Utorak, 25.10.2022. 11:01

31. nedjelja kroz godinu C

 Prvo čitanje:

Mudr 11, 22 – 12, 2

Ti si milostiv svima jer ljubiš sva bića.

 

Čitanje Knjige Mudrosti

Sav je svijet pred tobom, Gospodine, kao zrnce praha na tezulji

i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju.

A ti si milostiv svemu jer možeš sve

i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali.

Jer ti ljubiš sva bića

i ne mrziš ni jedno koje si stvorio.

Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio.

A kako bi išta moglo opstojati

ako ti ne bi htio?

Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao?

Ali ti štediš, jer sve je tvoje,

Gospodaru, ljubitelju života,

i tvoj je besmrtni duh u svemu.

Blago kažnjavaš prestupnike,

koriš ih i opominješ za grijehe njihove

da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine!

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 145, 1-2.8-11.13cd-14

Pripjev:

Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj!

 

Slavit ću te, Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

 

Drugo čitanje:

2Sol 1, 11 – 2, 2

Proslavilo se ime Kristovo u vama, i vi u njemu!

 

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Uvijek molimo za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.

A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na dan Gospodnji.

Riječ Gospodnja.

  

Evanđelje:

Lk 19, 1-10 

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Želimo li vidjeti Isusa?

Zakej je vrlo bogat čovjek. Ima sve što mu treba za život.

Ali on trči, penje se na smokvu i želi vidjeti Isusa. Nije bio bolestan! Iako nije bio bolestan,  kad je upoznao Isusa, bio je izliječen.

Svoje bogatstvo stekao je nepošteno. On je grešnik, obmanjuje ljude. Živi u materijalnom bogatstvu, ali je izoliran od zajednice. Muči ga osjećaj izolacije. 

Isus vidi čovjeka u potrebi. Preuzima inicijativu. Pozove Zakeja. Zakej se brzo spusti i potrči prema Isusu.

Susret s Isusom ga mijenja. On mu otvori svoje srce i postane drugi čovjek, novi čovjek. Sve što ima, dijeli s drugima. Prelazi iz smrti u život.

Ostajemo li mi blizu Boga i mijenja li nas susret s Isusom? Preobražava li nas Božja ljubav?

Odnos između čovjeka i Boga Stvoritelja korelacija je ljubavi, iako poremećena grijehom, ona se mijenja. Preobraženi smo Isusom, Sinom kojeg nam Bog šalje.

Transformacija također zahtijeva naše sudjelovanje. Prepoznajmo Božju veličinu i budimo ustrajni u svojim usponima. Iako slabi, možemo puno učiniti.

Isus vidi naše napore, naš naporan rad, našu želju, a kad ne možemo doći do Njega, on dolazi k nama. Susret s Njim nas mijenja, Njegovo "slatko srce", Njegovo milosrđe, mijenja nas. 

Naše predanje Gospodinu težak je i spor proces, s mnogim nedostacima, usponima i padovima.  

Ali s  potpuno otvorenim  srcima i  dušama, On ne odustaje  od nas, ne uskraćuje nam svoju ljubav.

N.M.