Utorak, 11.10.2022. 14:21

29. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje:

Izl 17, 8-13

Dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jošui: »Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda, sa štapom Božjim u ruci.« Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon otežaše. Zato uzeše kamen, staviše ga poda nj i on sjede na nj, a Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 121, 1-8

Pripjev:

Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju.

 

K brdima oči svoje uzdižem:
odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

Tvojoj nozi on posrnuti ne da
i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.
Ne, ne drijema i ne spava
on, čuvar Izraelov.

Gospodin je čuvar tvoj,
Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
Neće ti sunce nauditi danju
ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga,
čuvao dušu tvoju!
Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak
odsada dovijeka!

Drugo čitanje:

2Tim 3, 14 – 4, 2

Da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

 

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.

Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: propovijedaj riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje:

Lk 18, 1-8

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:

»U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ’Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ’Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.’«

Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«

Riječ Gospodnja.

 

Razmatranje

Ključna riječ ove nedjelje je: USTRAJNA MOLITVA. Molitva je stalno prisutna u Isusovu Evanđelju.  Bog uvijek čuje čovjekovu molitvu. Ako u to sumnjamo, onda nemamo vjere.  Danas je čovjek sve dalje od svetoga i uzvišenoga. Materijalizam i tehnika s kojom se čovjek danas služi, potiskuju vjeru. Bog poziva i ne prestaje pozivati, ali ljudi su slobodni u svom odabiru i od Boga.

U suvremenom tempu života i utrkom za svime i svačim nema vremena za razmišljanje, a kamoli za molitvu.  Može se reći: sve je manje vjere ili čovjeku je sve važnije od vjere.

U ovakvom ozračju posve nam je blizak i shvatljiv Isusov upit: „Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?“

Hoće, ako bude molitve!?

VJERA i MOLITVA su uzajamno ovisne. Možemo reći da je u osobnom životu prisutna vjera  tamo i onoliko koliko je prisutna molitva. A isto tako molitva je prisutna samo i onoliko koliko je prisutna vjera.

Molitvu ne smiju utrnuti svakodnevni poslovi i brige. Tko prestaje moliti, prestaje i vjerovati, jer molitva je disanje duše, a tko prestane disati, prestaje živjeti.

USTRAJNOST u MOLITVI jedan je od najvećih darova vjere, pa i u njezinoj krizi. Ustrajnost kada se čini da je sve izgubljeno.

Kad Mojsije nije mogao ustrajati sam u molitvi pomagali su mu Aron i Hur. S njihovom pomoći njegova je molitva ponovo „oživjela“, ponovo je bila ispunjena duhom i s Božjom pomoći.

Ustrajnost treba, često, pomoć. Ustrajnost treba zajedništvo. Zajedništvo pomaže kad osobna molitva malaksa.

Molitva udovice pokazuje da molitva onoga koji je „najmanji“ i „zadnji“ neće biti ignorirana od Boga. Bog je onaj koji je na našoj strani. Bog će uslišati naše molitve, ali On želi s nama biti i ostati u dijalogu, želi biti uključen u naš svakodnevni život.

Zato Zdenčani  razgovarajmo  stalno s Bogom i budimo svjesni  da će nas On uslišati. Ako tako živimo i radimo radosno ćemo dočekati ponovni Kristov dolazak. Snagu za osobnu vjeru crpimo iz Svetog Pisma  ono je „puno Božjega Duha,“ „od Boga nadahnuto,“ ali i aktivno, „Duhom Božjim diše i odiše.“

Zdenčani Timotej je dobio naputak, ali ne samo on i mi:

„Propovijedaj Riječ!“ – „Propovijedaj Evanđelje!“ – „Vjeru u Isusa Krista.“

Taj nauk svjedočimo, učvrstimo ga kod sebe i svjedočimo drugima: bijelom, crnom, žutom i crvenom čovjeku.

N.M.