Četvrtak, 18.10.2012. 23:31

29. nedjelja kroz godinu - Misijska nedjelja 21. listopada 2012.

Prvo čitanje: Iz 53,10-11

53  10Al` se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžit` sebi dane i Jahvina će se volja po njemu ispuniti. 11Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.

Pripjevni psalam: Ps 33,4-5.18-20.22

33  4Jer prava je riječ Jahvina
 i vjernost su sva djela njegova.
5On ljubi pravdu i pravo:
 puna je zemlja dobrote Jahvine.

18Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
19da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

20Naša se duša Jahvi nada,
on je pomoć i zaštita naša.
22Neka dobrota tvoja, o Jahve,
bude nad nama,
 kao što se mi u tebe uzdamo!

Drugo čitanje: Heb 4,14-16

4  14Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - čvrsto se držimo vjere. 15Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. 16Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Evanđelje: Mk 10,35-45

10  35I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: "Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo." 36A on će im: "Što hoćete da vam učinim?" 37Oni mu rekoše: "Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva." 38A Isus im reče: "Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?" 39Oni mu rekoše: "Možemo." A Isus će im: "Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, 40ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati - to je onih kojima je pripravljeno." 41Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. 42Zato ih Isus dozva i reče im: "Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. 43Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! 44I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. 45Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Evanđelje nam opisuje želju i molbu dvojice Zebedejevih sinova, Ivana i Jakova, koji su Isusovi rođaci. Nakon što je Isus opisao na koji način će biti mučen i ubijen, a zatim da će uskrsnuti, dvojica braće ocijenila su da se stvar bliži kraju i da ne smiju gubiti vrijeme, već dok su još na putu osigurat će sebi glavna mjesta kod Isusa u slavi njegovoj.

Smijemo pretpostaviti da su se oni već odavna bavili tim pitanjem pozicioniranja oko slavnog rođaka i učitelja Isusa. U drugom evanđelju piše da su nagovorili svoju majku da ih ona zagovara kod Isusa.

Njihova zamolba izazvala je gnjev i ljutnju kod ostalih deset učenika. Očito da su svi čeznuli za istom pozicijom u slavi svojega Učitelja. Nitko nije ozbiljno uzimao, a još manje se uživljavao u detaljan opis, s kojim je Isus najavljivao ono što će mu se dogoditi za koji dan u Jeruzalemu. Slute da je On prvi na listi glavara gdje su imena onih koji trebaju okrutno biti  smaknuti za Pashu.  Oni su to informativno znali, ali su očekivali čudo kojim će se Isus spasiti, kao što je spasio stotine ljudi od smrti, koji su bili osuđeni od istih vlasti.

Isus ne ide s njima u raspravu. Pita ih jesu li spremni piti kalež boli koji će on piti i krstiti se krstom kojim će se On krstiti. Oni spremno potvrdiše svoj pristanak. Isusova sudbina presudna je za živote apostola. Njegova zadaća koju ima od Oca za ovaj svijet tu prestaje, da obuči učenike da vrše volju nebeskog Oca do smrti na križu. Ostalo je  Očeva odluka  kome će dati prva mjesta uz svojeg Jedinca.

Učitelj koristi svaku, pa i ovu priliku da naglasi da je Božje vrednovanje suprotno od ljudske naravne težnje. Zemaljski vladari okrutno postupaju s narodom i  pomoćnici vladara (velikaši) okrutno se ponašaju protiv njih. Ukazavši na praksu zemaljskih vlastodržaca Isus zapovijeda svojim učenicima: ali tako neka ne bude među  vama. Tko bi želio biti najveći među vama neka bude vaš poslužitelj. Tko bi želio biti prvi neka bude „rob“ svima. Isus obrazlaže zašto je to tako:“ Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."

Isus nam zapovijeda da budemo prvi u služenju svima unutar grupe. Da siromasi, duhovni i materijalni, koji smo svi mi u nekom dijelu svoga života,  imamo  život u punini po mjeri čovjeka na sliku punine Kristove. Ovo je princip koji je sv. Marija Krucifiksa dala svojim sestrama u oporuci: ljubite se prvo među sobom.

Pozvani smo svetim pozivom na služenje, da se očituje slava Božja. Izabrali smo put umiranja svakoj želji i očekivanju da budemo veliki u očima zemaljskih uglednika, dragih prijatelja, svojih roditelja i obitelji. Izabrali smo „biti nerazboriti, ludi i čudni“ u vlastitom razumu. Dati sebe u samozataji, u ne vrijeme, kad više ne mogu, kad se bojim; dati više, dati najbolje, prijeći preko vlastitog prava, vlastite istine, dati s ljubavlju znajući da Isus nastavlja svoje služenje u meni, časteći svojeg Oca koji je na nebesima i na zemlji. 

