osuši vjeru, a zatim i nadu. Djevice nisu mogle podijeliti ulje. Trebamo naglasiti njihovu nemogućnost, a ne njihovo ne htijenje. Nije moguće podijeliti svoju vjeru s drugima kao što nije moguće podijeliti svoje zasluge i dobra djela s drugima. To jednostavno nije moguće.

Isus nas poziva na budnost u razboritosti, koja se postiže vjerom i dobrim djelima. Nisu to razumjele sve djevice iz biblijske prispodobe, nego samo njih pet.

N.M.