Nedjelja, 05.04.2015. 00:00

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova

Prvo čitanje: Dj 10, 34a.37-43

S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 118, 1-2.16ab-17.22-23

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Drugo čitanje: Kol 3, 1-4 (ili 1Kor 5,6b-8)

Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

Ili po volji

Očistite stari kvasac da budete novo tijesto.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa? Očistite stari kvasac da budete novo tijesto, kaš to i jeste beskvasni jer već je žrtvovana Pasha naša, Krist. Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloće i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima čistoće i istine.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 20, 1-9

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

Razmatranje

Uskrs je blagdan nad blagdanima. Uskrs je prvi dan Novoga svijeta – svijeta u kojem smrt nema posljednju riječ. Kristov uskrsni događaj, nije bio samo njegov, nego se dotiče svakog čovjeka, cijelog čovječanstva, svega stvorenja. U Kristu ćemo svi biti oživljeni. Uskrs nam daje veliku životnu nadu.

Nitko nije mogao zaustaviti božansku snagu uskrsnuća. Život se rodio. To je nov, jedinstven, neuništiv, vječni život! Krist je i danas živ!

Jedinstvena Isusova povezanost s Bogom očitovala se u pomazanju Duhom Svetim i u snazi kojom je Isus djelovao. U tome je i jamstvo našeg uskrsnuća – u najintimnijoj povezanosti s Bogom, Ocem, po Kristu u Duhu Svetomu.

Sav je Isusov život, smrt i uskrsnuće, radi nas ljudi i radi našega spasenja.

Zdenčani, „prošao je zemljom čineći dobro“. To bi trebao biti sažetak i našeg života. Život u Kristu je činiti dobro. Gradimo svoj život, svoje životne odnose s Bogom i među sobom. Život svoj temeljimo na Kristu.

„Za onim gore težite, ne za zemaljskim!“ Pavao moli „svoje“ da za onim GORE, svetim, teže, a ne za zemaljskim. S Kristom i u Kristu smo svi umrli.

Umrijeti, znači, umrijeti grijehu i svemu što je pod znakom grijeha. A suuskrsnuti, znači živjeti Bogu i po Božjem. Ako živimo novim, uskrsnim životom, iznutra smo obasjani Božjom ljepotom. Ona je sada skrivena. Otkrit će se u trenutku smrti, u našem Prijelazu. Od nas se traži, Isus traži, da cijeli svoj život živimo „na uskrsni način“ – kao „nova stvorenja.“

Uskrsli je u naš život unio smisao našeg postojanja. I mi trebamo proći kroz tamu smrti u svjetlost punine života.

On živi! Ljubav pokreće sve. Ljubav daje snagu, ona nas nosi. Uskrsnuloga ne možemo razumjeti bez ljubavi, ali i bez naviještanja.

Gledajmo očima srca, to nas vodi u dublje iskustvo vjere. To je Isusov i naš Uskrs.

Nosimo u sebi Njegovu ljubav, Isusove riječi i obećanje da ih nikada nećemo napustiti.

Često vidimo samo kamen i povlačimo se u svoju samoću. Kamen nas pritišće i onemogućava nam život. Ali Gospodin nas ne ostavlja. On odvaljuje kamen koji priječi život.

Odvali Gospodine sva naša kamenja: odbaci ih iz naših srca i naših glava.

Pomozi Gospodine, svom Zdencu da naviješta svijetu radost uskrsnuća, te svim ljudima donosi nadu u novi život. Da istinski živimo ljubav kojom nas ljubiš i budemo svjedoci tvoje ljubavi prema svima.

I nas šalješ, želiš da nosimo tvoj uskrsni mir svim ljudima!

Slijedimo uskrslog Krista!


Razmatranje za Uskrs za duhovnu izgradnju Zdenčana

Pogled srca usmjerit ćemo na osobe koje se pojavljuju u evanđelju uskrsnuća i prvoj poslanici. U evanđelju su Marija Magdalena, Šimun Petar i „drugi učenik“ (Ivan).

Zašto su baš oni prvi došli na grob? Tko je to od njih prvi stigao?

Zašto nisu već u subotu posjetili grob Isusov?

Prisjetimo se da Židovi subotom imaju propisan broj koraka koje mogu učiniti i mjesta na koja mogu ići. Zato nisu mogli Isusu doći na grob. Možemo predočiti nestrpljivo čekanje Marije Magdalene da prođe subota. U nedjelju, još za mraka, otišla je na grob. To govori o čvrstoj povezanosti Marije i Isusa. Ona je, skupa sa drugim ženama, Ivanom i Josipom iz Arimateje, zadnja otišla sa groba na veliki petak. Čim je Zakon dozvolio prva je došla na grob. Njezinu čežnju možemo razumjeti samo srcem. Moliti Duha Svetoga da nam ulije u srce žar i jakost Magdalenine ljubavi prema Isusu. Ona je rasla u toj ljubavi.

Neka evanđelja pripovijedaju da je Magdalenu Isus oslobodio od zlih duhova, da ju je vratio u redove ljubljene kćeri Božje. »Bijahu s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam đavola ...« (Lk 8, 1-2) Ovdje moramo kazati da opsjednuće ne mora biti povezano s grešnošću. Nakon oslobođenja od zloduha Marija Magdalena stalno ostaje u Isusovoj službi, sve do križa.

Odnos Šimuna Petra i Isusa pretrpio je velike kušnje u više navrata. Najteža je trostruka izdaja Petra. Isus pogledom liječi Petra i njegov pokajnički plač i njihovo trogodišnje prijateljstvo. Daje Petru elan da dotrči do prazna groba i prvi ulazi u Isusov grob.

Ivan, posebno voljeni učenik, do zadnjega je uz Isusa i među prvima je kod prazna groba. Trči brže od Petra, pokazuje da je mlađi i brži i da je srcem vezan za Isusa.

Kroz slijedeću vježbu naći ćemo se između ovih troje Isusovih miljenika. Temeljit ćemo vježbu na drugom čitanju Kološanima kako bi postali svjedoci poput Petra koji svoje svjedočenje Isusa, sažima u kratku sintezu iznešenu u prvom čitanju.

Vježba:

  1. Promotriti svaku od ovih osoba, prisjećajući se specifičnih zgoda iz drugih tekstova evanđelja; Marija Magdalena, Šimun Petar i Ivan.
  2. Pronaći se u jednoj od ovih osoba u odnosu sa Isusom.
  3. Marija Magdalena, Petar i Ivan traže „ono gore, gdje Krist prebiva, ne zemaljsko“. Čežnja za Isusom otvara im oči srca kojima su povjerovali i usmjerili svoj život na propovijedanje dajući svjedočanstvo.
  4. Mentalno (kada smo među ljudima) a govoreći kada smo sami, ponavljati ćemo Isusovo ime. Ponavljanjem u nama će Duh Sveti razbuktavati čežnju za Isusom i njegovim riječima i djelima. Pretvarat će nas u njegove misionare milosrđa 24 sata dnevno.
  5. Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus...
  6. Na ponoćnoj misi ČESTITAJ ISUSU USKRS. U svakoj misi čestitaj mu pobjedu na križu, Nnjegovu pobjedu na tvome križu.

Sretan Uskrs svima želi

s. Ljilja Lončar