Idete naviještati Krista Raspetoga, neka je On uvijek s vama!

Svaki čovjek u sebi nosi klicu poziva. Preko poziva mi se ostvarujemo. Zato Bog zove svaku osobu da odgovori na ono poslanje što je za nju najbolje, tj. da odgovori tamo gdje će osjećati mir i blagoslov za svoj život.

 

 

Na Božji poziv odgovorile su Marija Radočaj i Ana Papac. Marija je primila blagoslov u nedjelju u crkvi Svetog Ante u Zadru u njenoj matičnoj župi, a Ana Papac u Vinkovcima u svojoj župi Presvetog Srca Isusova.

 

 

Marija i Ana idu na misiju u župu Ujewa, Tanzanija, gdje Zdenac djeluje već 14 godina. S Marijom na sv. Misi bila je i Anna Ngwale koja je svjedočila o djelovanju Zdenca u Tanzaniji i plodovima kroz ovih 14 godina.

Kad smo u službi Bogu i bližnjima, plodovi su vidljivi i Božjeg blagoslova ima u izobilju.

Idete naviještati Krista Raspetoga, neka je On uvijek s vama!

 

N.M.