Projekt Učim živjeti

U ovaj projekt uključeni su i roditelji koji su tijekom ovog teškog razdoblja uočili veliki broj područja u kojem im je potrebno osnaživanje i dodatna pomoć kako bi kvalitetno odgovorili na odgoj u novo normalnom vremenu. Suvremeni način života podrazumijeva: užurbani način života, korištenje novih tehnologija na neprikladan način, djedovi i bake nedostupni za provoditi vrijeme s unucima, roditelji/skrbnici rade više od 8 sati dnevno, odgojno obrazovni sustav ne prepoznaje individualnost djece, epidemiološke mjere. Sve navedeno negativno utječe na razvoj motoričkih i socijalnih vještina te vještina upravljanja emocijama kod djece. Talenti su naš potencijal koji čeka da ga otkrijemo, a njihovo korištenje u privatnom i profesionalnom životu nas čini ispunjenima. Malo je osoba koje su upoznate s teorijom povezanom uz talente i dosta nas ima problema s prihvaćanjem vlastitih talenata pošto naš odgojno-obrazovni sustav se ne koristi talentima tijekom obaveznog obrazovanja. Ovaj projekt objedinio je program Zdenca Odgoj u i za solidarnost kako bi djeci ponudio cjeloviti razvoj vlastitog identiteta i solidarnosti što će umanjiti negativne posljedice navedenih problema.

 

 

Projekt Učim živjeti provodi program Odgoj u solidarnosti s ciljem oblikovanja cjelovitog razvoja osobnosti kod djece i prevenirano neprihvatljivo ponašanje kroz prepoznavanje talenata i usvajanje novih znanja i vještina do razvoja empatije i solidarnosti, te primjene usvojenih znanja i vještina u stvarnim situacijama.

 

 

Ciljana skupina: djeca od 9 do 14 godina s područja grada Dugo Selo. Isti projekt se provodi i u Gradu Splitu.

 

 

U nedostatku interaktivnih programa odgoja za solidarnost vidimo potrebu za oblikovanjem programa odgoja za solidarnost koji će volonterima i obrazovnim djelatnicima, u formalnom ali i neformalnom sustavu obrazovanja, pružiti znanstveno utemeljen sadržaj s aktivnostima prilagođenim lokalnim potrebama i mogućnostima. Kako bismo povećali zainteresiranost i angažman djece prvo ćemo raditi na prepoznavanju njihovih talenata te ćemo talente usmjeriti u konkretne aktivnosti.

Razumijevanje vlastitih talenata temelj je za razumijevanje sebe i ljudi s kojima smo okruženi na čemu se izgrađuje solidarnost i tolerancija kao ključni čimbenici za aktivno građanstvo, odnosno djelovanje na bilo kojoj razini društva.

U ovaj projekt uključeni su i roditelji koji su tijekom ovog teškog razdoblja uočili veliki broj područja u kojem im je potrebno osnaživanje i dodatna pomoć kako bi kvalitetno odgovorili na odgoj u novo normalnom vremenu. Suvremeni način života podrazumijeva: užurbani način života, korištenje novih tehnologija na neprikladan način, djedovi i bake nedostupni za provoditi vrijeme s unucima, roditelji/skrbnici rade više od 8 sati dnevno, odgojno obrazovni sustav ne prepoznaje individualnost djece, epidemiološke mjere. Sve navedeno negativno utječe na razvoj motoričkih i socijalnih vještina te vještina upravljanja emocijama kod djece. Talenti su naš potencijal koji čeka da ga otkrijemo, a njihovo korištenje u privatnom i profesionalnom životu nas čini ispunjenima. Malo je osoba koje su upoznate s teorijom povezanom uz talente i dosta nas ima problema s prihvaćanjem vlastitih talenata pošto naš odgojno-obrazovni sustav se ne koristi talentima tijekom obaveznog obrazovanja. Ovaj projekt objedinio je program Zdenca Odgoj u i za solidarnost kako bi djeci ponudio cjeloviti razvoj vlastitog identiteta i solidarnosti što će umanjiti negativne posljedice navedenih problema.

 

 

 

Projekt Učim živjeti provodi program Odgoj u solidarnosti s ciljem oblikovanja cjelovitog razvoja osobnosti kod djece i prevenirano neprihvatljivo ponašanje kroz prepoznavanje talenata i usvajanje novih znanja i vještina do razvoja empatije i solidarnosti, te primjene usvojenih znanja i vještina u stvarnim situacijama.

Ciljana skupina: djeca od 9 do 14 godina s područja grada Dugo Selo

U nedostatku interaktivnih programa odgoja za solidarnost vidimo potrebu za oblikovanjem programa odgoja za solidarnost koji će volonterima i obrazovnim djelatnicima, u formalnom ali i neformalnom sustavu obrazovanja, pružiti znanstveno utemeljen sadržaj s aktivnostima prilagođenim lokalnim potrebama i mogućnostima. Kako bismo povećali zainteresiranost i angažman djece prvo ćemo raditi na prepoznavanju njihovih talenata te ćemo talente usmjeriti u konkretne aktivnosti.

