Petak, 27.01.2017. 13:57

Četvrta Nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje:Sef 2,3; 3,12-13

Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod.

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega. »Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.«

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam: Ps 146,6c-10

Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.

Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice.

Sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

1Kor 1,26-31

Slabe svijeta izabra Bog.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 5, 1-12a

Blago siromasima duhom!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Riječ Gospodnja.

RAZMATRANJE:

Što mislite kakav će biti naš dom na nebu? Jeste li ikada o tome razmišljali?

Isus nam govori da nebo u srcu već sada nose oni koji su siromašni duhom-kojima ne treba mnogo, koji su nenavezani na svjetovne stvari, užitke, događaje i ljude.

Potom krotki-oni poučljivi- oni daju da im se prigovori, da im se kaže kritika, a da se ne rasrde jer ne dopuštaju da im ego proradi kada čuju loše stvari o sebi. Shvaćaju da im tuđa riječ o njima može biti prevrijedna smjernica za usmjeriti svoj život još više ka Bogu, jer istotako shvaćaju da su nam drugi stavljeni na put izmeđuostalog i da budu ogledala u kojima ćemo moći otkriti više o sebi. A ako smo krotki-istinski prihvaćamo tu bol koju ćemo možda pretrpjeti kada nam se u lice kažu naše mane. Takvi ljudi, koji traže istinu unatoč možebitnoj boli zbog povrijeđenosti, su ljudi koji već sada dopuštaju Bogu da im se nastani u srcu. Već sada kraljevstvo Božije kuca u njihovom srcu.

Zanimljivo je kako Bog i preko proroka Sefanije i psalma u današnjem čitanju, ali i u tolikim drugim tekstovima govori o poniznosti kao jednoj osnovnoj vrlini koju On prihvaća i oko koje se sam trudi da je mi usvojimo. Ponizni ljudi su oni koji osvajaju Kraljevstvo Božje...oni koji osvajaju srce našega Boga!

Blag i ponizan narod je onaj narod koji je Bogu mio. (Sef 3, 12) Bog voli sve narode i svu svoju djecu pod nebeskim svodom, ali ovakav narod je nešto iznimno, nešto što se ne viđa svaki dan. Takav narod je slika kraljevstva nebeskog već ovdje na zemlji i nagoviještaj onoga kakvi ćemo mi biti kao djeca Božija u nebu.

Često se u današnjem svijetu poniznost i blagost izjednačavaju sa osobinama neborbenosti i beskičmenjaštva, tako da mnogi bježe od poticaja da odgajaju te osobine u sebi. Ali Bog ne misli na takve osobine kada govori o poniznosti. Upravo se za poniznost i blagost valja dobro potruditi i izmučiti jer nas previše stvari u svijetu upućuje da u određenim situacijama reagiramo ishitreno, nepromišljeno, ljuto, pod utjecajem strasti i grubo. Oni koji idu Božijim putem znaju težinu toga, ali i ljepotu i plodove koje donosi put poniznosti. Bog nas nikada ne ostavlja same u svemu tome, nego baš suprotno; što smo ponizniji, On je prisutniji. Nebeska logika.

Dajmo se poučiti Božijim poticajima da se ponizimo, kako bi se On mogao nastaniti u nama. A kada On dođe, sve se mijenja; naša tuga odlazi, a dolazi nebeska radost. Dolazi kraljevstvo Božije.