Četvrtak, 27.09.2018. 14:08

26. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Br 11, 25-29

Zar si zavidan zbog mene? Oh, kad bi sav narod postao prorok!

 

Čitanje Knjige Brojeva

U one dane:

Gospodin siđe u oblaku i poče govoriti s Mojsijem, uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše.

Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo – bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u šator – te počeše u taboru prorokovati.

Neki mladić otrča te javi Mojsiju: »Eldad i Medad«, reče, »prorokuju u taboru!« Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: »Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!« Mojsije mu odgovori: »Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Gospodnji postao prorok! Kad bi Gospodin na njih izlio svoga duha!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 19, 8.10.12-14

Pripjev:

Naredba Gospodnja srce sladi!

Savršen je zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Neokaljan strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Sluga tvoj pomno na njih pazi,
vrlo brižno on ih čuva.
Ali tko propuste svoje da zapazi?
Od potajnih grijeha očisti me!

Od oholosti čuvaj slugu svoga
da mnome ne zavlada.
Tad ću biti neokaljan,
čist od grijeha velikoga.

Drugo čitanje: Jak 5, 1-6

Bogatstvo vam istrunu.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! Evo: plaća kosaca vaših njiva – koju im uskratiste – viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospodina nad vojskama. Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 9, 38-43.45.47-48

Tko nije protiv nas, za nas je. Ako te ruka sablažnjava, odsijeci je.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Ivan reče Isusu:

»Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.« »Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«

»Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«

»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.«

Riječ Gospodnja.

Razmatranje: Tko nije protiv nas za nas je

Današnje nas evanđelje poziva da ne budemo zavidni i isključivi. I da se učimo radovati darovima Duha Svetoga koji djeluje gdje hoće i kad hoće, u svijetu, u raznim pokretima i u pojedincima.

Božja naklonost ne pripada samo onima koji su javno i službeno opunomoćeni. Duh puše gdje hoće.

Zdenčani, ako riječju i djelom svjedočimo ljubav koju je posvjedočio i navijestio Isus, sigurno smo Isusovi.

Djela milosrđa su naš pokušaj da svijet učinimo ljepšim, a sebe sličnijim Bogu. Milosrđe postoji i uvijek iznova izranja na vidjelo u dobrim ljudima.

Duh Sveti pokreće i mijenja ljude. Duh puše i među sljedbenicima različitih religija svijeta. Čak i oni koji ne vjeruju oruđe su Božjega duha, a da toga nisu niti svjesni.

Prvo čitanje i evanđelje ove nedjelje stavljaju nas pred fenomen dobrote, poštenja, ljudskosti kod drugih koji ne pripadaju Crkvi.

Isus izražava radost, a i mi bi trebali, zbog svih onih koji čine dobro. Zato promičimo sve što je dobro kod drugih, to je Isusova zapovijed.

Dobro koje drugi čine primjećujmo ga i podržavajmo ga. Ne budimo ljubomorni ni uskogrudni.

Isus želi da učimo od Njega, da uočavamo znakove sveopće dobrote Božje. On želi učiti i učiniti učenike, nas otvorenim za takvu dobrotu.

Božje djelovanje je puno šire i proteže se izvan granica zajednice Isusovih učenika. Isus nas uči kršćansku i katoličku univerzalnost.

N.M.


Za duhovnu izgradnju Zdenčana

U prvom čitanju knjige Brojeva opisan je silazak Boga u oblaku, kako je razgovarao s velikim prorokom i vođom naroda Božjega, Mojsijem. U evanđelju Bog je postao čovjek u Isusu , postao je sjedinjen s ljudskom naravi. Jednostavni prepoznaju u Isusu Spasitelja i sa strahopoštovanjem u prostodušnosti srca pristupaju mu i slijede ga, u zajedništvu su s Njime.

Duše Sveti otvori oči srca našega da vidimo Božje prisustvo u svakoj osobi, da mu se poklonimo u poniznosti srca svoga i da s blagošću stupamo u dijalog, znajući da s Tobom razgovaramo.

Bog uzima od duha koji je na Mojsiju i stavlja ga na starješine naroda. Zahvaćeni istim duhom oni prorokuju. Imaju zajedničko iskustvo s Mojsijem. Vide Božjim očima, govore njegovim riječima, čak i dvojica starješina koji su ostali u šatoru.

Jošua koji je od svoje mladosti s Mojsijem ljuti se na Eldada i Medada i moli Mojsija da ih ušutka. Jošua još raste u vjeri, ovo je prilika da ga njegov učitelj pouči da nikome ne treba uskraćivati primanje dara od Boga. Štoviše, on ga poučava da prizivlje na sav narod izljev duha Božjega.

Gospodine izlij svoga duha na sve nas. Tvoj duh neka nastani naše misli, osjećaje i pretače se u naše milosrdno djelovanje, tebi na slavu i spasenje duša.

Učenici Isusu pričaju da su sreli čovjeka koji je u njegovo ime izgonio zloduhe, te su se hvalili kako su mu branili jer nije s njima. Isus ih poučava o jedinstvu koje se očituje djelovanjem u istom duhu. Iz teksta nam nije poznato jeli taj čovjek nekad susreo Isusa, ne znamo na koji je način primio od Njegova duha. Dar Božji kojega ima je vidljiv po plodovima: to je oslobođenje zarobljenih od zloduha.

Ova dva primjera nam pokazuju važnost duhovnog jedinstva koji se očituje po vidljivim plodovima u korist čovjeka koji trpi i izgradnji duhovne zajednice.

U svijetlu ovog opisa vrednujemo važnost i veličinu suradnika i kumova Zdenca Milosrđa koji u istom duhu i nakani doprinose djelima milosrđa, progovarajući i svjedočeći Boga prisutna u djeci, starcima, bolesnima i svakoj osobi potrebitoj vjere, ljubavi i pouzdanja. Djela milosrđa su Božji govor ljubavi i brige kojim prorokuje Zdenac Milosrđa u jedinstvu sa svim svojim članovima i suradnicima.

Sve je veliko i važno u Isusovim očima ako se radi u Njegovo ime: „Tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi neće mu propasti plaća.“ Ali vrijedi i obratno: ne sablažnjavaj nejaka u vjeri.

Slavimo te Bože sveti, Bože jaki, Bože ljubavi i beskrajnog milosrđa što se očituješ po svima koji prorokuju riječima nade i djelima milosrđa, svima nama i po nama suvremenim siromasima duše i tijela.

s Ljilja Lončar