Četvrtak, 21.07.2016. 13:22

16. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Post 18,1-10

1Jahve mu se ukaza kod hrasta Mamre dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege.2Podigavši oči, opazi tri čovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Čim ih spazi, potrča s ulaza šatora njima ususret. Pade ničice na zemlju 3pa reče: »Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mimoići svoga sluge! 4Nek’ se donese malo vode: operite noge i pod stablom otpočinite. 5Donijet ću kruha da se okrijepite prije nego pođete dalje. Ta k svome ste sluzi navratili.« Oni odgovore: »Dobro, učini kako si rekao!« 6Abraham se požuri u šator k Sari pa joj reče: »Brzo! Tri mjerice najboljeg brašna! Zamijesi i prevrtu ispeci!« 7Zatim Abraham otrča govedima, uhvati tele, mlado i debelo, i dade ga momku da ga brže zgotovi. 8Poslije uzme masla, mlijeka i zgotovljeno tele pa stavi pred njih, a sam stajaše pred njima, pod stablom, dok su blagovali. 9»Gdje ti je žena Sara?« — zapitaju ga. »Eno je pod šatorom«, odgovori. 10Onda on reče: »Vratit ću se k tebi kad isteče vrijeme trudnoće; a tvoja žena Sara imat će sina.« Iza njega, na ulazu u šator, Sara je prisluškivala.

Pripjevni psalam: Ps 15,2-5

2Onaj samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
3i ne kleveće jezikom.

Koji bližnjem zla ne nanosi
i ne sramoti susjeda svoga;
4koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se Gospodina boje.

5Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.
Tko tako čini,pokolebat’ se neće dovijeka.

Drugo čitanje: Kol 1, 24-28

24Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu. 25Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju — 26 otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim. 27Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave! 28Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.

Evanđelje: Kol 1,24-28

38Dok su oni tako putovali, uđe on u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću. 39Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. 40A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: »Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.« 41Odgovori joj Gospodin: »Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo,42a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.«

Razmatranje: Izaberimo bolji dio!

Prepoznati Boga u svom životu u žurbi svakodnevice često nam može promaknuti.

Za dnevne žege Abraham- praotac naše vjere- podigao je oči,pao nice i odgovorio:“Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima nemoj mimoići svoga sluge…“Abraham je imao širom otvorene oči srca, prepoznao je i bogato ugostio Gospodina, na što je dobio obećanje da će on i Sara dogodine dobiti sina.

I nama 2016. god. za dnevne žege sigurno dolazi Gospodin u siromasima, odbačenima od obitelji, društva, očajnima koji ispunjenje života traže u prolaznim radostima i postaju još očajniji- hoćemo li ga znati prepoznati i „ugostiti“, ponuditi mu žive vode sa Zdenca i nahraniti hranom od koje više ogladnijeti neće?!

Tko smije prebivati zajedno sa Gospodinom u šatoru njegovu- upućuje nas psalmist kroz mali ispit savjesti: zapitajmo se da li istinito uvijek iz srca zborimo, jezikom da li blagoslov donosimo, a ne kletvu, bližnjemu da li dobro ili zlo činimo, ne sramotimo bližnje svoje, ne kršimo prisege jer je jako važna svaka izgovorena riječ, ne davati novac na lihvu, ne primati mita….Gospodin je jasan i izričit.

U svakodnevnim trpljenjima, patnjama, nemoćima pozvani smo da poput sv.Pavla uskliknemo: „Braćo: Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovimza Tijelo njegovo, za crkvu…“

Pozvani smo biti poslužitelji mističnom tijelu Kristovu- siromahu tijela ili duha, nevoljniku, prosjaku, očajnomu…Navijestiti im Krista u nama- donijeti nadu slave“…da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.“

A što je zaista najvažnije- da li zaokupljenost svakodnevnim brigama, užurbanostima oko posla, gostiju, …ili Riječ života vječnoga- rekao nam je sam Gospodin odgovorivši Marti.

„Brineš se i uznemiruješ za mnogo ,a JEDNO je potrebno, Marija je izabrala bolji dio koji joj se neće oduzeti.“

Izaberimo bolji dio!!!

K.Š.