Gospodine Bože, Oče milosrđa i svake utjehe slava ti i hvala za sveti poziv služenja na način roba, kojemu je jedino važna volja njegova gospodara. Ti si naš Gospodar kojemu služimo snagom Duha Svetoga preko osoba potrebitih duhovnih i tjelesnih djela milosrđa. Daj da naše oči vjere prepoznaju tebe nazočna u svakoj osobi u neposrednoj blizini, kao i u siromasima u našem gradu, zemlji i u misijama koje si zadao nama- misionarima milosrđa.

Gospodine Isuse Kriste ti si ispunio proroštvo Izaije iz prvog čitanja. Ispuni ga u meni osobno i nama kao zajednici koju si  pozvao na služenje. Jahvina volja neka se na nama ispuni.

Dragi članu, suradniče i prijatelju Pokreta Misionara Milosrđa, u drugoj poslanici Hebrejima sveti pisac nam pokazuje uskrslog Isusa, koji je bio u svemu jednak nama i prošavši sva iskušenja, zagarantirao da imamo jednake mogućnosti življenja i služenja Bogu na ovoj zemlji. On jedino nikada nije bio odvojen od volje Očeve što znači da nije bio u grijehu. Izvor svakog grijeha je odvojenost u nekom dijelu sebe od Božje volje. Grijeh je želja da mi drugi služe i da pod izlikom svojih potreba ja njih vrtim oko sebe. Grijeh je imati sebe u središtu vlastite pažnje i procijene kako ću što više sebi ugoditi u duhovnim i tjelesnim „opravdanim“ traženjima.

Apsolutna poslušnost Bogu u vjeri kao čovjek, nama je poticaj i mogućnost suobličenja s Njim, poništenjem svojih zemaljskih ambicija za biti gospodari svojega života, izabirući iz trenutka u trenutak suprotno ljudskoj naravi  lakšeg i ugodnijeg.

Samo tim putem  progresivnog samoodricanja steći ćemo Bogu nasljednike u Zdencu Milosrđa. On će učiniti sve drugo.

SRETNA SVIMA MISIJSKA NEDJELJA!

S. Ljilja Lončar

U prvom čitanju prepoznajemo Isusa u slici sluge pravednoga koji će opravdati mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. U Isusovim rukama je oslobođenje čovječanstva. Od svih vrsta robovanja najviše nas pritišću grijeh i smrt. Isus, naš Otkupitelj, darovao je svoj život da bi nas oslobodio od ropstva vlasti grijeha i smrti. Pobijedio je Sotonu koji je želio nama zavladati upravo po grijehu i smrti.

U poslanici Hebrejima naglašeno je da je Isus iskušavan u svemu ( kao i mi ), samo što nije sagriješio. Iako često ispovijedamo da je Isus pravi Bog i pravi čovjek, ipak On za većinu nas ostaje dalek i neshvaćen. Apostoli koji su ostavili sve i krenuli za Isusom također ga ne shvaćaju. Vjeruju kako će Isus u Jeruzalemu biti okrunjen.

Na putu za Jeruzalem Isus im govori o svojem poslanju, muci, smrti i otajstvu uskrsnuća. Želi ih utvrditi u nasljedovanju njegova puta. Opterećeni željom za vlašću i čašću, apostoli ne shvaćaju da je Isusovo prijestolje križ.

Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, ne mogu dočekati ulazak u grad, već od Isusa prije ulaska u grad, traže za sebe počasna mjesta uz njegovo prijestolje. Ostala desetorica prosvjeduju, jer i oni žele to isto. Isus im je poručio da njihov put ne može biti drugačiji od njegova.

Isusa moramo slijediti i prema Kalvariji. Nasljedovati Isusa radikalno je opredjeljenje koje u sebi nosi i križ, patnju. Patnja ima smisla, Bog je s nama u patnji i svojom patnjom možemo pridonijeti Božjem dijelu spasenja. Nasljedujući Isusa postajemo suradnici u dijelu spasenja čovječanstva. Ako u patnji praštamo i ljubimo pronaći ćemo svijetlost i nadu. To je veliko otajstvo spasenja.

Isus je Sin Božji koji svojim životom savršeno vrši volju Božju. Nemojmo se prestrašiti križa i patnje, nasljedujmo Isusa jer On je jedini put koji nas vodi u život. Isus nam kaže da nije došao da mu služe, nego da On služi i da dadne život svoj kao otkup mjesto svih! Nadu čovječanstvu daju oni koji služe, koji su spremni sebe darovati za druge, koji žive bezuvjetnu djelotvornu ljubav Božju.

Dragi Zdenčani budimo Božji ljudi, ljudi nade. Molimo Isusa da nam pomogne, dajmo mu naša siromašna srca, da ih ispuni poniznošću, strpljivošću i čistoćom, kako bi u svemu odgovarala njegovim željama. Molimo ga da iz našeg srca otkloni sve one želje koje nas zavode. Neka nas čisto srce vodi do sjedinjenja s Božjom voljom. Postanimo istinski Božji suradnici, dajmo sebe, posve, za ostvarenje Kraljevstva Božjeg na zemlji.

Blaženka

{lang hr}Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregledavanja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.{/lang}{lang en}This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.{/lang}{lang es}Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.{/lang}