Utorak, 17.09.2019. 09:46

25. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Am 8, 4-7

Protiv onih koji kupuju siromaha za novac.

Čitanje Knjige proroka Amosa Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! Kažete: »Kad li će mlađak proći da prodamo žito, i subota da tržimo pšenicu? Smanjit ćemo efu, povećati šekel da varamo krivim mjerama, da kupimo siromaha za srebro, potrebita za sandale i da prodajemo otražak pod žito.« Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim: »Dovijeka neću zaboraviti nijednoga djela vašega.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 113, 1-2.4-8

Pripjev: Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha.

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Drugo čitanje: 1Tim 2, 1-8

Neka se obavljaju prošnje za sve ljude Bogu, koji hoće da se svi ljudi spase.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 16, 1-13

"Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:
»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.' I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.' A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.' Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto korâ pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.' I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

Riječ Gospodnja.

Razmatranje: Božja pravednost stoji na strani slabih.

Usporedba u Evanđelju o nepravednom upravitelju djeluje kao ismijavanje, kad Isus, čini se, hvali ponašanje toga varljivca. No, Isus želi reći nešto drugo. Isus ne hvali upravitelja zbog toga što loše upravlja imanjem svoga gospodara ili zbog toga što tuđim novcem pridobiva ljude za sebe, nego jedino zbog toga što se daje na posao promišljeno i pogledom upravljenim u budućnost.

Isus nas želi poučiti tri stvari: iskoristiti vrijeme dok još za to imamo mogućnosti; sada, u sadašnjosti graditi svoju budućnost; odlučiti se za potrebnu promjenu života prije nego je prekasno. Ta se usporedba nadopunjuje u slijedećim recima izrekama o bogatstvu. Bogatstvo je opasno, jer lako zavodi na nepravednost. Onaj tko ima mnogo izgleda možda izvana bogatiji, ali bogatiji je onaj tko manje treba.

A najbogatiji je onaj tko puno daje.

Samo aktivno zauzimanje za one koji su u nevolji i za siromašne čini nas kao kršćane vjerodostojnima. Iskoristimo svaki dan s njegovim mnogostrukim, naizgled neznatnim mogućnostima i ispitajmo svoj život na mjerilu pravednosti prema ljudima, a time i prema Bogu.

Naše bogatstvo dano nam je samo u jednu svrhu: da ukinemo siromaštvo u svim područjima ljudskoga života. Isus nažalost govori istinu: "Djeca ovoga svijeta" često su puno puta pametnija od "djece svjetla". Kad bismo se mi zauzeli za dobro, za kraljevstvo Božje, za ljubav prema bližnjemu s puno fantazije, energije, ustrajno, kao što se mnogi varalice zauzimaju za zlo djelo, tada bi svijet izgledao drugačije.

Mi smo „sinovi svjetlosti.“ Isus neće da nas, po svojoj domišljatosti u zlu preteknu „sinovi ovoga svijeta.“ Isus nas potiče da planiramo budućnosti kod Boga – u Kraljevstvu Božjem. Odlučnost za Kraljevstvo Božje zahtijeva: volju, trud, vrijeme, plan, energiju i jednom riječju sve naše moći. A znamo da o našem sadašnjem životu ovisi kako će nam izgledati život vječni.

Isus nas suočava s pitanjem: koliko mi činimo za svoju vječnu budućnost? Malo je vremena da izborimo svoje spasenje. Svaki je trenutak presudan, svako je doba kobno. Možemo zakasniti, promašiti pravi trenutak. Zato, budni budimo.

N.M.