Petak, 11.05.2018. 14:28

7. vazmena nedjelja

Prvo čitanje: Dj 1, 15-17.20a.20c-26

Treba da jedan od ovih bude svjedokom njegova uskrsnuća.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama:

’Njegova kuća nek opusti,
njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!’

Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bî uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.«

I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: »Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.«

Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bî pribrojen jedanaestorici apostola.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 103, 1-2.11-12.19-20ab

Pripjev:

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstava njegovih!

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili što izvršujete naredbe njegove.

Drugo čitanje: 1Iv 4, 11-16

Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 17, 11b-19

Neka i oni budu jedno kao i mi!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«

Riječ Gospodnja.

Razmatranje

Kad čujemo neku radosnu vijest želimo je prenijeti svima, neka je svi čuju. Radost prenosimo jedni na druge i to osjete oni koji nas vide i susretnu.

Tako su i prvi apostoli širili tu novu vijest, Radosnu vijest. Propovijedali su i svjedočili po cijelome svijetu. Radost ih je promijenila. Drugi nisu mogli odoljeti njihovim riječima, i svakim danom Crkva je rasla.

Donosimo radost i promjene, neka svakim danom Zdenac bude brojniji.

Isus je molio za jedinstvo svojih učenika. U njegovoj molitvi „da svi budu jedno“ krije se i velika pouka života. A to je da: do jedinstva za koje Isus moli može se doći samo potpunim prihvačanjem njegova puta, nasljedovanjem njega i njegova života.

On nas sve poziva: „ Slijedi me!“ Njegov je put: prihvaćanje i priznavanje drugoga, povjerenje kojim se u svakom čovjeku prepoznaje dobrota, služenje i ljubav, odricanje i samozataja, njegov je put darivanje, žrtvovanje vlastitog života da bi se život našao.

Put kojim nas Isus poziva poseban je, uzak i mukotrpan, to je put KRIŽA: i samo on vodi do jedinstva.

Isus zna da onima koji krenu za njim neće biti lako. Zašto? Jer živimo u svijetu ljudi koji Bogu mogu okrenuti leđa, jer imaju slobodu. Jer živimo u svijetu laži, sebičnosti, grubosti i nevjere. Ovakav svijet protivi se zahtjevima Isusova zakona. Potrebna nam je njegova snaga da bi se oduprli svim napastima i utjecaju mentaliteta ovoga svijeta. Isus moli Oca za nas, da nam daruje svoju milost kako bismo ostali dosljedni pozivu na koji smo pozvani.

Moli za nas da postanemo svjedoci istine, da u vjernom hodu za njim osjetimo puninu radosti.

Zdenčani, jedino tako ćemo imati radost. Prava radost je u Bogu. Zazivajmo uvijek Božje Ime i njegovim Imenom pobjeđujmo svijet.

Gospodine, daj da budemo poslušni tvome Duhu ljubavi te trajno gradimo jedinstvo na koje si nas pozvao.

Mi trebamo živjeti u svijetu, ali drugaćije. Živjeti s ljudima i dijeliti njihove životne situacije, trebamo biti svjedoci istine. Sve to možemo ostvariti uzajamnom ljubavlju i pomaganjem.

Isus svojom molitvom upućenom Ocu, uči nas kolika je važnost molitve. Molitva je ona koja održava odnos između i uvijek je mjesto susreta učitelja s učenicima.

Zdenčani, budimo ZNAK Isusove prisutnosti u svijetu, u obliku molitve, zajedništva i djela milosrđa.

N.M.


Isusova zadnja želja na zemlji

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Prva poslanica i evanđelje ove nedjelje opisuju isti događaj: zadnje trenutke Isusa sa učenicima, prije njegova uzlaska na nebo.

Evanđelje citira Isusove riječi kojima jasno nalaže učenicima da idu po svemu svijetu, da propovijedaju dobre vijesti od Boga svakome stvorenju. Tko prione uz te riječi i pretvori ih u svoje životno ponašanje uz krštenje taj će se spasiti. Bit će uznesen na nebo. Tko se krsti, ali bez ponašanja u skladu s vjerom neće biti spašen, neće uzaći na nebo.

Znakovi koji prate one koji povjeruju, (a nisu samo za dvanestoricu, niti su samo za posvećeni stalež):

  1. U Isusovo ime izgonit će zloduhe
  2. Zborit će novim jezicima
  3. Zmije uzimati
  4. Smrtonosni otrovi neće im naškoditi
  5. Na nemoćnike ruke će polagati i bit će im dobro.

Uzmimo značenje zlog duha u smislu svakog djelovanja koje ima zle posljedice. Pred svakim zlom zazovimo Isusovo ime. U sebi tiho ponavljajmo: U Isusovo ime odstupi zli duše iz ove osobe, ove situacije, mjesta, stvari, odnosa, društva...

Čitajući Novi zavjet: Evanđelja, Poslanice apostola, Djela apostolska, sve više i dublje usvajamo Isusov način razmišljanja, izražavanja, odnosa, njegujemo unutarnje osluškivanje nadahnuća Duha, zapažamo iz Božje perspektive. Naše misli se čiste. Isus je rekao svojim učenicima da su oni već čisti po Riječi koju im je govorio. To je postepeni rast u mudrosti i milosti. Neprimjetno mijenjamo jezik kojim govore „zemaljski ljudi“ s jezikom ljubavi kojim govori Isus. Taj jezik hrabri, oslobađa, razumije, prihvaća, opominje, liječi, šalje, oprašta...

Zmije su simbol zavođenja, prevare, suprotno od Božjega. Tko povjeruje i usvoji Isusovo ponašanje neće upasti u zamke i zamamnosti ovoga svijeta: požudu tijela, požudu očiju i oholost života. Biti će u svijetu, ali ne od svijeta.

Otrovi su razni i djeluju na razini tijela, duha i duše. Ti su otrovi nemoćni jer Isusov imunitet predanosti volji dobroga Oca pobjeđuje sva zla tijela i svijeta. Oni koji Boga ljube sve im se okreće na dobro. Čak i kada sagriješe, Bog u svojem bezgraničnom milosrđu njihove grijehe pretvara u njihovo spasenje.

Nemoćnici su osobe koje ne žive Božju viziju o njima samima i svijetu. Samarijanka je bila nemoćna dolaziti na zdenac u predvečerje kad su druge žene dolazile. Nakon susreta s Isusom oživila je novim životom.

Susrete poput ovoga, Isusa s „nemoćnicima“ našeg vremena i prostora upriličuje svatko od nas i svi mi kao Zdenac. Svi koji su povjerovali našem propovijedanju, svjedočenju i djelima milosrđa u ime Isusa Krista praćeni su istim znakovima. Oni će zle duhove izgoniti, zmije uzimati, novim jezicima govoriti, nemoćne snažiti, njima nijedan otrov ovog svijeta neće škoditi.

To je Isusova želja za nas i naše preispitivanje u Zdencu. Ako naši korisnici imaju ove popratne znakove i želju da ih imaju možemo pouzdano reći da smo poslušni Isusovoj posljednjoj želji i da smo naučili dobro Njegovu zadnju lekciju.

Uđimo u intimu s Isusom i On će nas obdariti milošću ovih djela i znakovlja.

S Ljilja Lončar