Srijeda, 09.11.2022. 16:31

33. nedjelja kroz godinu C

Prvo čitanje:

Mal 3, 19-20a

Ogranut će vam sunce pravde.

 

Čitanje Knjige proroka Malahije

Evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih – govori Gospodin nad vojskama – neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite sunce će pravde ogranuti sa zdravljem u zrakama.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 98, 5-9

Pripjev:

Gospodin dolazi suditi pucima po pravici.

 

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Neka huči more i što je u njemu,
krug zemaljski i stanovnici njegovi!
Rijeke nek plješću rukama,
zajedno s njima neka se brda raduju!

Jer Gospodin dolazi,
dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi
i pucima po pravici.

 

 

Drugo čitanje:

2Sol 3, 7-12

Tko neće da radi, neka i ne jede.

 

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno: ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje:

Lk 21, 5-19

Svojom ćete se postojanošću spasiti.

 

Čitanje svetoga Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«

Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« A on reče: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i: ’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.«

Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.

No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.

Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Tà ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.

Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Bogobojazni se ravnaju prema Božjim uputama, žive i njeguju prisutnost Svevišnjega. Oblikuju svoje ponašanje prema prirodnom zakonu i objavljenoj riječi u sv. Pismu i Isusu Kristu.

Njima će sunce pravde ogranuti sa zdravljem u zrakama.

Oholi i zlikovci su „kratkovidni“ ovozemaljski ljudi koji svoje uzdanje stavljaju u materijalno bogatstvo i kroje zakone prema svojim nahođenjima, ne obazirući se na zapovijedi Božje. Dani su im odbrojeni i njihov je kraj katastrofalan.

Sv. Pavao poziva Solunjane da nasljeduju njega i njegove učenike. Skreće im pažnju na vrijednost i obvezu rada . U tome im daju primjer i traže da i oni tako rade. Da ne upadaju u zabludu da je sudnji dan blizu, kako su neke agnostičke „struje“ tumačile, zbog čega su mnogi odustajali od rada i postajali teret kršćanskoj zajednici.

Njima Pavao zapovijeda i zaklinje ih da rade i svoj kruh u miru jedu. Ipak milosrđe je veće od pravednosti. Posebno su nam dragocjene Isusove upute što trebamo činiti kad nas stignu progoni radi Imena Njegova.

"Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati

usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš

protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji.“

U toj radosti živimo sve protivštine koje dolaze izbliza ili daleka radi Isusa i Evanđelja.

 

s. Ljilja Lončar
Misionarka Milosrđa