Srijeda, 21.12.2022. 09:30

Rođenje Gospodinovo, Božić

 

Prvo čitanje:

Iz 52, 7-10

Neka svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje govoreći Sionu: »Bog tvoj kraljuje!« Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju jer na svoje oči gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem. Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1-6

Pripjev:

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala,
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

 

Drugo čitanje:

Heb 1, 1-6

Bog nam progovori u Sinu.

 

Početak Poslanice Hebrejima

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđelā koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime.

Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 1, 1-18

Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

 

Početak svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.

Riječ Gospodnja.

 

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Blagdan Isusova rođenja je događaj susreta Boga i čovjeka i vječni izazov svakom čovjeku. Isus nije ostao dijete, već je odrastao i u svom učenju ljude suočio s novom, do tada nečuvenom porukom o Bogu i čovjeku. Srž poruke on je zaogrnuo je u sliku djeteta: «Ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko» (Mt 18,3).

Ako se ne odreknemo svoje dvoličnosti i prijetvornosti i ne prihvatimo kao pravilo ponašanja djetinju iskrenu jednostavnost, ne možemo biti Isusovi učenici.

Božić u sebi nosi poruku koja nas suočava sa samim sobom, koja od nas traži da u svom životu ostvarimo nešto od one nevinosti i dobrote što je Stvoritelj stavio u svako dijete. Riječima Svetog pisma, to je poziv da u sebi ostvarimo sliku Božju (usp. Post 1,27). Da čovjek postane pravi čovjek, a ne bog.

Čovječanstvo su najviše obogatili oni koji su prihvatili program Božjeg utjelovljenja, koji su s Isusom znali biti maleni i ponizni, služeći nesebično Bogu i drugom čovjeku.

Riječ, koja je od vječnosti bila kod Boga, po kojoj je sve postalo, a koja je onda uzela ljudsko tijelo i nastanila se među nama. Došla je kao Svjetlo da prosvijetli svakog čovjeka i da svima koji prime to Svjetlo dade vlast da postanu djeca Božja. Tu je jednostavnim, a opet snažnim riječima protumačena Isusova pretpovijest i izrečeno značenje njegova rođenja za čovjeka. Premošćeni su vječnost i vrijeme, povezana je jednostavnost njegova rođenja i uzvišenost podrijetla, nemoć ljudske naravi i veličina božanskog poslanja. 

Birajući maleno i neznatno, Bog ljudskoj oholosti suprotstavlja jedinu pravu silu koja nema rušilačku snagu, a to je moć ljubavi.

Ljubav, udružena s jednostavnošću i poniznošću, ne izdiže se iznad drugih niti ih želi sebi podčiniti, ona je spremna na služenje. Ljubav pokazuje kako je upravo slobodno izabrano poniženje najbolji oblik čovjekova uspona.

Ako shvatimo Božji dolazak u malenosti i nemoći i otkrijemo u sebi praiskonsku čežnju za Bogom, onda je Božić ne samo blagdan Isusova rođenja, nego trajni program očovječenja. U njemu čovjek može učiti što može ljubav koja se nesebično daruje i koja je spremna na služenje.

Gospodine, ti si se u Kristu na čudesan način darovao svim ljudima. Otvori nam oči vjere da te umijemo prepoznati u bližnjima te i sami budemo tvoj dar za svakoga čovjeka,

 

Sretan Božić i blagoslovljenu novu 2023. godinu!

Heri ya Krismasi na Mwaka Mpya!

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!

N.M.