Četvrtak, 12.01.2023. 10:14

2. nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:

Iz 49, 3.5-6

Postavit ću te za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.

 

Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin mi reče: »Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!« A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 40, 2.4.7-10

Pripjev:

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

 

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

 

Drugo čitanje:

1Kor 1, 1-3

 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

 

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 1, 29-34

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:

»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«

I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«

Riječ Gospodnja

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Za današnje 1. čitanje, odabran je odlomak iz knjige proroka Izaije II., iz poglavlja 49., „Druga pjesma o Sluzi Jahvinom.“ Izaija opisuje poslanje izabranika Božjeg, koji će postati SVJETLOST za sve narode – svjetlost svijeta.

Govori se o jednom sinu izabranog naroda koji će biti ispunjen Duhom Božjim i koji će postati SVJETLOST za sve narode.

Pjesmu o Sluzi Jahvinu, proroka Izaije, prva Crkva je primijenila na Isusa Krista. Isus Krist ima od nebeskog Oca poslanje da bude svjetlost čitavom čovječanstvu.

Dopustimo da nas obasja njegova svjetlost, imamo poslanje – zadatak da svojim načinom života unosimo svjetlost u tamu ljudskog življenja. Pozvani smo sudjelovati u poslanju Kristovu, u sebi razvijati svijest da smo „sluge Boga,“ Oca, koji se po nama želi proslaviti. To je moguće samo ako živimo po Kristu i razvijamo dobre međuljudske odnose!

Psalam 40 je Davidov. Kralj David bio je veliki štovatelj Boga. U svom dugom kraljevanju sve što je činio, činio je uz molitvu i Božju pomoć. Za grijehe je molio oprost i ponizno zahvaljivao Bogu. David se obraća Gospodinu s potpunom vjerom u Njega: „Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!“

Kakva je moja molitva? Da li sam ikada izrekla riječi: „Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!“

Pavao se, predstavlja imenom, i dodaje da je on apostol, ali ne svojom voljom, nego „po Božjoj volji pozvan.“

Crkva“ znači skup pozvanih, skup koji pripada Bogu. Kršćani su izdvojeni od svijeta kako bi pripali Kristu, a Bog ih je pozvao i učinio svetima.

I mi smo Crkva, i mi smo pozvani imenom i mi bi trebali biti izdvojeni iz svijeta, a istovremeno biti u svijetu i unositi svjetlost u ljudski život. Zar naša vizija nije: „Život u punini po mjeri čovjeka.“ Budimo svjesni svoga poziva i poslanja, svojim stilom života, unosimo u svijet SVJETLO za raspoznavanje i odabir pravih vrijednosti života.

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!“ Crkva je u Ivanovim riječima o Isusu kao jaganjcu prepoznala 'srce' Isusova dolaska na svijet. Došao je odnijeti grijehe.

Crkva je od Ivana Krstitelja na sebe preuzela ulogu pokazivanja Isusove prisutnosti među ljudima. Isus se rodio da bude „svjetlost svijeta.“

Ivan je samo svjedok, dok Bog djeluje: On ga je poslao, Isus dolazi, Duh Sveti silazi.

Nakon Ivanova krštenja, Isus započinje javno djelovanje. Duh koji je „lebdio nad vodama“ sada je sišao na njega i započeo novi život. Duh na Isusu nije privremeno, nego „ostaje na njemu,“ dan mu je jednom zauvijek.

Isus je „Onaj koji je prije svega“, Sin Božji pun Duha Svetoga.

Isus krsti ognjem i Duhom Svetim.

Kristovim učenikom postaje samo onaj koji prihvaća Duha Svetoga – koji je preporođen na božanski život. Kršćani smo u tolikoj mjeri koliko smo „uronjeni“ u Duha i božanski život. Duh Sveti nas ispunja i osposobljava za ljubav.

Koliko smo uronjeni u Duha? Komunicira li moj duh s Božjim duhom? Stavljam li Isusa poput Ivana ispred svega – NAPRIJED? Da li je Krist moj vođa, da li je uvijek preda mnom?

Isus se odupire zlom svijetu, svemu onome što nije Božje, što se protivi volji nebeskoga Oca. On nije htio činiti ono što od njega svijet očekuje. Volja Očeva bila je njegov jedini zakon.

Ljudska pravila i ljudske zarobljenosti nisu ga uspjela spriječiti da izvrši svoje poslanje, da izvrši volju Očevu. Zbog Njegove žrtve mi smo određeni za život u istini.

Gospodine okrijepi nas svojim Duhom da uvijek možemo rasti u predanju Tebi.

Zdenčani, Isus nas ne poziva samo riječima: „Dođite i vidite“, nego „Uzmite i jedite, uzmite i pijte, blagujte mene da bih bio s vama i vi sa mnom“. Isus nas poziva u svetište svoga bića i daruje nam se u euharistiji.

 

N.M.