Četvrtak, 19.11.2020. 14:06

Krist Kralj

Prvo čitanje Ez 34, 11-12. 15-17

»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam 23, 1-3.5-6

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje 1Kor 15, 20-26.28

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mt 25, 31-46

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Krist je Kralj svega stvorenja!

Mnogi tijekom povijesti su žudjeli za Bogom, ni danas se ništa nije promijenilo. I danas mnogi žude, čeznu za Bogom i njegovom blizinom. Želimo ga dosegnuti: dugotrajnim molitvama, iscrpljujućim postovima, mukotrpnim hodočašćima, neki put do Boga vide u umovanju i razmišljanju, u istraživanju starih mudraca. Puno je putova do Boga i Bog svakoga vodi na svoj način.

Zdenčani, današnje nam evanđelje, Božja Riječ, pokazuje najsigurniji, najjednostavniji i najlakši put do Boga. Put do Bog,a put je do čovjeka.

U današnjoj prispodobi Isus nam tumači, što će nas to Kralj pitati na koncu svijeta!?

Koliko smo Očenaša izmolili? Koliko smo misa “odslušali”? U koliko smo marijanskih svetišta hodočastili? Kojih smo katoličkih udruga bili članovi? Hoće li nas pitati jesmo li bili redovnici, svećenici, laici? Ili će možda biti važno tko nam je bio otac, a tko majka, koje smo škole završili?

Ništa od toga. Ničim ga ne možemo podmititi.

Kralj, Krist Gospodin, ima samo jednu “slabost”, smo jednu “slabu točku”: ljubav prema potrebitu čovjeku. Pitat će nas, jesmo li gladna nahranili, jesmo li gologa odjenuli. Pitat će nas kako smo se postavili prema utamničeniku, bolesniku… Pitat će nas jesmo li znali praštati, jesmo li svojima bližnjima doista bili bližnji.

Zašto je to tako važno?

Kristu je najvažniji čovjek. Djelatna ljubav prema bližnjemu mu je najbitnija. Čineći dobro sigurno nećemo pogriješiti.

Sv. Vinko Paulski, ostavio nam je savršeno jasnu smjernicu: “Služenju siromasima treba dati prednost pred svime i valja ga bez odlaganja izvršavati. Ako treba u vrijeme molitve odnijeti potrebnome lijek ili pomoć, mirne duše pođite k njemu, a to što treba obaviti prinesite Bogu kao da ste prisustvovali molitvi. Neka vas ne mori tjeskoba u misli niti pomisao na grijeh zbog toga što ste propustili molitvu poradi služenja siromasima. Ne zanemarujemo naime Boga ako se radi Boga od njega udaljimo, to jest, ako propustimo jedno djelo Božje da bismo na taj način izvršili drugo.”

Blago nama budemo li tako činili, eto nam Kraljevstva Božjega već ovdje.

Iz istine o vječnoj nagradi i kazni izvire obveza za nas ljude da živimo do kraja pozorni na sve što činimo, te da svoje ponašanje suobličujemo volji Onoga koji je moćan obdariti nas životom vječnim.

U punoj svijesti i odgovornosti težimo prema budućoj proslavi, pozorni na svaki svoj čin, jer se njime određujemo za vječnost.

Neka prisutnost mlakih među nama ne umanji našu gorljivost, jer za ovoga života dobri i zli su pomiješani, pa i u samoj Crkvi.

Bog nam daje prigodu da se obraćamo i da živimo obraćeni do posljednjeg dana i daha, ne propuštajmo je. Živimo sada vjerno Kristu, kralju, pastiru i sucu, jer kada dođe u slavi samo će očitovati ono što smo bili i što smo u srcu nosili i krili. Ne budimo tvrdoglavi nego se trudimo tako živjeti da nas Krist Isus uvede u puninu života vječnoga.

Krist želi vladati u našim srcima. Njegova vladavina je mir, radost, pravednost. Krist, naš Kralj, očekuje od nas djela.

Krist treba vladati u našoj duši. Ali što bismo odgovorili da nas upita: Dopuštaš li ti da ja kraljujem u tebi?

Ja bih Mu odgovorila da mi je zato potrebno obilje njegove milosti. Jedino tako će se sve promijeniti.

Zdenčani, potrudimo se da ljubimo sve ljude ali ljubimo iznad svega Krista. A voljeti i upoznati Krista možemo samo služeći ljudima.

N.M.