Program „Odgoj u solidarnosti i za solidarnost“

Program „Odgoj u solidarnosti i za solidarnost“ određen je i u suglasju s nizom dokumenata i preporuka koji su obvezujući za sustave odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svoje uporište ovaj program ima u humanističko-razvojnoj koncepciji izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja, temeljenoj na ideji humanizma i na suvremenim znanstvenim spoznajama o osobitostima i zakonitostima razvoja djece i mladih.

Cilj programa je oblikovanje cjelovitog  razvoja osobnosti kod djece i prevenirano neprihvatljivo ponašanje kroz prepoznavanje talenata i usvajanje novih znanja i vještina do razvoja empatije i solidarnosti, te primjene usvojenih znanja i vještina u stvarnim situacijama. 

 

 

Program realiziramo interaktivnim radionicama, kreativnim radionicama, praksom solidarnosti, izletima u prirodi, igrom i upoznavanjem kulturne baštine kroz tri godine obrađujući teme:

1. godinu: odgoj za solidarnost, umijeće komunikacije, prava čovjeka i djece, potrebe, prihvaćanje, suradnja i briga za druge, solidarnost na djelu

2. godinu: solidarnost, ljubav, zajedništvo, praštanje, sebedarje

3. godinu: Riječ Božja, Božji izabranici, poziv, poslanje

Teme se dalje razrađuju na dvije, tri radionice. Ovim programom ostvarujemo viziju i misiju Zdenca.

 

 

 

Zašto Odgoj u solidarnosti i za solidarnost?

 

o   Suvremeno društvo i ubrzani način života roditeljima ne ostavlja dovoljno kvalitetnog vremena za odgoj djece.

 

o   Škole su sve više usmjerene na obrazovanje nego na sam odgoj i usvajanje osnovnih životnih vrijednosti. Sve to dovodi do popustljivog načina odgoja gdje su obiteljska pravila, granice i vrijednosti nejasni, neodređeni i promjenjivi.   Tehnologija i konzumerizam nametnuli su se kao prevladavajuće društvene vrijednosti.

 

o   Važno je djeci otvoriti put prema usvajanju vrijednosti, jer oni najbolje uče promatrajući, iskustveno.

 

 

 

o   Djeca uče i usvajati životne vrijednosti, uključuju se u različite društvene aktivnosti, izrastaju u odgovorne mlade ljude, nositelje pozitivnih društvenih promjena.

 

o   Program sadrži praksu solidarnosti: posjete osobama treće životne dobi,  izleti uz zajedničko druženje, iskustveno učenje o sebi, drugima i svijetu kroz interaktivne radionice.

https://zdenac.org/index.php/component/k2/item/2351-uci-zivjeti-11042019

 

o   Roditelji su uključeni u sve aktivnosti.

 

PROGRAM „ODGOJ U SOLIDARNOSTI I ZA SOLIDARNOST“ REALIZIRA SE KROZ PROJEKT UČIM ŽIVJETI!

 

Projekt Učim živjeti provodimo u prostorijama Zdenca i školama s kojima surađujemo.

 

 

 

Svrha i ciljevi projekta Uči živjeti!:

o   Promicanje solidarnosti i usvajanje životnih vrijednosti kod djece kako bi ih osposobili za  svjesno i odgovorno upravljanje svojim životom te ih ojačali za usmjerenost i djelovanje za opće dobro.

o   Voditi ih Bogu, naučiti ih družiti se s Bogom.

o   Usmjeravanje njihove savjesti.

o   Kod djece razvijati samopoštovanje, kreativnosti, otvorenost, odgovornost prema sebi i drugima.

https://zdenac.org/index.php/novosti/item/3301-mala-djela-ljubavi-23102023

 

o   Kroz prakticiranje međugeneracijske solidarnosti jačati obitelj i lokalnu zajednicu.

o   Jačanje socijalnog kapitala promicanjem i prakticiranjem solidarnosti, pomaganja i rada za opće dobro.

o   Poticati i razvijati u djeci želju da postanu mali volonteri koji izrastaju u velike misionare.

https://zdenac.org/index.php/component/k2/item/2395-uci-zivjeti

 

o   Prevencija nasilja i asocijalnoga ponašanja djece i mladih.

https://zdenac.org/index.php/component/k2/item/2290-maksimilijanov-mir-20112018

 

o   Razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina kod djece i mladih.

https://zdenac.org/index.php/component/k2/item/2341-uci-zivjeti-21032019

 

o   Promicanje tolerancije i uvažavanja različitosti te širenje vidika komunikacijom s djecom iz različitih kulturnih i socijalnih sredina s drugih kontinenata.

https://zdenac.org/index.php/component/k2/item/3105-ucim-zivjeti-zaljubljenost-ljubav-ples-zimski-susret-10012023

 

Kuća Zdenca je susret s Isusom! Vodimo ih Bogu. Raspoloženje srca i pažnja glavna je uputa.

Učiniti sve što vam kažemo i na način kako se uputi. Učiniti srcem i velikodušno jer se to čini Isusu. Isus dolazi tamo gdje nema otpora, gdje nema AJME.

 

Bog nam progovara kroz naše osjećaje, situacije i ljude s kojima jesmo. Govoriti će onoliko koliko mu prostora damo, koliko se otvorimo i osluškujemo. Učimo biti pažljivi. Bog ima veliku poruku za nas. Izabrao nas je da budemo OVDJE u Njegovoj školi.

Prostor gdje dolazimo na poseban način pojedinačno i zajedno. Molitveni prostor je ogledalo našeg unutrašnjeg ja, naše duše, gdje Bog boravi i gdje je prisutan i zato je ljudski život apsolutno vrijedan i nitko ga ne smije oduzeti jer u njemu boravi Bog. Ako radimo loše Bog je zatvorenik i vapi za pomoći.

https://zdenac.org/index.php/component/k2/item/2264-projekt-uci-zivjeti-14092018

Podučavanje ponašanja: budite puni poštovanja, pažljivo govorite i slušajte, dijelite, dobro izgledajte i dobro se osjećajte, pomozite u kući, susrećite se i pozdravljajte lijepim ponašanjem, vježbajte ponašanje za stolom, budite dobar gost i dobar domaćin, poštujte sve kulture, usredotočite se na pozitivno.

https://zdenac.org/index.php/component/k2/item/3212-ljetna-misijska-skola-na-baskim-ostarijama-lipanj-2023-27062023

 

Usvajat ćemo ove kreposti: velikodušnost, puni ljubavi za druge, ljubaznost, odgovorni, kreativni, snalažljivi, raspoloživi,  radosni, puni pouzdanja u Boga.

https://zdenac.org/index.php/component/k2/item/2838-osobna-molitva-zajednistvo-krizni-put-20072021

 

Učenje i napredovanje u solidarnosti u prvi plan stavlja empatiju. Solidarnost počiva na empatiji, a ona neizbježno obuhvaća slušanje, zapažanje i suživljavanje. Kako bi suosjećali s drugima i uočili njihove osjećaje i potrebe, trebamo nešto naučiti i o emocijama.

 

Usvajanje Isusovih gesta, misli, osjećaja. Stalno biti u dinamici pročišćavanja.

Svaku situaciju iskoristiti  za poučavanje i iz svake situacije možemo učiniti priliku.