Ponedjeljak, 29.04.2024. 14:24

6. vazmena nedjelja B

Prvo čitanje:

Dj 10, 25-26.34-35.44-48

I na pogane se izlio dar Duha Svetoga.

 

Čitanje Djela apostolskih

Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.«

Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.

Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1-4

Pripjev:

Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

 

 

Drugo čitanje:

1Iv 4, 7-10

Bog je ljubav.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje:

Iv 15, 9-17

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Poruka današnjih čitanja je Ljubav.

Ali, o kakvoj ljubavi je riječ? Razmišljati ćemo dvojnoj ljubavi: ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu. Ove dvije ljubavi obuhvaćaju sve vidove života i sve ljude.

U nama je duboko usađena čežnja za ljubavlju, da ljubimo i budemo ljubljeni, po Bogu Stvoritelju. Ljubav je od Boga. Bog nam je usadio u dubinu bića osjetljivost za ljubav, moć da ljubimo i potrebu za ljubavlju.

Zdenčani, najviše smo Bogu slični kad ljubimo. Tada ostvarujemo smisao svog postojanja.

Krist nam kaže: „Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.“ Kakav bi bio naš međusobni život kad bi ljubili jedni druge? Idila, sklad, harmonija! Znali bi podnositi slabosti svojih bližnjih, uvijek spremni pomoći. Ne bi bilo svađe, zavisti, vrijeđanja, osuđivanja. Teškoće i patnje podnosili bi hrabro i strpljivo. Samo trebamo htjeti.

Zračimo toplinom za druge i privlačimo ih svojim humanizmom, Kristu. Bog za sve uspostavlja put spasenja. Psalam nam govori o univerzalnosti kršćanstva koje u sebi želi sve narode. Želi ostvariti jedinstvo u raznolikosti i prihvatiti bogatstvo tih raznolikosti naroda. Zar i mi, Zdenac tome ne težimo!?

Ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga. Svatko tko ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga.

MI ljubimo jer je ON, Bog, prije ljubio nas. Ostanimo u toj ljubavi! Otvorimo srca i pameti Božjoj ljubavi, neka Njegova radost bude u nama i naša radost bude potpuna.

Božje zapovijedi su samo oblici ljubavi koji proistječu iz ljubavi i rađaju ljubav.

Božja ljubav je bezuvjetna. Bog nas ljubi nesebično. Ljubav nema računice, ljubav se ne može zaslužiti, niti se može ičim platiti, ali ljubav očekuje odgovor. Onaj koji ljubi živi radosno. Isus svoju ljubav, ali i svoju radost daje, dijeli je svojim učenicima i svojim prijateljima ljudima.

Isusovi smo učenici samo onoliko koliko ljubimo.

Isus nam otvoreno nudi svoje prijateljstvo, to je ponuda otvorena svima koji su otvorena srca. To je poziv na nasljedovanje. Isus ljubi do kraja i želi da i mi tako ljubimo, Kristovom bezuvjetnom ljubavlju.

Isus učenike čini prijateljima i u potpunosti im se povjerava i čini ih dionicima svoga života.

Zdenčani, mi smo Isusovi prijatelji, ostanimo u toj ljubavi, a kao preduvjet ostanka je čuvanje Božjih zapovijedi. Čuvajmo zapovijedi i ljubimo!

N.M.


Širina ljubavi

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Ove nedjelje nastavlja se evanđelje i poslanice na čitanja od prošle nedjelje kada Isus sebe opisuje kao trs, a svoje učenike kao loze na njemu. Bog Otac je vinogradar. U nastavku Isus poučava svoje učenike o srži i plodovima ucijepljenosti učenika u njega i Njegove u Oca nebeskoga. Ljubav je srž. Ljubav koja polaže život svoj za svoje prijatelje, ljubav koja priopćava volju Božju: „priopćih vam sve što sam čuo od Oca“. Isuse ti si nama ilustracija Božje volje. Promatrajući tvoj zemaljski život od začeća do uzašašća na nebo znamo što nam je činiti, kakvi biti i koliko smo Bogu dragi. Ti si naš put, Ti si naša istina i Ti si naš život u punini. Tvoja radost je u nama u mjeri naše otvorenosti Duhu Svetom koji dolazi po našem vršenju tvoje dvije zapovijedi ljubavi: ljubiti Boga svim umom, svom dušom i svom snagom, a bližnjega svoga kao sebe samoga.

Hvala ti što si nas izabrao da budemo tvoji prijatelji, što nas šalješ da druge učinimo tvojim učenicima da i u njima bude tvoja radost potpuna. Hvala ti za strpljivost i uvijek novi početak, novi žar i plamen koji nas čisti od sebičnosti i zatvaranja i daje nam polet za ići preko granica različitosti: vjere, kulture, povijesti, dobi, rase, klase…

U prvoj poslanici vidimo kako Petar prelazi sve razlike dotadašnjeg starozavjetnog tumačenja volje Božje i krsti Kornelija „nevjernika“ i njegove. Glasno ispovijeda svoju spoznaju da je Bog nepristran i da su mu mili svi koji se Njega boje i čine pravdu. Petar čini sve što je vidio od Isusa. To je plod njegova trogodišnjeg boravka uz Isusa.

Isuse mi smo od svojeg krštenja s tobom. U Zdencu smo još intenzivnije s tobom. Želimo biti drugi Petar. Činiti što nam ti zapovijedaš: ići noseći tvoj nauk ljubavi i činiti djela milosrđa. Biti izabrano sredstvo po kojem ćeš nastaviti u našem vremenu i današnjim ljudima pokazivati i svjedočiti da je Bog dobri Otac, a mi njegova ljubljena djeca.

Vježba:

Naučiti Ivanovu poslanicu na pamet i svaki dan je ponavljati (drugo čitanje 6. uskrsne nedjelje). Učeći je na pamet i ponavljajući je postajemo plodno tlo za Božji urod bezuvjetne ljubavi.

Božje smo posude.

S. Ljilja Lončar