Četvrtak, 20.12.2018. 10:54

Četvrta Nedjelja Došašća

Prvo čitanje:Iz 7, 10-14

Evo, djevica će začeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 24, 1-4b.5-6

Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!
Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
  svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
  i na rijekama učvrsti.
Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: 
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina 
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
  koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje:Rim 1, 1-7

Isus Krist, potomak Davidov, Sin Božji.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

Riječ Gospodnja

Evanđelje:Mt 1,18-24

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.

Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Riječ Gospodnja.

RAZMATRANJE:

Naš Bog čini čudesna djela u našoj svakodnevici i pomaže nam da ih shvatimo i živimo srcem.

Mariji, koja je začela Isusa po Duhu Svetom i time prihvatila biti otvorena za najveće Božje djelo u ljudskoj povijesti, zasigurno nije bilo lako prihvatiti ovakvu veliku odgovornost. Kojem čovjeku bi bilo?

Sigurno joj nije bilo lako ni nositi se s neprijatnim pogledima stranaca te razočaranim i tužnim pogledima njenih bližnjih od onog trenutka kada su shvatili da je trudna, a nije se još udala za svog zaručnika Josipa. U tradicionalnoj židovskoj okolini ovakva situcija je bila vrlo rijetka i Marija je za svoju izvanbračnu trudnoću trebala biti osuđena kamenovanjem na smrt. Gledajući ljudskim očima, nitko nije mogao shvatiti dubinu otajstva njene trudnoće.

Možemo zamisliti i Josipovu bol kada je shvatio da je njegova Marija trudna. Vjerovatno je sanjao da će s njom osnovati veliku židovsku obitelj koja će služiti Gospodinu, a ona je otišla sa drugim čovjekom, mislio je, gledajući iz ograničene ljudske perspektive.

No unatoč velikoj povrijeđenosti koju je Josip mogao osjetiti, on je znao kakva je Marija, volio ju je iz dubine srca i odlučio je biti pravedan slijedeći zakon ljubavi u svom srcu. S bolnim srcem, počeo je planirati kako da je otpusti, a da ne bude izvrgnuta kazni koja ju je čekala.

U tim trenutcima javlja se Bog. Bog je vidio patnju Josipovu i njegovo zalaganje za Marijino spasenje. Vidio je da se Josip nije poveo mržnjom i da je odlučio biti pravedan i slušati Božiji glas u svom srcu. Anđelov govor smiruje Josipa, rasvijetljava njegove dileme i upućuje ga na novu, životnu misiju-biti Isusovim ocem; ocem onog koji spašava sve.

Josip prihvaća poziv te kao i Marija postaje posrednik spasenja čitavog grešnog čovječanstva, našeg spasenja!

Marija i Josip su nam dani kao primjeri istinskih Božijih tražitelja ( Ps 24, 6 ) jer su prihvatili Božiji poziv unatoč svim mogućim neugodnostima i preprekama koje on može sa sobom nositi. A njihovo prihvaćanje svoje životne zadaće donijelo je nama spasenje.

Ugledajmo se na njih. Biti otvoren Božijem zovu i ne bojati se, donosi nama i drugima blagoslov, radost, mir i u konačnici spasenje. I nemojmo se bojati, jer Bog ohrabruje i rasvijetljava naše putove (Mt 1, 20) videći našu angažiranost oko slijeđenja Božijeg poziva-slijeđenja ljubavi!