Petak, 26.10.2018. 11:01

30. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Jr 31, 7-9

Slijepe i hrome utješene vraćam.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:
»Kličite od radosti Jakovu,
podvikujte prvaku narodâ!
Objavljujte, uznosite, navješćujte:
Gospodin spasi narod svoj,
ostatak Izraelov!
Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne,
skupljam ih s krajeva zemlje:
s njima su slijepi i hromi,
trudnice i rodilje:
vraća se velika zajednica.
Evo, u suzama pođoše,
utješene sad ih vraćam!
Vodit ću ih kraj potočnih voda,
putem ravnim kojim neće posrnuti,
jer ja sam otac Izraelu,
Efrajim je moj prvenac.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 126, 1-6

Pripjev:

Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
Silna im djela Gospodin učini!«
Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

Drugo čitanje: Heb 5, 1-6

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki veliki svećenik, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron. Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 10, 46-52

Učitelju moj, da progledam.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.

Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!«

Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim.

Riječ Gospodnja.

Razmatranje: Želim progledati

Isus, jedina prava nada, za Bartimeja i za svakoga od nas. Bartimej vjeruje. Vjeruje da će mu Isus pomoći da progleda. Veliko je njegovo povjerenje koje izlazi iz srca i upućeno je Velikom srcu.

Bartimej Isusa naziva Učiteljem, to je vrlo osobno, povjerljivo i prisno oslovljavanje. Bartimej želi vidjeti. On vjeruje da Isus može to učiniti, i u tome je Bartimej za sva vremena uzor.

Duboka je njegova čežnja da vidi svijetlo. Čeznemo li mi za Svijetlom? Jesmo li slijepi? Jesmo li slijepi za naše vlastite pogreške. Mnogo puta jesmo i zbog toga trpimo.

Zovemo li mi u našoj nevolji Isusa?

Učitelju, želim izići iz moje tame. Budi moje svijetlo! Želim ti vjerovati i povjeravati ti se.

Tek kada Bartimej odbaci svoj ogrtač, može do Isusa. Odbacuje ono što mu pruža lažnu sigurnost i ne dopušta da se potpuno slobodan obrati Isusu.

Što to meni pruža lažnu sigurnost i ne dopušta mi da se potpuno slobodna obratim Isusu.

Želim li uopće u žamoru ponuda silnog mnoštva razabrati Isusovu ponudu koja jedina sigurno vodi željenom cilju života? Ustrajem li u vapaju te slijedim poticaje onih koji me potiču? A možda mi je još uvijek drag ogrtač za kojeg držim kako mi je životna sigurnost pa ga se ne želim riješiti?

Što mi je vrijedno i važno?

Ustrajni vapaj Isusu, dobro čuti Njegovo pitanje: Što hoćeš da ti učinim?

Ispunjeni ustrajnom bistrinom vjere, otvorenih očiju uputimo se za Njim i On će sigurno učiniti da progledamo.

N.M.


Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Ovo nedjeljni odlomak Markova evanđelja prikazuje nam Bartimeja, slijepca, koji u Isusu prepoznaje obećanog Mesiju i Spasitelja. On sjedi pokraj ceste i pored njega prolaze ljudi koji idu u Jeruzalem na slavlje Pashe. Zbog svoje ograničenosti ne može se pridružiti mnoštvu. Bartimej se ne predaje, ne pada u očaj, želi da ozdravi, da progleda. Čuo je da putem prolazi Isus, u svojoj nutrini osjetio je da mu Isus može pomoći, i poče vikati :«Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!» Mnogi su ga ušutkivali ali on je još jače vikao:«Sine Davidov smiluj mi se!» Isus im reče da ga pozovu, i oni ga pozvaše, hrabreći ga: «Ustani! Zove te!» On baci sa sebe ogrtač, skoči i u vjeri dođe do Isusu, koji ga upita :» Što hoćeš da ti učinim?»  Batimej reče:» Učitelju, moj da progledam». Isus mu reče:» Idi, vjera te tvoja spasila!» I on odmah progleda i uputi se za njim.

Isus je i do sada ozdravljao slijepce ali Bartimej je poseban po tome što je odmah nakon ozdravljenja krenuo za Isusom. Bartimej nam je primjer probuđene vjere jer on nije samo progledao očima, već i srcem.

Sljepoća je teška bolest i oni koji su slijepi potrebni su tuđe pomoći. Iz ovog nedjeljnog evanđelja vidimo da se može biti slijep i pored zdravih očiju. Svi oni koji su bili zdravih očiju i koji su hodili prema Jeruzalemu u Isusu nisu vidjeli niti prepoznali Mesiju i Spasitelja. Vidio ga je i prepoznao srcem, slijepi Bartimej. Ono što se vidi i prepozna srcem, najvrjednije je.

Dok ovo pišem u misli mi dolazi jedno pitanje, kao da me Isus pita: « Vjeruješ li da je Zdenac moje djelo? Vjeruješ li da je to moj dar vama koji ste u Zdencu i svima koji će doći u Zdenac?»

Moj odgovor je vjerujem ali moja djela ne pokazuju da još uvijek srcem vidim tu istinu.

Na meni je ogrtač, osjećam se  grešna, nedorasla i neprimjerena Tvojega poziva, slaba sam i sumnjam u sebe. Unatoč tome Isuse pozivaš me i kroz moje slabosti i sumnje vodiš me k sebi, jer me ljubiš i želiš da živim s Tobom. Želiš da preko mene ljubiš i djeluješ, zbog toga te molim Isuse da mi pomogneš. Vapim za Tvojom pomoći Sine Davidov.

Isuse, smiluj mi se, molim te, pobudi moju vjeru, vjeru koja će mi dati hrabrosti da te nasljedujem i u djelima a ne samo riječima. Isuse daj da čujem Tvoj poziv jer želim sa sebe baciti ogrtač koji me sputava. Molim te da potpuna vjera u Tebe bude svjetlo mome srcu.

Dragi Zdenčani neka Isus bude cilj svake naše molitve, svakog našeg traženja, jer samo nas On može osloboditi i nanovo roditi, kako bismo u potpunosti mogli biti Njegovi suradnici na ostvarivanju Kraljevstva Božjega u Zdencu.

Blaženka