Srijeda, 29.05.2024. 09:28

9. nedjelja kroz godinu B

Prvo čitanje:

Pnz 5, 12-15

 

Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj!

Čitanje Knjige ponovljenog zakona

Ovo govori Gospodin:

»Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Gospodin, Bog tvoj. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinče tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpočinuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Gospodin, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Gospodin, Bog tvoj, da držiš dan subotnji.«

Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam:

Ps 81, 3-8a. 10-11a

Pripjev:

Kliknite Bogu, jakosti našoj!

 

Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj,
svirajte u milozvučnu harfu s citarom!
Zatrubite u rog za mlađaka,
za uštapa, na svetkovinu našu!

Jer to je propis Izraelu,
zapovijed Boga Jakovljeva.
Takvo je svjedočanstvo dao Josipu
kad je izlazio iz zemlje Egipta.

»Oslobodih od tereta rame njegovo,
ruke su mu slobodne od košare.
U tjeskobi si zavapio
i ja te izbavih.

Nek ne bude u tebe drugog boga
i ne klanjaj se bogu tuđem!
Ja sam Gospodin, Bog tvoj
koji te izvedoh iz Egipta.«

 

Drugo čitanje:

2 Kor 4,6-11

Život se Kristov u tijelu našem očituje.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!

Bog koji reče: »Neka iz tame svjetlost zasine!«, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.

To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas. U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni – uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.

Riječ Gospodnja

Evanđelje:

Mk 2, 23 – 3, 6

Sin Čovječji gospodar je i subote.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?«

Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?«

I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!«

Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli.

A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava!

Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Svaki zakon koji dolazi od Boga ili od ljudi treba biti u službi čovjeka, a ne obrnuto.

Isus sebe definira „Sinom Čovječjim koji je gospodar subote“ (r. 28), onaj koji omogućuje susret s Bogom s one strane straha zbog vlastitog grijeha, i koji tako dopušta svakom čovjeku da živi u slobodi pred Bogom.

Njegova moć donosi spas i oslobađa od jarma jednog zakona koji ubija. Dok spašava, njegova sloboda razotkriva tvrdoću srca svojih neprijatelja, koji se opredjeljuju za smrt, jer su odlučili da bolesnika treba prepustiti njegovoj bolesti, a Isusa ubiti.

Od svojih učenika, kako onda tako i danas, očekuje jasan odgovor životom, vjerom koji uključuje odnos s Bogom i s bližnjim, obdržavanje zakona i zapovijedi ljubavi. Omogućava razlikovanje bitnoga od nebitnog, i koja prepoznaje gdje obdržavanje nekog propisa postaje izgovor za sebičnost. To je inteligencija koja razrješava tvrdoću srca, klanjajući se Ocu „u duhu i istini“ (Iv 4, 24), i koja zna da je Bogu najdraža ljubav prema bližnjemu.

U središte života ne stavljajmo sebe i svoje vlastite interese, vlastiti odmor i posao, nego u središte života stavljajmo Boga, a u središte svog djelovanja stavljajmo dobro bližnjega.                

Ako je subota dan koji pripada Bogu, ljubav prema bližnjemu jednostavno je i svečano, svagdanje i blagdansko, „bogoslužje“ toga dana.

Djelovanje Božje uzor je ljudskom djelovanju. Ako je sedmog dana Bog prestao raditi i odahnuo je, onda je i čovjek dužan tako postupati.

Katekizam Katoličke Crkve u br. 2173. lijepo odgovara na ovo pitanje: „Isus nikada ne oskvrnjuje svetosti toga dana. On joj punom vlašću daje vjerodostojno tumačenje: 'Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote' (Mk 2,27). U svojoj dobroti Isus drži dopuštenim „subotom činiti dobro“ a ne zlo, život spasiti, a ne 'pogubiti“ (Mk 3,4). Subota je dan Gospodina milosrđa i Božje časti. „Sin Čovječji gospodar je subote“ (Mk 2,28).

Dan Gospodnji nas poziva da prekinemo svoje redovite poslove i posvetimo se Bogu i onima koji su nas potrebni. Na to nas potiče i KKC, br. 2186: „Dužnost je kršćana koji raspolažu slobodnim vremenom, da se sjete braće koji imaju iste potrebe i ista prava, ali se zbog siromaštva i bijede ne mogu odmoriti. Kršćansko je bogoljublje odavna nedjelju posvetilo dobrim djelima i smjernim uslugama koje trebaju bolesni, nemoćni, stari. Kršćani će posvetiti nedjelju također darujući obitelj i rodbinu svojim vremenom i iskazujući im pažnju koju im teško mogu iskazivati u ostale dane tjedna. Nedjelja je vrijeme pogodno za razmišljanje, šutnju, učenje i razmatranje, što pogoduje rastu nutarnjeg i kršćanskog života.“

Preispitamo svoj stav prema danu Gospodnjem koji je danas u opasnosti da postane tek jedan od dana u tjednu. Braneći nedjelju kao dan Gospodnji, branimo dostojanstvo čovjeka – djeteta Božjega. Ako padne nedjelja, pada i čovjek.

Sv. Ivan Pavao II. Pozivao je: „Brinite da se svijet ne ohladi! Pazite da se ne smrznete u sebičnosti i konkurentskoj borbi, u praznom hodu zaposlenosti i lova za užicima; priđite uskrsnoj vatri Svete Mise i ne dajte da iskrvari nedjelja, Dan Gospodnji.“

 

N. M.