Subota, 05.10.2013. 13:02

27. nedjelja kroz godinu - 6. listopada 2013.

Prvo čitanje: Hab 1,2-3 2,2-4

1 2Dokle ću, Jahve, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi “Nasilje!” a da ti ne spasiš? 3Zašto mi nepravdu iznosiš pred oči, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!

2 2Tada Jahve odgovori i reče: “Zapiši viđenje, ureži ga na pločice, da ga čitač lako čita.” 3Jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti! 4Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.

Pripjevni psalam: Ps 95,1-2.6-9

95 1Dođite, kličimo Jahvi,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
2Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

6Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Jahvi koji nas stvori!
7Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
ovce što on ih čuva.
O, da danas glas mu poslušate:

8“Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
9gdje me iskušavahu očevi vaši
premda vidješe djela moja.

Drugo čitanje: 2 Tim 1,6-8.13-14

1 6Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. 7Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. 8Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga 13Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. 14Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

Evanđelje: Lk 17,5-10

17 5Apostoli zamole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!" 6Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: `Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!` I on bi vas poslušao." 7"Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: `Dođi brzo i sjedni za stol?` 8Neće li mu naprotiv reći: `Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?` 9Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? 10Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: `Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!`"

Razmatranje za duhovnu izgradnju Zdenčana

Prorok Habakuk promatra patnju pravednika: nepravdu,strah, ugnjetavanje, pljačku i nasilje. Vapi Jahvi za pomoć jer mu je mučno gledati samo takve stvari oko sebe. Jahve mu odgovara u viđenju i nalaže mu da ga zapiše na pločice kako bi ga svatko mogao čitati. Ono je za svoje vrijeme. Glasi: „Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.“

Pravednost stiže polako i sigurno.

Gledamo i slušamo o ratovima na raznim stranama svijeta. O bježanju tisuća ljudi iz Sirije. O zemljama koje ih primaju.

Ima nasilja koje nije dostupno javnosti. Vrlo česta nepravda, ugnjetavanje, pljačka i nasilje događa se u obiteljima. Dnevno gledam maske dobrog ponašanja muževa i žena kada su skupa. Iste te osobe kada su razdvojene, tuže mi se na obiteljsku situaciju nasilja. Česti su takvi slučajevi. Dok ih slušam duša mi vapi Bogu: „Dokle ćeš šutjeti, spasi ih jer izgiboše.“ Starozavjetni mentalitet i shvaćanje obiteljskih odnosa uzrokuju ovakva bezizlazna stanja.

Pavao u svojem pismu snaži Timoteja potičući ga da raspiruje milosni dar Božji kojega je primio po polaganju njegovih ruku. Ta od Boga smo primili snagu, ljubav i razbor. Strah dolazi od đavla, zlostavljača ljudi.

Poziva ga da odbaci stid zbog svjedočanstva za Gospodina. Štoviše neka se radosno zlopati za Evanđelje Božje, po snazi Božjoj. Neka uči riječi od svog učitelja i čuva poklad po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

U prvom čitanju zlo je doseglo svoj vrhunac u nasilju i patnji nedužnih. U drugom čitanju između redaka jasno je da apostol trpi nepravdu jer su progonitelji Krista Isusa njega zatvorili u sužanjstvo. On sužanj ne vapi za biti izbavljen, već se ponosi i hrabri svojeg učenika Timoteja da raspiruje milosni dar, da bude hrabar i silom Duha Svetog bit će pobjednik.

Rast u vjeri, pretpostavlja stav i uslužnost poniznog i poslušnog sluge.

Duše Sveti ispuni nas mudrošću i poslušnošću svojim nadahnućima kako bi nakon svega što učinimo ponizno molili :“ Gospodine sluga sam tvoj od kojega nemaš nikakve koristi. Sve dobro što činim dar je tvoj. „

Biti u službi Božjeg milosrđa, čast je koju Bog daje onima koji se osjećaju „beskorisni“ u vinogradu njegovu. Znaju da je sve dobro koje čine djelo Duha Svetoga.

 

S. Ljilja Lončar
Misionarka Milosrđa