Ponedjeljak, 15.05.2023. 17:22

7. vazmena nedjelja

SEDMA VAZMENA NEDJELA, GODINA A

Prvo čitanje:

Dj 1, 12-14 

Bijahu jednodušno postojani u molitvi.

 

Čitanje Djela apostolskih

Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 27, 1.4.7-8a

Pripjev:

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

 

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori:
»Traži lice njegovo!«

 

Drugo čitanje:

1Pt 4, 13-16 

Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama!

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 17, 1-11a 

Oče, proslavi Sina svoga!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«

Riječ Gospodnja.

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Ove 7. vazmene nedjelje (A), imamo Isusovu molitvu Ocu, da sačuva sve one koje mu je On, Otac dao, učenike, sljedbenike, i sve izvršitelje njegovih zapovjedi. U prvom čitanju nabrajaju se imena učenika koji su bili na ispraćaju Isusa u nebo.

Mjesto Isusova uzašašća; Maslinska gora. Ona ista gora gdje se Isus moli cijelu noć prije muke, gdje se znoji krvlju, mjesto gdje su ga uhitili, gdje ga poljupcem izdaje njegov prijatelj i učenik Juda Iškariotski. Mjesto njegova opredjeljenja za kalež koji mu Otac daje piti. Mjesto njegove ljudske krize, straha, samoće, jer njegova trojica: Petar, Jakov i Ivan spavaju. Mjesto gdje ga sotona kuša. Mjesto slabosti ljudske i jakosti Božje. S toga mjesta daje zadnje upute apostolima; da idu do kraja svijeta krsteći i učeći sve što su vidjeli i čuli.

Učenici se vraćaju u Jeruzalem. Svi su na okupu. Nisu se zaustavili u gradu, niti su ikome ispričali o prizoru Isusova nestanka ispred njihovih očiju. Žuri im se u gornju sobu, gdje su redovito boravili. Ovo ukazuje na poduže vrijeme boravljenja.

Jedanaestorica nisu sama. Grupica žena s Marijom, Isusovom majkom je u gornjoj sobi. One su svjedokinje svakog detalja događaja s križnog puta. One su neprekidno s Isusom. Dok je još bila noć došle su na grob. Premda se ne spominju izričito kod Isusova uzašašća ipak sa sigurnošću možemo reći da su primile isto poslanje: naviještati po cijelom svijetu.

Spominju se braća Isusova. U sjevernoj Hrvatskoj prvi rođaci su „bratići“. Uzmimo ovu „braću Njegovu“ kao Isusove prve rođake. Oni ga stalno prate jer se često spominju. Uvijek su u društvu s Marijom, majkom Isusovom.

Ukazuju nam na veliku i važnu podršku šire obitelji koju je Isus imao u svojem djelovanju, muci, sve do uzlaska na nebo. Obiteljska podrška na putu nasljedovanja Isusa je vrlo važna. Ona je garancija ustrajnosti. Sve poteškoće, kušnje, prepreke, krize i težina puta lakše se svladava kada su u pratnji majka, otac, braća i sestre s drugim rođacima, (bratićima).

Osobno sam jako zahvalna svojoj majci Mari, ocu Niki koji mi je dao znakove svoje prisutnosti i podrške, cijeloj obitelji užoj i široj, što skupa sa mnom hodaju putem Isusa Krista u Zdencu Milosrđa.

Hvala obiteljima svih Zdenčana, za velikodušnost i bezuvjetnu podršku svojim članovima u njihovu pripadanju Isusu i predanom služenju potrebitima.

Na svih molimo silazak Duha Svetoga po zagovoru Marije, žena i apostola koji su jednodušno i ustrajno molili u gornjoj sobi, a sada mole u „gornjem“ nebu, gdje je Bog sve u svima.

s. Ljilja Lončar
Misionarka Milosrđa