Srijeda, 14.12.2022. 08:49

4. nedjelja Došašća

Prvo čitanje:

Iz 7, 10-14

Evo, djevica će začeti.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev:

Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.
Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

Drugo čitanje:

Rim 1, 1-7

Isus Krist, potomak Davidov, Sin Božji.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 1, 18-24

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.

Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Riječ Gospodnja.

 Za duhovnu izgradnju Zdenčana 

Judejski kralj Ahaz. Ime mu dolazi: Jahve sve drži. Bog je svedržitelj.

Vladao je Judejom  u osmom vijeku, u vrijeme prorokovanja velikog Izaije. U očima drugih kraljeva iz susjednih zemalja Ahaz je bio otvoren za vanjsku politiku. Sklapao je saveze s drugim narodima. Između ostalog, uzimao je njihove običaje i   vjerovanja. Zaslijepile su ga ovozemaljske časti i vlasti. Nije obraćao pažnju na Jahvu i njegova proroka Izaiju.

Bez obzira što se kralj izvlači na račun da ne želi tražiti znak od Jahve, jer ga ne želi iskušavati, prorok svejedno izriče znakovitost. U njemu je nadahnuće nabujalo i on ga mora pustiti da isteče iz njega. To je znak za sva vremena, za čovječanstvo svih naroda i rasa. Djevica će začeti i roditi sina, rodit će Emanuela, Boga Svevišnjega, koji je utemeljio zemlju na morima i učvrstio je na rijekama.

Zemlja je puna znakova Božje svemogućnosti i njegove brige i ljubavi za stvorenja. Psalam iskazuje vjerovanje u Boga stvoritelja zemlje i svega što postoji. On je Gospodar i nema drugoga. Na Goru Gospodnju ne uzlaze svi. Na svetom mjestu mogu stajati samo oni čije su ruke čiste i srce nedužno. Koji se ne predaju ispraznosti, varljivosti zemaljskih kraljeva i prolaznih dobara. Koji ne slijede kralja Ahaza.

Oni su sposobni primiti blagoslov i nagradu od Spasitelja svojega.

Drugo čitanje uzeto je iz prvih redaka poslanice Rimljanima. Pavao se predstavlja kao sluga Isusa Krista, s pozivom apostola u službi naučavanja evanđelja među nevjernicima i poganima carskog grada Rima. Ispovijeda vjeru u Sina Božjega, potomka  Davidova po tijelu. On, Isus po Duhu posvetitelju Sin Božji uskrsli od mrtvih. To je znak od Boga, koji po sili Duha dolazi odozgo, s neba i izlazi iz dubine zemlje, jer je sišao u podzemlje, nad pakao.

Privođenje nevjernika Rimljana Bogu znak je da je došlo spasenje svemu svijetu. Cijelo čovječanstvo sinovi su Božji. Milost i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista znak je da se Emanuel  nastanio u srcu koje je povjerovalo da će Djevica roditi Spasitelja.

Josip, zaručnik Marijin dobio je znak u snu. Povjerovao riječima anđela i poslušao ga. Uzeo je Mariju u svoj dom. Rodio se Emanuel kojemu je on dao ime Isus, ispovjedivši svoje povjerenje u Boga Oca i njegov znak spasenja za sav narod.

U duhu i raspoloženju sv. Josipa pažljivo osluškujemo i prepoznajemo znakove koje nam naš Spasitelj stavlja na put. Molimo sv. Josipa da nas nauči primati znakove na javi i u snu i da nas uči biti poslušnima svakoj Božjoj poruci, stavljati je u djelo.

Molimo ga da nas nauči biti Božjim znakom spasenja i milosrđa u ovom poganskom, svjetovnom svijetu. 

s. Ljilja Lončar

 

Misionarka Milosrđa