Četvrtak, 13.02.2020. 14:02

6. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje: Sir 15,15-20

15 15Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. 16On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. 17Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati. 18Jer velika je mudrost u Gospoda, on je svemoćan i vidi sve. 19Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospod zna svako djelo čovječje. 20Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

Pripjevni psalam: Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34

119 1Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Jahvinu!
2Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže;

4Naredbe si svoje dao
da se brižno čuvaju.
5O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!

17Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim,
i tvoje riječi čuvam.
18Otvori oči moje da gledam
divote tvoga Zakona!

33Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja.
34Pouči me da se tvoga držim Zakona
i čuvat ću ga svim srcem.

Drugo čitanje: 1 Kor 2,6-10

2 6Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, 7nego navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, 8a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. 9Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. 10A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.

Evanđelje: Mt 5,17-37

5 17"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. 18Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. 19Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom." 20"Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko." 21"Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. 22A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne `Glupane!`, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: `Luđače!`, bit će podvrgnut ognju paklenomu." 23"Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, 24ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar." 25"Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. 26Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića." 27"Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! 28A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. 29Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. 30Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao." 31"Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. 32A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub." 33"Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. 34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. 35Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! 36Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. 37Vaša riječ neka bude: `Da, da, - ne, ne!` Što je više od toga, od Zloga je."

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Isus nastavlja svoj „Govor na gori.“ Ovo nedjeljno čitanje otkriva ZAPOVIJEDI u svjetlu Kristove osobe. Božja je ponuda usmjerena prema ljudskoj SLOBODI: „Ako hoćeš možeš…“, Isus ulazi u temeljne postavke Dekaloga – Deset zapovijedi. Na sasvim nov i vrlo zahtjevan način tumači prvobitnu Božju volju. Oštro se suprotstavlja vjerskom formalizmu, vanjskom obdržavanju moralnih propisa. U zapovijedima zahtijeva angažiranje cijele naše osobe, stavlja u pitanje naše srce.

Isus unosi nove 'mjere' u Zakon: bogoljublje i čovjekoljublje. Govori i o temeljnom

pitanju kršćanskog života - MORALU. Govori nam što znači biti kršćanin po Isusovoj mjeri.

Isus od nas traži dobro srce. Iz ljudskog srce izlazi SVE – kako dobro, tako zlo. Koja će osobina prevladati u ljudskom srcu, ovisi od njegove Božje snage. Da bi naše srce bilo prepuno Božje snage, naša ljubav treba biti bez egocentrizma (sebeljublja), slična ljubavi Isusa Krista: to je ljubav bez proračunatosti o tome što dobivam i što gubim – obradovati drugoga, biti za drugoga!

Zdenčani, nama je Zakon osoba Isusa Krista. Ono što on govori to i čini! Nama je krenuti za njim, jer je on naš Put, Istina i Život.

Naš je put, Isuse, teži. Tvoja ljubav, tvoja istina, tvoje djelo, trebaju biti i naš put. Nije lako, ali drugoga puta nemamo!

Bog Otac daje nam slobodu odabira: „Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.“ Bog neće vjeru na silu – još manje ljubav na silu, On želi biti priznat, služen i ljubljen. Ali, koliko možemo biti slobodni ako uzmemo u obzir naše ljudske uvjetovanosti: rođenjem, genima, odgojem, obrazovanjem, utjecajem obitelji, društvom.

Mi hoćemo surađivati s Božjom milošću, na svome putu ostvarenja, kako bi bili što sličniji Kristu.

Isus nas zove na istinsko nutarnje obraćenje. Živimo usklađeni s Bogom i njegovim Zakonom. Zakon nemojmo doživljavati kao nešto što moramo, već kao oblik LJUBAVI prema Bogu, koji je sama ljubav. Život doživimo kao sreću, sigurnost, napredak. A Zakon je život.

Sv. Pavao govori o mudrosti, suprotstavlja mudrosti ljudskoj, Mudrost Božju. Mudrost o kojoj Pavao govori obavijena je „misterijem,“ ona je dio Božjeg plana i nije dostupna ljudskom istraživanju. Ali je Bog „prije vjekova“ odlučio da njegova mudrost bude „na našu slavu.“ Nama Bog po svom Duhu otkriva svoju Mudrost, otkriva nam da razumijemo Krista – unutarnjim osjećajem vjere – svojim srcem.

A nama to Bog objavi po Duhu, jer Duh sve proniče i dubine Božje.“

Prepustimo se Duhu Božjemu – on će nam prosvijetliti srca da razumijemo Isusa Krista.

Isus nas nastavlja poučavati, pojašnjava nam Zakon, dopunjava ga, donosi izmjene. Čini ga težim za čovjeka, vjernika. On otvara naša SRCA i u njih unosi ZAPOVIJEDI Božje. Tu, u srcu, nikada ih ne možemo zaboraviti. Svaki naš grijeh, ostaje u našem srcu i pamtimo ga, bez obzira kada smo ga ispovjedili. Ali, ostaju, u srcu i lijepe, dobro učinjene zapovijedi.

Želimo li biti Kristovi učenici, postupajmo po duhu Božjih zapovijedi. Isus ne dokida vrijednost zapovijedi, nego pokazuje kako je dubok njihov smisao. Trebamo ih ispuniti u slobodi ljubavi!

Gospodine, rasvijetli svojim Duhom naš put, da vjerni evanđelju, možemo svim ljudima donijeti radost i spasenje po Božjim zapovijedima. Učini naša srca pravedna i iskrena da se možeš trajno nastaniti u nama. Budi nam okrepa i ne dopusti da itko posustane na putu vjere i vjernosti tebi.