Razumijevanje vlastitih talenata temelj je za razumijevanje sebe i ljudi s kojima smo okruženi na čemu se izgrađuje solidarnost i tolerancija kao ključni čimbenici za aktivno građanstvo, odnosno djelovanje na bilo kojoj razini društva.

Empatija se definira kao sposobnost razumijevanja emocija drugih ljudi i primjerenog reagiranja na te emocije. Imati empatiju prema nekom znači da se možemo „staviti u njegove cipele“, odnosno da možemo zamisliti kako bismo se mi osjećali da smo u istoj situaciji. Empatija se može razvijati već od djetetove najranije dobi. Tijekom projekta djeca će naučiti prepoznati i imenovati vlastite emocije, te ih izraziti. Osobe koje su u stanju prepoznati svoja emocionalna stanja, razumjeti njihovo značenje te iskoristiti ono što emocija poručuje uspješnije su i sretnije.

 

 

Solidarnost je dobrovoljna socijalna kohezija, spremnost da se pomogne i dodijeli međusobna podrška unutar grupe. Ljudi su solidarni s nekime, ako ga podržavaju u njegovim uspjesima i neuspjesima te ih osjećaju kao svoje vlastite. U ovo vrijeme

Tijekom projekta 10 volontera će se educirati za provedbu radionica programa u suradnji s voditeljicom projekta s najmanje 20 djece u dobi od 9 do 14 godina.

Teme su: otkrivanje i razvijanje talenata, empatija, emocije, solidarnost, komunikacija.

Projekt predviđa izlete u prirodu, posjete potrebitim osobama s nizom aktivnosti koje će potaknuti djecu da usvojena znanja i vještine primjene u praksi.

Tako će djeca dodatno utvrditi usvojeno i uočiti vlastite mogućnosti. Edukacija 15 roditelja na temu prepoznavanja talenata kod djece osigurat će razvoj usvojenih vještina i znanja kod djece po završetku projekta.

Djecu treba konstantno poticati u razvoju talenata i različitih vještina kako bi izgradila svoje samopoštovanje i samopouzdanje. Roditelji će biti osposobljeni za prepoznavanje talenata i u mogućnosti pružiti djeci kvalitetnu podršku tijekom njihova odrastanja.

 

 

Djeca u suradnji s roditeljima će tijekom projekta organizirati najmanje 2 građanske inicijative solidarnosti. Inicijative će podrazumijevati usvajanje niza organizacijskih vještina i razvoj međugeneracijske i obiteljske suradnje i solidarnosti.

Roditelji i djeca uočiti će kako mogu kvalitetno koristiti zajedno slobodno vrijeme i pridonijeti umanjenju loših uvjeta u kojima se nalaze potrebiti. Kvalitetno i strukturirano korištenje slobodnog vremena potiče razvoj kritičkog mišljenja kod djece i prevenira njihovo neprihvatljivo ponašanje.

Projektom ćemo pridonijeti razumijevanju vlastitih talenata što je temelj za razumijevanje sebe i ljudi oko nas na čemu se izgrađuje solidarnost i tolerancija kao ključni čimbenici za aktivno građanstvo, djelovanje na bilo kojoj razini društva.

 

Aktivnosti provedbe:

Interaktivne radionice - radionice otkrivanja talenata kod djece i razvoja solidarnosti na temelju programa Odgoj u i za solidarnost.

Očekivani rezultati: jačanje vlastitog identiteta, tolerancije i solidarnosti.

Metode: dijaloška, metoda igre, metoda kreativnosti, fotogovor, meditativni govor, video klipovi, poučne priče, dramatizacija, slušanje glazbe i pjevanje, dopisivanje s djecom Venezuele i Kube.

 

 

 

Izleti u prirodu i posjetim starijim osobama, sa svrhom razvoja osjećaja zajedništva i pripadnosti, te vrijednosti okoliša i zdravih navika.

Očekivani rezultati: izgradnja zajedništva i međugeneracijske solidarnosti, povećana svijest o brizi za okoliš i važnosti zdravih navika, upoznavanje kulturne baštine. Organizirat će se najmanje 2 izleta.

Metode: igre, kreativnosti, osluškivanja i zamjećivanja, predavanja o znamenitostima.

 

 

 

Gostovanje osoba različitih zanimanja koje imaju zasluge u humanitarnom radu, koji žive po etičkim načelima, ekološki osviješteni i društveno poduzetni (liječnik, dipl. pravnica i sudska savjetnica, farmaceut)

Očekivani rezultati: uzorno ponašanje, upoznavanje talentiranih i uspješnih pojedinaca kao motivacija za vlastito razvijanje talenata u službi solidarnosti i empatije te osvješćivanje važnosti društveno korisnog rada za razvoj zajednice Metode: motivacijski govor, interakcija i zajedničko druženje.