Subota, 23.11.2019. 10:12

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Prvo čitanje: 2Sam 5, 1-3

Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 122, 1-5

Pripjev:

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja.

Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

Drugo čitanje: Kol 1, 12-20

Prenio nas je u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Zahvaljujemo Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Tà u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela, Crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 23, 35-43

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!« Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.« Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«

Riječ Gospodnja.

Razmatranje:

Kristova vladavina ne dolazi tamo gdje se Crkva ponaša kao vladarica. Crkva nas upućuje na dolazeću Božju vladavinu i u njegovoj je službi. Papa Franjo kaže: Crkva nije tu da vlada, ona je tu da služi i liječi. Svetkovina Krista Kralja nije uvedena u vremenu najvažnijeg trenutka crkvene moći, nego u prošlom stoljeću: 1925, osam godina prije nego je u Njemačkoj zgrabio vlast nacionalsocijalizam. Da, Krist Kralj nam je pokazan ne kao pobjednik i vladar, nego u svojem krajnjem poniženju. Bespomoćan je i visi na križu. Ovdje iščitavamo njegovo poslanje. Ovaj kralj je kralj pomirenja. Gdje je Krist prisutan tu nema pobjednika ni pobijeđenog, nego samo pomirenih. Gdje su ljudi u miru tu je prisutno kraljevstvo Kristovo. Budimo donositelji mira. Ja to mogu, ako je u meni samome mir. Izmirimo se najprije sami sa sobom u pogledu na Krista koji je Kralj pomirenja i mene susreće ljubazno i milosrdno. Krist Kralj ima moć nad srcima ljudi, On ljubavlju želi osvojiti ljude. Isusova ljubav je istodobno svemoćna i nemoćna, ovisno o tome je li je prihvatimo ili odbacimo.

Prepoznajimo Božju čežnju za ljudskom ljubavlju ali uvijek u slobodi i za slobodu. Vikali su mu: „Siđi s križa i povjerovat ćemo da si Sin Božji.“ Isus nije sišao, jer preko čuda ljude nije htio učiniti robovima. Žudio je za slobodnom ljubavlju, a ne iznuđenom. Zato, otvorimo svoje srce Kristovoj ljubavi. Pustimo Isusa kraj svog srca u svoj život.

Njegova predanost i bezuvjetna ljubav poziva nas da prihvatimo najizvrsniji, kraljevski put ljubavi čija moć uspravlja i oslobađa. Gospodine udjeli nam snagu da možemo nositi svoj križ, jer prihvaćajući križ ti kraljuješ u nama, a mi ćemo moći naviještati, Krist je naš Kralj.

N.M.